CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

2 Decembrie, 2015

 

 

Prima pagina

In atentia furnizorilor de servicii medicale

CNAS ne aduce la cunostinta:
       Incepand cu data de 29.11.2015 ora 07:30 platforma informatica PIAS a fost repornita si complet functionala.
       Furnizorii pot relua incarcarea online a serviciilor efectuate.
       Citeste anuntul CNAS

29.11.2015In atentia furnizorilor de servicii medicale

CNAS ne aduce la cunostinta:
       Incepand cu data de 28.11.2015 ora 18.30 pana la data de 29.11.2015 ora 8.30, platforma informatica PIAS se intrerupe pentru mentenanta.
       Furnizorii pot inregistra serviciile prestate in aplicatiile proprii in modul off-line iar dupa ce CNAS va anunta repornirea platformei informatice,furnizorii pot relua incarcarea on-line a serviciilor efectuate.
       Intervalul de 14 ore cat timp este indisponibila platforma informatica va fi adaugat la cele 72 de ore obligatorii de incarcare a serviciilor on-line.

Citeste anuntul CNAS

27.11.2015In atentia asiguratilor si a medicilor interesati de terapia fara interferon in hepatita cronica virala C si ciroza hepatica C


Precizari privind aprobarea tratamentului prin CASAOPSNAJ

Precizari necesare pentru asigurati:
 • Opis documente initiere tratament fara interferon;
 • Precizari depunere dosare;
 • Pasii de parcurs pentru accesul la tratament prin C.A.S.A.O.P.S.NA.J.;
 • Cerere pentru aprobarea tratamentului fara interferon in hepatita cronica C / ciroza hepatica C;
 • Angajamentul privind calitatea de asigurat.
 • Circuit pacient – document informativ emis de C.N.A.S.
In atentia medicilor specialisti:  - Modele de formulare

Lista farmaciilor ce elibereaza medicamentele in tratamentul ambulatoriu ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat

Informarile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind noua terapie se gasesc la adresa de mai jos:
        http://www.casan.ro/post/type/local/tratament-fara-interferon.html

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la:
        telefon: 021/20.24.520
        e-mail: comisii.terapeutice@aopsnaj.ro sau ioana.dumitrescu@aopsnaj.ro

Descarca toate documentele        
27.11.2015        


IMPORTANT!!!
In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente

 • Incepand cu data de 01.10.2015 intra in vigoare prevederile Hotararii Guvernului nr. 741/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr 695 din 15.09.2015
       Pentru evitarea neintelegerilor ce pot sa apara la intrarea in vigoare a noilor liste de medicamente, va punem la dispozitie Precizari privind principalele modificari privind prescrierea si eliberarea de medicamente compensate incepand cu data de 01.10.2015
 • Lista de medicamente, in vigoare cu data de 01.10.2015, a fost postata la adresa: http://www.cnas.ro/page/standarde-raportare-siui-furnizori.html
 • Noile nomenclatoare, cuprinzand noile liste de medicamemte compensate, pot fi descarcate de la adresa: http://siui.casan.ro/cnas/siui_3.7/nomenclatoare


Descarca Precizarile
30.09.2015IMPORTANT!!!
In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente

Prin adresa nr. P8516/18.09.2015, CNAS comunica intrarea in vigoare, incepand cu data de 01.10.2015, a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 741/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 695 din 15.09.2015.

Descarca adresa P8516
22.09.2015In atentia furnizorilor de servicii medicale si a asiguratilor care utilizeaza carduri nationale de sanatate

INFORMARE

       Referitor la utilizarea Cardului national de asigurari de sanatate si pentru a asigura accesul persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu adresa nr. P7230/31.03.2015, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, face urmatoarele precizari:
       ".... Reglementarile legale in vigoare privind prezentarea si utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate , precum si acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului national de catre furnizori raman nemodificate si dupa data de 1 august 2015. ...."
       Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se desfasoara in aceleasi conditii ca si in prezent, potrivit contractului incheiat intre parti pana la eventualele modificari ale actelor normative incidente pe acest domeniu.

       Asiguratii CASAOPSNAJ pot solicita documentele doveditoare privind calitatea de asigurat, atunci cand sunt necesare pentru a beneficia de servicii medicale, potrivit legii, transmitand o solicitare in acest sens, folosind una din urmatoarele modalitati:

 • prin email la urmatoarele adrese:
         evidenta@aopsnaj.ro sau la adresa:
         sabina@aopsnaj.ro
 • prin fax la numarul: 021.20.24.699
 • prin posta sau firma de curierat la adresa:
         C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
         Strada Popa Savu, nr. 45, cod postal 011434
         Sector 1, Bucuresti


       Dupa verificarea calitatii de asigurat, documentele doveditoare a calitatii de asigurat vor fi transmise solicitantilor pe aceeasi cale prin care s-au primit solicitarile.
       Din acest motiv, in solicitarea documentului doveditor a calitatii de asigurat este obligatorie precizarea exacta a adresei unde sa fie transmis raspunsul.

 In atentia furnizorilor de servicii medicale si a asiguratilor care utilizeaza carduri nationale de sanatate

INFORMARE

       Cardurile de sanatate care, la citirea informatiilor stocate electronic pe chip, prezinta 0000000000000 in loc de CNP - NU SUNT DEFECTE.
       Pe toate cardurile sunt tiparite doar Numele, Prenumele, Codul de asigurat (CID), Nr. de document si data expirarii. Nu este tiparit CNP-ul.
       Din 2012, in sistemul informatic al CNAS (SIUI) a fost introdus CID - ul (Codul de asigurat) care a fost proiectat astfel incat sa fie compatibil cu codurile de asigurat folosite in statele U.E. si urmeaza sa inlocuiasca, progresiv, CNP-ul ca element de identificare a asiguratilor.
       Pe retetele electronice deja nu se regaseste decat CID-ul, pe cardurile nationale de sanatate nu este tiparit decit codul de asigurat (CID) si - incepand cu ultimele loturi de carduri tiparite si la toate care vor urma, CNP-ul a fost inlocuit cu 0000000000000 in informatia stocata electronic pe chip.
       In consecinta furnizorii de servicii medicale NU TREBUIE SA REFUZE efectuarea serviciilor medicale asiguratilor care, pe cardul electronic au 0000000000000 in loc de CNP.
       De asemenea au obligatia de a solicita furnizorilor programelor informatice sa le adapteze astfel incat identificarea asiguratilor sa se faca folosind CID-ul nu CNP-ul.
In atentia asiguratilor interesati si a medicilor specialisti care recomanda tratamente in Poliartrita Reumatoida, Spondilita Anchilozanta, Artropatia Psoriazica, Artrita Juvenila

     Cu adresa DG1449/17.08.2015, CNAS ne aduce la cunostinta noile reglementari stabilite de Comisia de Experti de la nivelul CNAS privind modalitatile de transmitere si aprobare a dosarelor pentru tratamentul cu imunosupresoare in Poliartrita Reumatoida, Spondilita Anchilozanta, Artropatia Psoriazica, Artrita Juvenila.

Descarca Reglementarile
10.09.2015


Anunt
referitor la Cardurile Nationale de Sanatate

In atentia asiguratilor CASAOPSNAJ, cu domiciliul în afara jud. Ilfov si a mun. Bucuresti

       Va informam ca, dupa data de 08.07.2015, cardurile nationale de sanatate ale asiguratilor CASAOPSNAJ, care au domiciliul în afara jud. Ilfov si a mun. Bucuresti, se vor gasi la sediile caselor de asigurari de sanatate judetene.

       Ridicarea cardurilor se va face de catre asigurati conform regulilor si orarului stabilite de fiecare casa de asigurari de sanatate.

23.06.2015     In atentia asiguratilor interesati si a medicilor specialisti care recomanda tratamente in Poliartrita Reumatoida, Spondilita Anchilozanta, Artropatia Psoriazica, Artrita Juvenila

     Avand in vedere decizia comisiei de experti C.N.A.S. ca urmatoarea sedinta de analiza a dosarelor sa aiba loc in data de 02.07.2015, va informam ca dosarele ce necesita tratament cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita idiopatica juvenila pot fi transmise la CASAOPSNAJ pana la data de 24.06.2015 (data inregistrarii la CASAOPSNAJ).
     Va aducem la cunostinta ca in luna august nu se va desfasura sedinta comisiei de experti

16.06.2015     


In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

       Prin adresa nr. P4524/08.05.2015, CNAS comunica modificarile aduse la Ordinul M.S. si C.N.A.S. nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari socilae de sanatate si a Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul CNAS nr. 185/2015.

Descarca precizarile
11.05.2015


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si programe nationale de sanatate aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

       Incepand cu data de 1 mai asiguratii care au intrat in posesia cardului vor face dovada calitatii de asigurat si vor valida serviciile medicale si farmaceutice pe care le primesc utilizand cardul.
       Pentru asiguratii care nu au primit cardul de sanatate, pana la aceasta data, furnizorii de servicii medicale vor verifica in sistem calitatea de asigurat a pacientului pentru a-i oferi serviciul necesar. Serviciile medicale acordate fara card de sanatate vor fi monitorizate separat si vor fi validate si decontate.

30.04.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

CONTRACTARE 2015

Procesul de contractare a tuturor serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale si Programe Nationale de Sanatate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se desfasoara in perioada 01.04.2015- 27.04.2015, astfel:
 1. Depunerea documentelor necesare pentru prelungirea contractelor existente sau incheierea contractelor cu noii furnizori se efectueaza in perioada 06.04.2015 pana la 14.04.2015, orele 16.00 (data si ora depunerii la Registratura C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.);
 2. Analiza documentelor depuse se efectueaza in perioada 15.04.2015-22.04.2015;
 3. Afisarea pe site-ul casei www.aopsnaj.ro a furnizorilor respinsi se va face in data de 23.04.2015;
 4. Depunerea contestatiilor se face prin posta, e-mail: secretariat@aopsnaj.ro sau fax la 021/2024699 - in perioada 23.04.2015-24.04.2015 orele 12.00;
 5. Afisarea listei cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, Programe Nationale de Sanatate in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru anul 2015 - in data de 27.04.2015;
Modelele de documente, detaliile tehnice si conditiile de contractare se vor afisa in perioada imediat urmatoare pentru fiecare tip de asistenta medicala.

Detalii privind Mapele de Contractare
01.04.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

     In conformitate cu prevederile Ordinului nr 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, incepand cu 1 aprilie 2015 intra in vigoare urmatoarele:
 1. noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 1);
 2. noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (Anexa 2)
In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva.(Anexa 3)
Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Descarca Anexa 1
Descarca Anexa 2
Descarca Anexa 3
01.04.2015


In atentia medicilor prescriptori

     Va informam cu privire la publicarea in M.O. nr. 172bis/12.03.2015 a Ordinului comun MS/CNAS nr.275/162/10.03.2015, privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Sanatatii Publice si al presedintelui CNAS 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Descarca Ordinul
23.03.2015


In atentia asiguratilor interesati si a medicilor specialisti care recomanda tratamente in Poliartrita Reumatoida, Spondilita Anchilozanta, Artropatia Psoriazica, Artrita Juvenila

     Cu adresa P2100/09.03.2015, CNAS ne aduce la cunostinta metodologia de lucru a Comisei de Experti privind aprobarea tratamentului cu imunosupresoare in Poliartrita Reumatoida, Spondilita Anchilozanta, Artropatia Psoriazica, Artrita Juvenila.

Descarca Metodologia
18.03.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale care au incheiat conventii de concedii medicale cu CASAOPSNAJ

     Cu adresa nr. P/10851/2014, CNAS ne aduce la cunostinta intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1449/28.11.2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 890/2014 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 60/32/2006.

descarca adresa P10851/2014
descarca Ordinul nr.1449/2014
23.12.2014


In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Urmare a adresei C.N.A.S. P1966/28.11.2014, cu referire la prevederile H.G. nr. 996/2014 privind modificarea si completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, va aducem la cunostinta Lista completata a produselor biologice, conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Lista completata a produselor biologice
02.12.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale care elibereaza concedii medicale, aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In Monitorul Oficial nr. 803/04.11.2014, a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 68/2014 prin care se aduc modificari si completari la Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si completarila Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarca Extras din OUG68/2014
25.11.2014


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In baza prevederilor art. 3 alin. (5) si alin. (8), anexa 39 din Ordinul comun MSP/CNAS nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014-2015, medicii prescriptori de dispozitive de protezare stomii, incontinenta urinara si echipamente pentru oxigenoterapie vor mentiona obligatoriu pe prescriptia medicala perioada pentru care se face recomandarea. (lunile respective)

07.11.2014


In atentia asiguratilor si a tuturor furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 18.09.2014, prin C.N.Posta Romana, CNAS incepe distribuirea cardului national de asigurari de sanatate la nivel national.
     In cadrul procesului de utilizare a cardului este necesar ca toti furnizorii de servicii medicale sa detina cititoare de carduri.
     Pe site-ul CNAS este afisata lista cu cititoarele de carduri compatibile cu sistemul informatic al cardului national de asigurari sociale de sanatate.

Descarca Comunicatul de presa al CNAS
Descarca adresa nr. P7603/2014
19.09.2014


In atentia asiguratilor, medicilor prescriptori si a farmaciilor in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. P4765/19.09.2014 CNAS precizeaza ca noile reglemenari privind aprobarea si prescrierea tratamentelor care necesita aprobare CJAS/CNAS nu se refera la tratamentele aflate in derulare in baza unor aprobari anterioare.
     Deciziile de aprobare aflate in derulare la data intrarii in vigoare a noilor reglementari isi pastreaza valabilitatea pana la data de expirare fiind acceptate de toate casele de asigurari, indiferent de casa care a emis decizia de aprobare.
     La expirarea acestor decizii continuarea tratamentelor se va desfasura pe baza aprobarilor eliberate conform noilor regelementari.

     In continuarea precizarilor din adresa nr. P 4765/02.09.2014, cu adresa nr. P 7594/16.09.2014, C.N.A.S. face clarificari privind modalitatea de prescriere a medicamentelor care necesita aprobare CJAS/CNAS, astfel:
     "In situatia in care medicul specialist care transmite scrisoarea medicala este in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate care a emis aprobarea de initiere/continuare a terapeiei specifice, iar medicul de familie caruia ii este adresata scrisoarea medicala este in relatie contractuala cu alta casa de asigurari de sanatate, eliberarea medicamentelor in baza retetelor prescrise de medicul de familie se va face de catre initatile farmaceutice, indiferent de casa de asigurari de sanatate care a emis aprobarea, in conditiile in care furnizorul de medicamente respectiv are contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in contract/conventie medicul de familie prescriptor.
     Precizam de asemenea faptul ca aceasta procedura este valabila si in cazul aprobarilor emise de comisiile de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."

Descarca adresa nr. P4765/2014
Descarca adresa nr. P7594/2014
Descarca adresa nr. P4765/2014
22.09.2014


In atentia asiguratilor si a medicilor prescriptori in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Noua procedura de aprobare pentru hepatita cronica B,C,D, ciroza hepatica B,C,D, precum si boala inflamatorie cronica intestinala

Descarca documentele referitoare la noua procedura
10.09.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu Casele de Asigurari de Sanatate Judetene / CASMB

      Va comunicam ca pentru validare, la incarcarea serviciilor medicale in S.I.U.I., la rubrica numar contract medic, pentru biletele de trimitere emise de medicii in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se completeaza sintagma "AOPSNAJ" si nu "Nr. de contract" (chiar daca pe bilet este scris numarul de contract).In atentia medicilor prescriptori, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Avand in vedere disfunctionalitatile sesizate in aplicarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va punem la dispozitie adresa nr. H115/24.02.2014, cu precizari privind cele problemele semnalate si Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, cu completarile si modificarile valabile la data de 24.02.2014.

Descarca Adresa H115/2014  
Descarca Ordinul 1301/2008  
28.02.2014  


     Cu adresa nr. P2732/2014, C.N.A.S. ne informeaza despre publicarea in Monitorul Oficial nr. 255/08.04.2014 a Ordinului MS/CNAS nr. 361/238/2014 privind modificarea si completarea ORDINULUI nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008.

Descarca Adresa P2732/2014  
Descarca Ordinul MS/CNAS nr.361/238/2014  
11.04.2014  In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Cu adresa nr. CB/10559/25.10.2013, CNAS, avand in vedere intrarea in vigoare a Ordinului Comun nr. 961/536 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.720/2008, pentru evitarea disfunctionalitatilor ce ar putea apare in teritoriu prin necunoasterea prevederilor acestui act normativ, ne solicita sa informam toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ, despre aceste actualizari.

     In acest scop va punem la dispozitie adresa nr. CB/10559/25.10.2013 a CNAS si extrase din actele normative la care se face referire (Ordinul nr. CB/10559/2013 al CNAS, Ordinul Comun nr. 961/536/2013 al MS si CNAS si Hotararea Guvernului nr. 720/2008)


Descarca Ordinul nr. CB/10559/2013 al CNAS  
Descarca Ordinul Comun nr. 961/536/2013 al MS si CNAS  
Descarca Hotararea Guvernului nr. 720/2008  

28.10.2013  


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 17.10.2013, conform Ordinului Comun nr. 1170/606 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, publicat in M.O. nr. 640/17.10.2013, plata taxei de evaluare se va face catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cod fiscal 11445659, in contul RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti


17.10.2013  


In atentia furnizorilor de servicii medicale care au incheiat conventii de eliberare Concedii Medicale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru 2013

     Pentru a evita rezilierea unor conventii de concedii medicale din cauza intarzierilor de transmitere a raportarilor, sau a transmiteriii acestora intr-un format diferit de cel reglementat, va punem la dispozitie cateva precizari privind evidenta si raportarea concediilor medicale.

(Descarca precizarile )
20.09.2013  


In atentia unitatilor sanitare cu paturi, aflate in relatii cotractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Prin adresa nr. CB8300/21.08.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reaminteste, unitatilor sanitare cu paturi, ca au obligatia de a elibera prescriptie medicala pentru medicamente cu sau fara contributie personala, la externarea pacientului.

(Descarca adresa CB8300/21.08.2013 a CNAS)
22.08.2013


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 20.09.2012, in conformitate cu prevederile art. 291 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti asiguratii interesati, au posibilitatea de a verifica realitatea serviciilor medicale prestate de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(Click pentru detalii)
18.09.2012


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., persoane fizice autorizate sau persoane fara venit

Virarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri se face in contul 26.21.05.03.02 - "Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si de catre persoanele care nu realizeaza venituri" deschis la trezoreriile operative ale statului.

Persoanele fizice vor vira contributia de mai sus in contul deschis la trezoreriile operative ale statului in functie de domiciliul fiscal.

Virarea sumelor se va face pe cod numeric personal

Contributia de asigurari sociale de sanatate se va achita la unitatile de trezorerie din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturile de venituri bugetare mentionate mai sus, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor, CNP dupa caz.

03.07.2012


Reglementari privind rambursarea, de catre CASAOPSNAJ, a contravalorii serviciilor medicale acordate pacientilor din statele membreUE/SEE si Elvetia, precum si a medicamentelor prescrise acestora intratamentul ambulatoriu.


  In atentia asiguratilor, persoane fizice, care platescC.A.S.S. prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     In conformitate cu prevederile art. V, alin. (1) din O.U.G. nr. 125 pentru modificarea si completarea Lg. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – "incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii (si C.A.S.S. – contributia pentru asigurarile sociale de sanatate) datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX2 al Codului fiscal (persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, alte venituri, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din agricultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, premii, castiguri din jocuri de noroc, asociati, persoane fara venit,...etc.) revine AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA” (Administratiile financiare teritoriale).

(Click pentru a descarca anuntul)
12.06.2012


In atentia Angajatorilor care au angajati asigurati laC.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Referitor la contractele de asigurari sociale de sanatate
Toti angajatorii - Persoane Fizice sau Juridice, care nu au transmisinca Contractul de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor legii 95/2006 si a ordinului 345/2006, sunt rugati sa remedieze aceastascapare. Pentru aceasta se vor transmite, pe adresa noastra: Str. PopaSavu Nr.45, Sector 1, Bucuresti, C.P.011434, Contractele de AsigurariSociale de Sanatate - intocmite in conformitate cu prevederile legalementionate anterior (in 2 exemplare). Vã rugam ca, latransmitere sa mentionati si adresa de corespondenta la care sa vi sereturneze exemplarul dvs., semnat de CASAOPSNAJ

Ordinul 345/2006 al C.N.A.S.
Detalii privind intocmirea Contractelor de Asigurari Sociale de Sanatate
Model de Contract de Asigurari Sociale de Sanatate - pt.Angajatori
Model de Contract de Asigurari Sociale de Sanatate - pt.Persoane Fizice
04.02.2011


Pentru Angajatori si pentru Asiguratii Persoane Fizice

Asigurati
Precizari privind documentele necesare eliberarii adeverintelor de ASIGURAT C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Cerere tip inscriere
.
Declaratii FNUASS
Norme
Anexa 5
Informatii privind declaratiile contributiei catre F.N.U.A.S.S.
Adeverinta de salariat - Model. Este necesara la solicitarea dovezii de asigurat

 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefoane:
021.20.24.664
021.20.24.516
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Help-Desk SIUI AOPSNAJ
(doar pt.Furnizori)
email:  helpdesk@aopsnaj.ro 
 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 20 August 2015

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO