CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

15 Decembrie, 2017
Operator de date cu caracter personal Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Informatii privind protocoalele terapeutice si Formularele specifice

Informatii privind protocoalele terapeutice si Formularele specifice  In atentia Medicilor Prescriptori, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

    Prin adresa nr. DG2431/16.11.2017, CNAS ne comunica:

 1. In Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.900 si 900 bis din data de 16.11.2017 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1303/1185/2017 privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.
  In acest sens, pe site-ul CNAS in sectiunea: "Informatii pentru furnizori  -  Medicamente  -  Protocoale terapeutice" au fost postate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, actualizate la zi.

 2. Prin Ordinul CNAS nr.1187/2017 a fost modificat si completat Ordinul CNAS nr.141/2017 cu un numar de 4 noi Formulare specifice repectiv:
  Cod formular specific DCI/afectiune
  L01XC17-NSCLC NIVOLUMABUM - neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici
  L01XC17-RCC NIVOLUMABUM - carcinom renal avansat
  L01XX45 CARFILZOMIBUM
  L033C-CG TRANSTUZUMABUM

   si au fost actualizate protocoalele:

  H005E - Acromegalie si gigantism
  L00XC10 - Ofatumumab
  L01XC17 - Nivolumabum-melanom malign
  L01XE02 - Gefitinibum
  L01XE35 - Osimertinib

  In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "Informatii pentru furnizori" - "Medicamente" - "Formulare specifice" au fost postate cele 9 formulare specifice in fisierul "Formulare specifice-Ordin 1187_2017.pdf". Ordinul CNAS nr. 1187/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 900 din data de 16.11.2017.

 3. In PIAS se regasesc cele 4 formulare specifice mai sus mentionate si schemele terapeutice aferente. Totodata, a fost creata si schema terapeutica aferenta formularului specific L044L, pentru DCI Ixekizumabum.
  In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza nomenclatoarele SIUI.

Descarca Adresa DG2431/16.11.2017
Descarca ordinul 1187/2017
Descarca Protocoalele terapeutice actualizate
19.11.2017   


  In atentia Medicilor Prescriptori, aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

       In vederea evitarii disfunctionalitatilor de prescriere si asigurarii accesului asiguratilor la medicamente inovative, prin adresa nr. DG1295/27.07.2017, referitor la protocoale terapeutice si formulare specifice, CNAS ne comunica:
 1. In Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.607/27.07.2017 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 846/818/2017 privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.

 2. Prin Ordinul CNAS nr.820/2017 a fost completat Ordinul CNAS nr.141/2017 cu un numar de 3 noi Formulare specifice repectiv:
  Cod formular specific DCI/afectiune
  BO6AC02 ICATIBANTUM
  L01XC14 TRANSTUZUMABUM EMTASINUM
  L01XE35 OSIMERTINIB
  In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "Informatii pentru furnizori" - "Medicamente" - "Formulare specifice" au fost postate cele 3 formulare specifice in fisierul "Formulare specifice-Ordin nr. 820 _ 25 07 2017.pdf"

 3. In PIAS se regasesc formularele specifice mai sus mentionate si schemele terapeutice aferente.
  In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-si actualiza nomenclatoarele SIUI.

Descarca Adresa DG1295/27.07.2017
Descarca ordinul 820/2017 si cele 3 noi formulare specifice
02.08.2017   


In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul fara interferon in hepatita cronica si ciroza hepatica C

     Va informam ca, pe portalul CNAS, s-au publicat formularele specifice si protocoalele terapeutice ce permit accesul pacientilor la aceasta terapie (actualizate)

Detalii privind Tratamentul fara Interferon    
05.05.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Va informam de aparitia Ordinului CNAS nr.271/04.04.2017 prin care se modifica si se completeaza unele formulare specifice aprobate prin Ordinul 141/2017.

Descarca Odinul nr.271/04.04.2017    
12.04.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Prin adresa nr.MB3373/05.04.2017 CNAS ne transmite "Instructiunile pentru aplicarea Ordinului CNAS nr. 141/28.02.2017".

Descarca Adresa CNAS nr MB3373/05.04.2017     
06.04.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Prin adresa nr.P2360/08.03.2017 CNAS ne informeaza ca pentru formularele specifice (aprobate prin Ordinul 141/2017) transmise de medicii prescriptori pana la data implementarii modalitatii de trasnmitere a cererii online in platforma informatica din asigurarile de sanatate, precum si in situatia producerii unor intreruperi in functionalitatea PIAS, prescrierea tratamentului specific se realizeaza de medicii curanti dupa transmiterea Formularului specific la CAS, fara a fi necesara Confirmarea de inregisrare a Formularului specific generat de SIUI sau confirmarea inregistrarii primirii Formularului specific la CAS.
        Face exceptie de la aceasta regula Formularul specific cu codul L008C.1, cod de schema terapeutica L008C.1 S1

Descarca Adresa CNAS nr P2360/08.03.2017     
13.03.2017    


In atentia medicilor prescriptori in contract cu CASAOPSNAJ

        Va informam ca incepand cu data de 01.03.2017 intra in vigoare ordinul CNAS nr 141/28.02.2017 cu privire la prescrierea unor medicamente dupa eliminarea avizului comisiilor de la nivelul CNAS.
  Precizari:
 • Pana la implementarea solutiilor informatice despre care se face vorbire in prezentul ordin si metodologie, formularele specifice acestor medicamente vor fi transmise la CASAOPSNAJ pe adresa de email comisii.terapeutice@aopsnaj.ro sau la fax 021/20.24.608.
 • Formularele sunt valabile doar pentru medicamentele prevazute in anexa 1 la prezentul ordin.
 • Deciziile deja emise de Comisiile de la nivelul CNAS raman valabile pe toata perioada aprobata, conform Art. 2, alin 4 din ordin.
 • Orice modificare la ordin sau metodologie va vor fi aduse la cunostinta in regim de urgenta.
        Va rugam sa aveti amabilitatea de a asigura fara sincope accesul pacientilor la tratament.
        Pe site-ul CNAS se poate consulta Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare
        Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 021/20.24.520 sau prin email la adresa comisii.terapeutice@aopsnaj.ro

Descarca Ordinul CNAS nr 141/28.02.2017    
Descarca formularele prevazute in Ordinul nr 141 al CNAS     
28.02.2017    


In atentia asiguratilor si a medicilor prescriptori

ANUNT
PRIVIND PRESCRIEREA SI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR FARA AVIZUL COMISIILOR DE LA NIVELUL CJAS/CNAS

Descarca anuntul    
17.02.2017     

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVITNota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 19 Noiembrie 2017

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO