CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

24 Aprilie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Protectia datelor cu caracter personal  -  NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE (pentru afisare pe pagina web sau in cazul colectarii datelor)

CASAOPSNAJ este operator de date cu caracter personal

Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007


Identitatea si datele de contact ale operatorului

Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ) este o institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu sediul in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 45, Sector 1, avand ca obiect de activitate aplicarea si respectarea politicii si strategiei generale stabilita de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Regulamentul European 679/2016

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare "Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Conform cerintelor Regulamentului, CASAOPSNAJ are obligatia de a prelucra si gestiona datele personale ale asiguratilor, prin mijloace automatizate/ manuale, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

CASAOPSNAJ a desemnat un responsabil cu protectia datelor la nivelul institutiei, care poate fi contactat astfel:

Date cu caracter personal - inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Scopul colectarii datelor cu caracater personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate si utilizate doar in scopul si in legatura cu indeplinirea de catre CASOPSNAJ a atributiilor conferite de Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Statutul propriu al institutiei si al CNAS, de legislatia specifica asigurarilor sociale de sanatate aplicabila in Romania.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre CASAOPSNAJ si pot fi comunicate altor institutii in conditiile legii.

Drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in relatia cu CASAOPSNAJ sunt cele prevazute in Regulament

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare asigurat poate depune o cerere scrisa, motivata, datata si semnata la secretariatul institutiei (conform modelului).


NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este evidenta asigurati, evidenta furnizori de servicii medicale, in vederea asigurarii serviciilor de sanatate.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru regasirea dumneavoastra ca asigurat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
Refuzul dvs. determina neinregistrarea in bazele de date C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si ca urmare la imposibilitatea acordarii serviciilor medicale la care aveti dreptul.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin in temeiul legislatiei in vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre conducerea unitatii
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
 Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala).
 Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO