CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

25 Mai, 2022
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Informatii privind protocoalele terapeutice si Formularele specifice

Informatii privind protocoalele terapeutice si Formularele specifice  In atentia asiguratilor si a medicilor specialisti interesati

Prin Ordinul CNAS nr. 1122/04.12.2019 a fost modificat si completat Ordinul CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protacoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β in Lista cuprinzad Denumirile Comune Internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contribute personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum Denumirile Comune Internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

 • au fost actualizate un numar de 9 formulare specifice:
  • L014C - Rituximabum - limfoame si leucemie limfatica cronica
  • L01BC07 - Azacitidinum - leucemii si sindroame mielodisplazice
  • L01XE27 - Ibrutinibum - leucemie limfatica cronlca, limfom nonHodgkin, macroglobulinemia Waldenstrom
  • L043M - Agenti biologici si remisive sinitetice tintite - poliartrita reumatoida
  • L01XC15 - Obinutuzumabum - leucemie limfatica cronica si limfom folicular
  • L01XC19 - Blinotumamabum - leucemie acuta limfoblastica
  • L01XC24 - Daratumumabum - mielom multiplu
  • L01XX42 - Ponobinostatum - mielom multiplu
  • L01XC17 - Nivolumabum - melanom malign.
 • au fost elaborate un numar de 9 formulare specifice noi:
  • L01XC17-LH - Nivalumabum - Limfom Hodgkin
  • L01XX50 - Ixazomib - mielom multiplu
  • L01XE39-LAM - Midostaurinum - leucemie acuta mieloida
  • L01XC31 - Avelumabum - carcinom cu celule Merkel
  • L01XE28 - Ceritinibum - carcinom fara celula mica al plamanului (NSCLC)
  • L01BC59 - Combinatii (Trifluridinum+Tipiracilum) - neoplasm colo-rectal metastatic
  • L01XC02 - Agenti biologici (Rituximabum) - vasculite ANCA pozitiv
  • L04AC11 - Siltuximabum - boala Castleman
  • LO1XC17-ORL - Nivalumabum - carcinom scuamos din sfera ORL.
 • a fost abrogat formularul specific L01XC27 si schema specifica DCI: Olaratumab.

Ordinul CNAS nr. 1122/2019 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I.

Pe site-ul CNAS, in Sectiunea "Informatii pentru furnizori - Medicamente - Formulare specifice" au fost postate cele 18 formulare.

Descarca Ordinul CNAS nr. 1122/2019 cu cele 18 Formulare Specifice

24.12.2019


  In atentia asiguratilor si a medicilor specialisti interesati

Prin ordinul CNAS nr.639/06.08.2019 a fost modificat Ordinul CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)β in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie persoanla, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin HG nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

  Au fost actualizate un numar de 5 formulare specifice:
 • L01XE10 - Everolimus (Votubia) - astrocitom subependimal, angiomiolipom renal, epilepsie rezistenta la tratament
 • L01XC15 - Obinutuzumab - leucemie limfocitara cronica si limfom folicular
 • L01XC14 - Trastuzumabum Emtasinum – cancer mamar HER2 pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil
 • L01XX52 - Venetoclax - leucemie limfocitara cronica
 • L01XE33.1 - Palbociclibum - neoplasm mamar.

Ordinul CNAS nr. 639/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.679 14.08.2019.

Pe site-ul CNAS, in Sectiunea "Informatii pentru furnizori - Medicamente - Formulare specifice" au fost postate cele 5 formulare.

Descarca Ordinul CNAS nr. 639 cu cele 5 Formulare Specifice

26.08.2019


  In atentia medicilor curanti si a mediclor presciptori care prescriu medicamente pe baza formularelor specifice protocoalelor terapeutice

  Cu adresa nr. DG-3821/04.09.2018, CNAS ne transmite ca:

 1. Prin ordinul MS/CNAS nr.1053/1225/30.08.2018 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzande denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie persoanla, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin HG nr. 720/2008, au fost:

  • Aprobate noi protocoale terapeutice pentru urmatoarele DCI-uri: BELIMUMABUM, IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA, COMBINATII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM), CABAZITAXELUM, MEDICAMENTE CU ACTIUNE ANTIVIRALA DIRECTA (INTERFERON-FREE) in hepatita cronica si ciroza hepatica compensata cu VHC.
  • Modificate si completate 36 de protocoale terapeutice existente,
  • Abrogate protocoalele terapeutice aferente DCI-urilor: LEDIPASVIRUM+SOFOSBUVIRUM (J05AX65-G4) si OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM RITONAVIRUM+DASABUVIRUM (J05AX66)

  Ordinul MS/CNAS nr. 1053/1225/30.08.2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.754 si nr.754 bis din 31.08.2018

  Pe site-ul CNAS, in Sectiunea "Informatii pentru furnizori - Medicamente - Protocoale terapeutice" se regaresc toate cele 241 de protocoale terapeutice valabile cuprinse in Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizate la zi.

 2. Prin ordinul CNAS nr.1229/31.08.2018 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul CNAS nr. 141/2017 au fost introduse trei (3) noi formulare specifice si anume: J05AX6.1, J05AX6.2, J05AX6.3, aferente medicamentelor cu actiune antivirala directa, respectiv au fost modificate formularele specifice corespunzatoare codurilor L01XE27, J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2 si A16AX10
  Totodata au fost abrogate formularele specifice: J05AX65-G4, J05AX66.1 si J05AX66.2.

  Ordinul CNAS nr. 1229/31.08.2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.759/03.09.2018

  Pe site-ul CNAS, in Sectiunea "Informatii pentru furnizori - Medicamente - Formulare specifice" se regaresc toate cele 241 de protocoale terapeutice valabile cuprinse in Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizate la zi.

Descarca adresa DG-3821/2018
Descarca Protocoalele terapeutice
Descarca Ord.1229/2018 cu Formulare specifice

10.09.2018


  In atentia medicilor curanti si a medicilor prescriptori din protocolul terapeutic L039M

Cu adresa nr. DG-3770/04.09.2018, CNAS ne transmite lista medicilor nominalizati, de Comisia de Pediatrie a Ministerului Sanatatii, sa certifice diagnosticul si necesitatea instituirii/modificarii tratamentului biologic la pacientii cu AIJ (Artrita Idiopatica Juvenila) pe baza protocolului terapeutic: L039M - PROTOCOL TERAPEUTIC IN ARTRITA IDIOPATICA JUVENILA PRIVIND UTILIZAREA AGENTILOR BIOLOGICI: ADALIMUMABUM**, ETANERCEPTUM**, ABATACEPTUM**, TOCILIZUMABUM**, GOLIMUMABUM**

Descarca adresa DG-3770/2018
07.09.2018


  In atentia Medicilor Prescriptori, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

    Prin adresa nr. DG371/06.02.2018, CNAS ne comunica:

 1. In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 112, din data de 06.02.2018, a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 89/300/2018 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale precazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriere medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

  In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "Informatii pentru furnizori" - "Medicamente" - "Protocoale terapeutice" au fost postate actualizarile protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 89/300/2018

 2. Prin Ordinul CNAS nr.301/2018 a fost modificat si completat Ordinul CNAS nr.141/2017 cu un nou Formular specific repectiv:
  Cod formular specific DCI/afectiune
  L01XE07-II LAPATINIBUM in asociere cu capecitabina - tratament boala metastatica

   si au fost actualizate formularele specifice:

  L01XE07 - LAPATINIBUM linia I in asociere cu tratament hormonal
  L01XC08 - PANITUMUMABUM

  In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "Informatii pentru furnizori" - "Medicamente" - "Formulare specifice" au fost postate cele 3 formulare specifice in fisierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin 301_2018.pdf". Ordinul CNAS nr. 301/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 112 din data de 06.02.2018.

 3. In PIAS se regaseste noul formular specific mai sus mentionat si schema terapeutica aferenta. In vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza nomenclatoarele SIUI.

Descarca Adresa DG371/06.02.2018
Descarca Ordinul DG301/2018.pdf
Descarca actualizarile protocoalelor terapeutice
13.02.2018


  In atentia furnizorilor de servicii medicale care deruleaza Programul National de Oncologie, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

    Cu adresa nr. LM663/2018, CNAS ne transmite extrasele urmatoarelor protocoale / acte aditionale, incheiate de CNAS cu societati importatoare / distribuitoare ale unor medicamente pentru derularea Programului National de Oncologie.

Descarca lista cu protocoale
09.02.2018


  In atentia Medicilor Prescriptori, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

    Prin adresa nr. DG2867/14.12.2017, CNAS ne comunica:

  Prin Ordinul CNAS nr.1229/2017 a fost modificat si completat Ordinul CNAS nr.141/2017 cu un numar de 2 noi Formulare specifice repectiv:
  Cod formular specific DCI/afectiune
  N06BX13 IDEBENONUM
  L034K BOALA CRONICA INFLAMATORIE INTESTINALA-AGENTI BIOLOGICI

   si au fost actualizate formularele specifice:

  L02BX03.1 - Abirateronum postchimio
  L02BX03.2 - Abirateronum prechimio
  L02BB04.1 - Enzalutamidum postchimioterapie
  L02BB04.2 - Enzalutamidum prechimioterapie

  In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "Informatii pentru furnizori" - "Medicamente" - "Formulare specifice" au fost postate cele 6 formulare specifice in fisierul "Formulare specifice -Ordin 1229_2017.pdf". Ordinul CNAS nr. 1229/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 990 din data de 13.12.2017.

  In PIAS se regasesc cele 2 formulare specifice noi mai sus mentionate si schemele terapeutice aferente. In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza nomenclatoarele SIUI.

  Pentru pacientii care deja se afla in tratament cu medicamentele incluse in categoria de boala G31A Boala cronica inflamatorie intestinala din sublista C sectiunea C1 a HG nr.720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, la prima vizita a pacientului in vederea evaluarii si prescrierii tratamentului specific, medicul curant are obligatia de a completa si transmite in PIAS formularul specific L034K cu tip evaluare "continuare", avand in vedere perioadele de evaluare prevazute in protocolul terapeutic aferent.

  Pentru pacientii la care s-a initiat deja tratamentul specific cu Idebenonum, la prima vizita a pacientului in vederea evaluarii si prescrierii tratamentului specific, medicul curant are obligatia de a completa si transmite in PIAS formularul specific N06BX13 cu tip evaluare "initiere", avand in vedere perioadele de evaluare prevazute in protocolul terapeutic aferent.

Descarca Adresa DG2867/14.12.2017
Descarca Formularele terapeutice
19.12.2017   


  In atentia Medicilor Prescriptori, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

    Prin adresa nr. DG2431/16.11.2017, CNAS ne comunica:

 1. In Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.900 si 900 bis din data de 16.11.2017 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1303/1185/2017 privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.
  In acest sens, pe site-ul CNAS in sectiunea: "Informatii pentru furnizori  -  Medicamente  -  Protocoale terapeutice" au fost postate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, actualizate la zi.

 2. Prin Ordinul CNAS nr.1187/2017 a fost modificat si completat Ordinul CNAS nr.141/2017 cu un numar de 4 noi Formulare specifice repectiv:
  Cod formular specific DCI/afectiune
  L01XC17-NSCLC NIVOLUMABUM - neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici
  L01XC17-RCC NIVOLUMABUM - carcinom renal avansat
  L01XX45 CARFILZOMIBUM
  L033C-CG TRANSTUZUMABUM

   si au fost actualizate protocoalele:

  H005E - Acromegalie si gigantism
  L00XC10 - Ofatumumab
  L01XC17 - Nivolumabum-melanom malign
  L01XE02 - Gefitinibum
  L01XE35 - Osimertinib

  In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "Informatii pentru furnizori" - "Medicamente" - "Formulare specifice" au fost postate cele 9 formulare specifice in fisierul "Formulare specifice-Ordin 1187_2017.pdf". Ordinul CNAS nr. 1187/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 900 din data de 16.11.2017.

 3. In PIAS se regasesc cele 4 formulare specifice mai sus mentionate si schemele terapeutice aferente. Totodata, a fost creata si schema terapeutica aferenta formularului specific L044L, pentru DCI Ixekizumabum.
  In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza nomenclatoarele SIUI.

Descarca Adresa DG2431/16.11.2017
Descarca ordinul 1187/2017
Descarca Protocoalele terapeutice actualizate
19.11.2017   


  In atentia Medicilor Prescriptori, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

       In vederea evitarii disfunctionalitatilor de prescriere si asigurarii accesului asiguratilor la medicamente inovative, prin adresa nr. DG1295/27.07.2017, referitor la protocoale terapeutice si formulare specifice, CNAS ne comunica:
 1. In Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.607/27.07.2017 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 846/818/2017 privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.

 2. Prin Ordinul CNAS nr.820/2017 a fost completat Ordinul CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi Formulare specifice repectiv:
  Cod formular specific DCI/afectiune
  BO6AC02 ICATIBANTUM
  L01XC14 TRANSTUZUMABUM EMTASINUM
  L01XE35 OSIMERTINIB
  In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "Informatii pentru furnizori" - "Medicamente" - "Formulare specifice" au fost postate cele 3 formulare specifice in fisierul "Formulare specifice-Ordin nr. 820 _ 25 07 2017.pdf"

 3. In PIAS se regasesc formularele specifice mai sus mentionate si schemele terapeutice aferente.
  In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza nomenclatoarele SIUI.

Descarca Adresa DG1295/27.07.2017
Descarca ordinul 820/2017 si cele 3 noi formulare specifice
02.08.2017   


In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul fara interferon in hepatita cronica si ciroza hepatica C

     Va informam ca, pe portalul CNAS, s-au publicat formularele specifice si protocoalele terapeutice ce permit accesul pacientilor la aceasta terapie (actualizate)

Detalii privind Tratamentul fara Interferon    
05.05.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Va informam de aparitia Ordinului CNAS nr.271/04.04.2017 prin care se modifica si se completeaza unele formulare specifice aprobate prin Ordinul 141/2017.

Descarca Odinul nr.271/04.04.2017    
12.04.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Prin adresa nr.MB3373/05.04.2017 CNAS ne transmite "Instructiunile pentru aplicarea Ordinului CNAS nr. 141/28.02.2017".

Descarca Adresa CNAS nr MB3373/05.04.2017     
06.04.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Prin adresa nr.P2360/08.03.2017 CNAS ne informeaza ca pentru formularele specifice (aprobate prin Ordinul 141/2017) transmise de medicii prescriptori pana la data implementarii modalitatii de trasnmitere a cererii online in platforma informatica din asigurarile de sanatate, precum si in situatia producerii unor intreruperi in functionalitatea PIAS, prescrierea tratamentului specific se realizeaza de medicii curanti dupa transmiterea Formularului specific la CAS, fara a fi necesara Confirmarea de inregisrare a Formularului specific generat de SIUI sau confirmarea inregistrarii primirii Formularului specific la CAS.
        Face exceptie de la aceasta regula Formularul specific cu codul L008C.1, cod de schema terapeutica L008C.1 S1

Descarca Adresa CNAS nr P2360/08.03.2017     
13.03.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Va informam ca incepand cu data de 01.03.2017 intra in vigoare ordinul CNAS nr 141/28.02.2017 cu privire la prescrierea unor medicamente dupa eliminarea avizului comisiilor de la nivelul CNAS.
  Precizari:
 • Pana la implementarea solutiilor informatice despre care se face vorbire in prezentul ordin si metodologie, formularele specifice acestor medicamente vor fi transmise la CASAOPSNAJ pe adresa de email comisii.terapeutice@aopsnaj.ro sau la fax 021/20.24.608.
 • Formularele sunt valabile doar pentru medicamentele prevazute in anexa 1 la prezentul ordin.
 • Deciziile deja emise de Comisiile de la nivelul CNAS raman valabile pe toata perioada aprobata, conform Art. 2, alin 4 din ordin.
 • Orice modificare la ordin sau metodologie va vor fi aduse la cunostinta in regim de urgenta.
        Va rugam sa aveti amabilitatea de a asigura fara sincope accesul pacientilor la tratament.
        Pe site-ul CNAS se poate consulta Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare
        Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 021/20.24.520 sau prin email la adresa comisii.terapeutice@aopsnaj.ro

Descarca Ordinul CNAS nr 141/28.02.2017    
Descarca formularele prevazute in Ordinul nr 141 al CNAS     
28.02.2017    


In atentia asiguratilor si a medicilor prescriptori

ANUNT
PRIVIND PRESCRIEREA SI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR FARA AVIZUL COMISIILOR DE LA NIVELUL CJAS/CNAS

Descarca anuntul    
17.02.2017     


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 02 Mai 2022

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO