CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

21 Aprilie, 2014

 

 

Prima pagina

Precizari privind prelungirea contractelor de furnizare servicii medicale pana pe 30.04.2014In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Prin adresa nr. P 2154/25.03.2014, CNAS ne aduce la cunostinta prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 338/219/2014, prin care a fost prelungita pana la data de 30 Aprilie 2014 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014.

Descarca adresa P2154  
27.03.2014   

AtentieIn atentia medicilor prescriptori, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Va informam ca in urmatoarea perioada vor avea loc o serie de intalniri , conferinte, congrese si forumuri medicale in timpul carora se vor desfasura prezentari si prelegeri referitoare la Dosarul Electronic de Sanatate-DES, la care ar fi util sa participati.

     Calendarul acestor intalniri este urmatorul:
Targu MuresMedical Forum02.04-03.04.2014
Alba-IuliaConferinta Regionala a Asociatiei Medicilor de Familie24.04-26.04.2014
SibiuConferinta Nationala a Grupurilor de Lucru ale Societatii Romane de Cardiologie08.05-09.05.2014
BucurestiMedical Forum08.05-09.05.2014
Cluj Napocaa-IV-a Conferinta Regionala a regiunii de nord-vest-Asociatia Medicilor de Familie Cluj22.05-24.05.2014
BucurestiConferinta Nationalade Cardiologie in Medicina Generala11.06-14.06.2014

  27.03.2014  

 Precizari privind prescrierea si justificarea prescrierii medicamentelor pe denumiri comerciale pe receptele electroniceIn atentia farmaciilor si a medicilor prescriptori, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Ca urmare a unor probleme sesizate la prescrierea, eliberarea si validarea retetelor emise dupa data de 01.02.2013, cu Ordinul DG-302/27.02.2014, C.N.A.S. face precizari privind reglementarile legale care stau la baza necesitatii justificarii medicale a prescrierii de medicamete pe denumirea comerciala in loc de D.C.I., pe receptele electronice.
     Pentru evitarea respingerii ce vor fi prescrise ulterior aparitiei ordinului DG-302/27.02.2014, medicii prescriptori trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
 • Sa foloseasca doar ultima versiune a aplicatiei informatice si nomenclatoare actualizate, corespunzatoare tipului de contract pe care il deruleaza.
       Daca aplicatia informatica utilizata este dintre cele puse la dispozitie gratuit de C.N.A.S., verificarea ultimei versiuni disponibile se face accesand: SIUI-Update
       Ultima versiune a nomenclatoarelor poate fi gasita la: SIUI-Nomenclatoare
       Cel mai simplu este ca, atunci când se porneste aplicatia, sa se confirme actualizarile propuse.
       Alternativ se pot folosi optiunile din meniul Administrare\Actualizare versiuni... sau meniul Raportari\Import date...\Nomenclatoare generale (dupa autentificarea cu certificatul digital - pentru nomenclatoare).
 • Sa completeze adresa de email si telefonul - inclusiv prefixul de tara (004) - (meniul Administrare\Angajati/Inlocuitori\Modifica ...). Aplicatiile informatice de la alti furnizori de solutii informatice pot folosi prefixul "+4" inaintea numarului de telefon national (ex. +4074...... sau +4021.......).
 • Sa completeze, in fereastra de adaugare a medicamentului, justificarea prescrierii pe denumire comerciala (daca este cazul), conform precizarilor din Ordinul DG-302/27.02.2014.
 • Dupa tiparirea retetei sa verifice daca aceasta cuprinde, alaturi de celelalte informatii: adresa de email, telefonul (cu prefixul de tara) si justificarile medicale sau cel putin capul de tabel de la punctul 5 (daca prescrierea s-a facut pe DCI).

Descarca Ordinul DG 302/2014  
28.02.2014       Lista produselor biologice (DCI-uri)In continuarea precizarilor privind modul de prescriere a receptelor electronice, cu adresa nr. P1966/19.03.2014, C.N.A.S. ne transmite "Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare", conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor medicale.
     Lista produselor biologice, transmisa de C.N.A.S. cu adresa mai sus mentionata, va fi folosita de medicii prescriptori si de furnizorii de medicamente, la prescrierea si respectiv eliberarea medicamentelor, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in vederea respectarii de catre acestia a prevederilor legale in vigoare.

Descarca Adresa nr. P1966/19.03.2014  
20.03.2014       Urmare a adresei CNAS MSSM1132/21.03.2014, se completeaza anexa la adresa C.N.A.S. nr.P1966/19.03.2014 (mentionata mai sus) cu medicamentul ETANERCEPTUM, cod ATC L04AB01, SUBLISTA C - sectiunea C1.

21.03.2014  Precizari privind aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente DCIIn atentia medicilor prescriptori, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Avand in vedere disfunctionalitatile sesizate in aplicarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va punem la dispozitie adresa nr. H115/24.02.2014, cu precizari privind cele problemele semnalate si Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, cu completarile si modificarile valabile la data de 24.02.2014.

Descarca Adresa H115/2014  
Descarca Ordinul 1301/2008  
28.02.2014  Precizari privind compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri mai mici de 700 lei/lunaIn atentia medicilor de familie, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. CB333/21.01.2014, CNAS ne transmite precizari privind compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri mai mici de 700 lei/luna.

Descarca adresa  
23.01.2014  Precizari din partea Comisiei de experti CNAS pentru intocmirea dosarelor electronice in poliartrita reumatoidaIn atentia medicilor specialisti care recomanda tratamente pentru poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, artrita juvenila sau spondilita anchilozanta, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Pentru o mai buna desfasurare a activitatii, va facem cunoscute unele precizari ale Comisiei de Experti C.N.A.S. pentru tratamentul cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila privind intocmirea si inaintarea spre aprobare a dosarelor PR.

Descarca precizarile  

12.11.2013  


Precizari privind modificarile survenite in protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelorIn atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. CB/10559/25.10.2013, CNAS, avand in vedere intrarea in vigoare a Ordinului Comun nr. 961/536 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.720/2008, pentru evitarea disfunctionalitatilor ce ar putea apare in teritoriu prin necunoasterea prevederilor acestui act normativ, ne solicita sa informam toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ, despre aceste actualizari.

     In acest scop va punem la dispozitie adresa nr. CB/10559/25.10.2013 a CNAS si extrase din actele normative la care se face referire (Ordinul nr. CB/10559/2013 al CNAS, Ordinul Comun nr. 961/536/2013 al MS si CNAS si Hotararea Guvernului nr. 720/2008)


Descarca Ordinul nr. CB/10559/2013 al CNAS  
Descarca Ordinul Comun nr. 961/536/2013 al MS si CNAS  
Descarca Hotararea Guvernului nr. 720/2008  

28.10.2013  


Precizari privind raportarea Concediilor MedicaleIn atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 17.10.2013, conform Ordinului Comun nr. 1170/606 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, publicat in M.O. nr. 640/17.10.2013, plata taxei de evaluare se va face catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cod fiscal 11445659, in contul RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti


17.10.2013  


Precizari privind raportarea Concediilor MedicaleIn atentia furnizorilor de servicii medicale care au incheiat conventii de eliberare Concedii Medicale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru 2013

     Pentru a evita rezilierea unor conventii de concedii medicale din cauza intarzierilor de transmitere a raportarilor, sau a transmiteriii acestora intr-un format diferit de cel reglementat, va punem la dispozitie cateva precizari privind evidenta si raportarea concediilor medicale.

(Descarca precizarile )
20.09.2013  


Precizari privind eliberarea de retete la externarea pacientilor din unitatile medicale cu paturiIn atentia unitatilor sanitare cu paturi, aflate in relatii cotractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Prin adresa nr. CB8300/21.08.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reaminteste, unitatilor sanitare cu paturi, ca au obligatia de a elibera prescriptie medicala pentru medicamente cu sau fara contributie personala, la externarea pacientului.

(Descarca adresa CB8300/21.08.2013 a CNAS)
22.08.2013


In atentia asiguratilor care solicita card european

     Conform informatiilor primite de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 26.08.2013 s-a reluat procesul de tiparire a cardurilor europene.
     Mentionam ca nu se vor tipari carduri anterior datei de 26.08.2013.

Biroul Relatii Internationale si Integrare Europeana
27.08.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu Casele de Asigurari de Sanatate Judetene / CASMB

      Va comunicam ca pentru validare, la incarcarea serviciilor medicale in S.I.U.I., la rubrica numar contract medic, pentru biletele de trimitere emise de medicii in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se completeaza sintagma "AOPSNAJ" si nu "Nr. de contract" (chiar daca pe bilet este scris numarul de contract).


In atentia medicilor care recomanda tratamente pentru poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, artrita juvenila sau spondilita anchilozanta

     Comisia de Experti CNAS pentru tratamentul cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila a stabilit noua metodologie de lucru pentru verificarea si aprobarea dosarelor de tratament.

(Descarca Metodologia de lucru a Comisiei CNAS si Precizarile CASAOPSNAJ)

04.06.2013


In atentia asiguratilor CASAOPSNAJ si a furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ


     Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2013, conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012 se mentine si pentru luna aprilie 2013;
     Orice modificare a acestei liste se face prin Ordin al Presedintelui si se afiseaza conform prevederilor legale pe site-ul CNAS.

01.04.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

    Cu adresa nr. DB 1135/06.02.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate atrage atentia ca unii furnizori de servicii medicale nu au recunoscut cardul european de asigurari sociale de sanatate si, ca urmare, titularii acestora - cetateni ai UE/SEE/Elvetia - nu au beneficiat de serviciile medicale la care aveau dreptul, conform legislatiei in vigoare, fiind obligati sa suporte contravaloarea serviciilor.
    Se reamintesc principalele prevederi legale care reglementeaza acordarea serviciilor medicale titularilor cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate si se stabilesc masuri pentru evitarea unor astfel de situatii.

( Descarca "Adresa nr. DB 1135/06.02.2013" a CNAS )
10.02.2013


In atentia farmaciilor aflate in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Precizari privind eliberarea de retete electronice prescrise de medici aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

 1. Retetele electronice prescrise "offline" de catre medici prescriptori aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. vor fi tratate dupa aceleasi reguli ca si cele prescrise de medicii aflati in contract cu celelalte case de asigurari.
 2. Retetele electronice "offline (la domiciliul pacientului)" si cele "online prescrise in mod offline (la cabinet)" de catre medici prescriptori aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se elibereaza in conditiile prevazute de norme.
 3. Retetele prescrise offline, neincarcate inca in sistem la data eliberarii, se vor introduce in SIPE de catre farmacie, prin citirea informatiilor din codul de bare 2D si completarea manuala a informatiilor necuprinse in acesta, daca este cazul, ca si in cazul retetelor similare prescrise de medicii aflati in contract cu celelalte case de asigurari.

31.01.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale, aflati in contract cu CASAOPSNAJ

     In Monitorul Oficial nr. 36/16.01.2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 7/2013 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/30.01.2012 privind aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special.

(Descarca "Ordinul 7/2013" al CNAS)
26.01.2013


In atentia medicilor specialisti care recomanda tratamente biologice in poliartrita reumatoida, aflati in contract cu CASAOPSNAJ

     Cu adresa nr. DB 424/17.01.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate informeaza ca, incepand cu data de 01.02.2013 toti pacientii cu POLIARTRITA REUMATOIDA care necesita terapie biologica (initiere si continuari) vor fi inregistrati obligatoriu in aplicatia REGISTRUL ROMAN DE BOLI REUMATICE (RRBR).
     Din aceasta aplicatie se va printa si parafa noul "Referat de justificare".

(Descarca "Adresa nr. DB 424/17.01.2013" a CNAS)
26.01.2013


In atentia furnizorilor aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Raportarea serviciilor medicale efectuate in lunile ianuarie si februarie se face astfel:
          1. In sistem electronic se raporteaza obligatoriu in format SIUI cat si in programul anterior, cu ultima actualizare disponibila instalata;
          2. La factura se anexeaza documentele de raportare a serviciilor medicale printate din programul electronic vechi (nu SIUI);
     Factura va fi insotita de toate documentele impuse de legislatia in vigoare.

 


In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice cu circuit deschis

     Cu circulara BD nr. 314/15.01.2013, CNAS ne solicita sa informam farmaciile ca:
"Prescriptiile Electronice "offline la cabinet" si/sau "offline la domiciliu" sunt la fel de valabile pentru eliberare ca si PE "online".
     Faptul ca la farmacie nu se gaseste in sistem o PE sau nu se poate citi codul de bare 2d nu trebuie sa fie un impediment in eliberarea medicatiei; farmacistul/farmacista va introduce manual datele de identificare prescriptor, asigurat si medicatia pe care o elibereaza.
     Farmaciile sunt obligate sa elibereze medicatia de pe orice tip de Prescriptie Electronica. Nerespectarea acestui ordin poate genera masuri de penalizare impotriva furnizorului de servicii farmaceutice."

(Descarca "Circulara BD nr.314/15.01.2013")
16.01.2013


In atentia medicilor aflati in contract cu CASAOPSNAJ

     Urmare a numeroaselor sesizari ale asiguratilor privind dificultatile pe care le intampina in procurarea medicamentelor in tratamentul ambulatoriu, va reamintim:
     In baza prevederilor HG nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pt. anul 2011-2012 si a ordinului comun MSP/CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, cu modificarile si completarile ulterioare:
     "In cazul prescrierii electronice off-line, medicul prescriptor listeaza obligatoriu pe suport hartie 3 exemplare ale prescriptiei electronice (componenta prescriere), pe care le semneaza, parafeaza si stampileaza, din care un exemplar il pastreaza pentru evidenta proprie si doua exemplare le inmaneaza asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listeaza pe suport hartie componenta eliberare cu confirmarea semnaturii electronice a farmacistului, care se semneaza si de asigurat sau de persoana care ridica medicamentele, pe care farmacia o ataseaza alaturi de un exemplar al prescriptiei depuse de asigurat, la factura si borderoul centralizator care se inainteaza casei de asigurari de sanatate in vederea decontarii."
     Va rugam sa va conformati de urgenta prevederilor legale.

(Descarca "Adresa nr. H7/15.01.2013")
16.01.2013


In atentia FARMACIILOR aflate in contract cu CASAOPSNAJ

     Cu adresa nr. DB 26/04.01.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reaminteste ca farmaciile au obligatia de a elibera medicamentele compensate si gratuite pe retetele prescrise de catre medicii aflati in relatie contractuala cu casaopsnaj pe baza formularului tiparit a retetei offline semnat si parafat de medicul prescriptor pana la finalul lunii ianuarie, urmand ca acestea sa fie incarcate in SIPE dupa data de 01.02.2012

(Descarca "Adresa nr. DB 26/04.01.2013" a CNAS)07.01.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale, aflati in contract cu CASAOPSNAJ

 •      In conformitate cu "Circulara privind prescriptia electronica, nr. D.B. 24/04.01.2013" a Presedintelui CNAS, va aducem la cunostiinta ca aveti obligatia sa luati toate masurile necesare de prescriere a medicamentelor pentru asigurati in sistem electronic, conform legislatiei in vigoare.

(Descarca Adresa)
04.01.2013

 •      Cu adresa nr. DB 17/03.01.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precizeaza, ca medicii prescriptori de medicamente aferente Programelor Nationale de Sanatate trebuie sa prescrie mentionand obligatoriu si DCI-ul medicamentelor.

(Descarca "Adresa nr. DB 17/03.01.2013" a CNAS)
04.01.2013

.

In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, aflati in contract cu CASAOPSNAJ

 •      Va reamintim ca Retetele Electronice, prescrise offline de catre medicii aflati in contract CASAOPSNAJ, AU ACEEASI VALABILITATE ca si cele emise in mod online si, ca urmare, medicamentele prescrise pe acestea trebuie eliberate ca si pentru retetele obisnuite.
 •      Cu adresa nr. DB 10.152/28.12.2012, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate face precizari, pentru farmaciile cu circuit inchis, privind utilizarea exclusiva a Prescriptiei Electronice pentru medicatia aferenta Programelor Nationale de Sanatate

(Descarca "Adresa nr. DB 10.152/28.12.2012" a CNAS)
03.01.2013


Informatii privind verificarea realitatea serviciilor medicale prestate de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 20.09.2012, in conformitate cu prevederile art. 291 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti asiguratii interesati, au posibilitatea de a verifica realitatea serviciilor medicale prestate de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(Click pentru detalii)
18.09.2012


  In atentia furnizorilor de servicii medicale (medicina primara, ambulatoriu de specialitate clinic, asistenta medicala ambulatorie de recuperare-reabilitare), aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

      Va informam ca a fost aprobat Ordinul Presedintelui C.N.A.S. nr. 340/25.07.2012 prin care s-au modificat si completat prevederile Ordinului Presedintelui C.N.A.S. nr. 24/30.01.2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special.
      Ca urmare, raportarea serviciilor medicale efectuate de furnizori in luna iulie 2012, se va face in conformitate cu modelele prevazute in acest ordin.

(Click pentru a descarca Ordinul nr.340/25.07.2012)
31.07.2012


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., persoane fizice autorizate sau persoane fara venit

Virarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri se face in contul 26.21.05.03.02 - "Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si de catre persoanele care nu realizeaza venituri" deschis la trezoreriile operative ale statului.

Persoanele fizice vor vira contributia de mai sus in contul deschis la trezoreriile operative ale statului in functie de domiciliul fiscal.

Virarea sumelor se va face pe cod numeric personal

Contributia de asigurari sociale de sanatate se va achita la unitatile de trezorerie din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturile de venituri bugetare mentionate mai sus, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor, CNP dupa caz.

03.07.2012


  In atentia medicilor prescriptori si a pacientilor care beneficiaza de terapii biologice

Cu adresa nr. CEPASA 9 din 12.06.2012, C.N.A.S. face urmatoarele precizari:
      Conform deciziei Comisiei de experti de la nivelul CNAS, toate dosarele de initiere si de continuare a terapiei biologice, inclusiv switch-urile de pe un medicament pe altul, vor fi trimise la CNAS avand atasat obligatoriu consimtamantul semnat al pacientului.
Este de datoria medicului curant de a explica pacientului importanta, efectele si consecintele terapiei instituite si de a solicita pacientului sa semneze consimtamantul informat. Dosarele care nu vor contine toate documentele prevazute in protocolul terapeutic, inclusiv consimtamantul pacientului, vor fi respinse.

(Click pentru a descarca Adresa nr.CEPASA 9/12.06.2012)
27.06.2012


  In atentia asiguratilor, persoane fizice, care platescC.A.S.S. prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In conformitate cu prevederile art. V, alin. (1) din O.U.G. nr. 125 pentru modificarea si completarea Lg. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – "incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii (si C.A.S.S. – contributia pentru asigurarile sociale de sanatate) datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX2 al Codului fiscal (persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, alte venituri, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din agricultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, premii, castiguri din jocuri de noroc, asociati, persoane fara venit,...etc.) revine AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA” (Administratiile financiare teritoriale).

(Click pentru a descarca anuntul)
12.06.2012


In atentia Angajatorilor care au angajati asigurati laC.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Referitor la contractele de asigurari sociale de sanatate
Toti angajatorii - Persoane Fizice sau Juridice, care nu au transmisinca Contractul de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor legii 95/2006 si a ordinului 345/2006, sunt rugati sa remedieze aceastascapare. Pentru aceasta se vor transmite, pe adresa noastra: Str. PopaSavu Nr.45, Sector 1, Bucuresti, C.P.011434, Contractele de AsigurariSociale de Sanatate - intocmite in conformitate cu prevederile legalementionate anterior (in 2 exemplare). Vã rugam ca, latransmitere sa mentionati si adresa de corespondenta la care sa vi sereturneze exemplarul dvs., semnat de CASAOPSNAJ

Ordinul 345/2006 al C.N.A.S.
Detalii privind intocmirea Contractelor de Asigurari Sociale de Sanatate
Model de Contract de Asigurari Sociale de Sanatate - pt.Angajatori
Model de Contract de Asigurari Sociale de Sanatate - pt.Persoane Fizice
04.02.2011


Inf. pt. Medicii de FamilieIN ATENTIA ASIGURATILOR C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Informatii privind eliberarea Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate


IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI
Noile reglementari privind prescriptia medicamentelor


Inf. pt. Medicii de FamilieReglementari privind rambursarea, de catre CASAOPSNAJ, a contravalorii serviciilor medicale acordate pacientilor din statele membreUE/SEE si Elvetia, precum si a medicamentelor prescrise acestora intratamentul ambulatoriu.

 

Legaturi

 


Help-Desk SIUI AOPSNAJ
email:  helpdesk@aopsnaj.ro 
 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 28 Februarie 2014

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO