CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

1 Decembrie, 2023
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Formulare europene

Formularele europene sunt utilizate in cadrul UE/SEE * sau Elvetia **, in urmatoarele scopuri:

  • evitarea pierderii drepturilor la asistenta medicala, atunci cand se fac deplasari dintr-un stat membru UE/SEE * sau Elvetia ** in altul.
  • garantarea, in interiorul Comunitatii, a egalitatii de tratament, in baza diferitelor legislatii nationale, lucratorilor care locuiesc in statele membre si a celor care se afla in intretinerea lor.
  • cumularea tuturor perioadelor luate in considerare in cadrul diferitelor legislatii nationale in scopul dobandirii si mentinerii dreptului la asistenta medicala, precum si acordarea acesteia diferitelor categorii de persoane cuprinse in Regulament, indiferent de locul lor de resedinta in interiorul Comunitatii.
  • evitarea suprapunerii legislatiilor nationale aplicabile si a complicatiilor care ar putea rezulta din aceasta.
 

Incepand cu data de 01.10.2010 se elibereaza documentele portabile S1, S2, si S3 emise in aplicarea Regulamentului CE nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala modificat prin Regulamentul CE nr. 988/2009 si a Regulamentului CE nr.987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004.

  • documentul portabil S1 va fi emis in locul formularelor E106, E109, E120 si E121,
  • documentul portabil S2 va inlocui formularul E112
  • documentul portabil S3 se va elibera pentru tratament medical pentru fostul lucrator frontalier in fosta tara de lucru.

Documentele portabile S1 si S2 vor fi eliberate in conditiile prevazute de Ordinul CNAS nr.592/2009. 
*  Spatiul Economic European: -spatiul ce uneste cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria) cu cele trei state ce fac parte din Asociatia Europeana a Liberului Schimb si anume: Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

**  Incepand cu data de 01.06.2009, Regulamentele C.E.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Elvetia.

 

 

Detalii privind formularele europene si actele necesare pentru obtinerea acestora

Nr.

crt

Denumire formular

Documente necesare pentru eliberare

 

Precizari privind Formularele Europene

(descarcare in format PDF / ZIP)

1

REGULAMENTE DE SECURITATE SOCIALA EEE

Formularul E 001 (descarcare in format PDF / ZIP)

2

ATESTAT PRIVIND TOTALIZAREA PERIOADELOR DE ASIGURARE, DE MUNCA SAU DE RESEDINTA

Formularul E 104 (descarcare in format PDF / ZIP)

1.Cerere;

2.Copie a cartii de munca sau, in cazul lucratorilor independenti, declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii;

3.Orice alte documente care atesta perioade de asigurare pentru boala sau maternitate;

4.Act de identitate -copie

3

ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE IN CAZUL PERSOANELOR CARE ISI AU RESEDINTA INTR-UN ALT STAT DECAT STATUL COMPETENT

(Lucratori salariati sau independenti si membrii familiei lor care au resedinta impreuna cu ei; membrii ai familiei lucratorilor in situatie de somaj)

 

 

Formularul S1/E106 se completeaza de CASAOPSNAJ, pe baza documentelor de mai jos:

1.Cerere tip (descarcare in format PDF / ZIP );

2.Act de identitate - copie;

3.Dovada resedintei;

4.Dovada calitatii de asigurat ;

5.Contract de munca (copie);

6.Contract de detasare(copie);

7.Pentru persoanele ce nu pot prezenta documentele de la punctele 5 si 6:

- adeverinta de la angajator in care se specifica nr. si data ordinului de detasare,

- perioada detasarii,

- locatia in tara de resedinta si

- membrii de familie care au aceeasi resedinta cu solicitantul formularului

8.Formularul A1 emis de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (Str. Latina nr.8, sector 2, tel.: 021.311.80.47)

9.Dovada ca persoana respectiva nu este asigurata potrivit legislatiei statului de resedinta

 

NOTA:

Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura(de ex. abandonarea sau schimbarea locului de munca, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

4

CERERE DE ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA

Formularul E 107  (descarcare in format PDF / ZIP)

5

NOTIFICAREA SUSPENDARII SAU SUPRIMARII DREPTULUI LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE

(Persoane care au resedinta in alt stat decat statul competent)

Formularul E 108  (descarcare in format PDF / ZIP)

6

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIILOR PERSOANEI ASIGURATE SI ACTUALIZAREA LISTELOR

Formularul S1/E109 se completeaza de CASAOPSNAJ, pe baza documentelor de mai jos:

1.Cerere;

2.Dovada calitatii de asigurat a lucratorului;

3.Act identitate al lucratorului (copie)

4.Dovada ca membrii de familie au resedinta intr-un alt stat membru decat statul de resedinta al lucratorului sau statul competent;

5.Act de identitate pentru membrii de familie (copie)

 

NOTA:


Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura(de ex. abandonarea sau schimbarea locului de munca, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

7

ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA - MATERNITATE

Formularul S2/E112 se completeaza de CASAOPSNAJ, pe baza documentelor de mai jos:

1.Cerere tip (descarcare in format PDF / ZIP );

2.Act identitate - copie;

3.Dovada calitatii de asigurat;

4.Raport medical tip (conform anexei 1 a Ordinului C.N.A.S. nr.575/2009, publicat in M.O. nr.312/12.05.2009), se intocmeste de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, judetean, aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate din Romania.
Necompletarea tuturor rubricilor raportului medical duce la invalidarea acestuia. (descarcare in format PDF / ZIP );

5.Confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru UE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu pe baza formularului E112, cu specificarea perioadei indicate de persoana solicitanta si a costurilor estimate.

6.Inscrisuri medicale din tara;

 

8

CERERE DE PRESTATII IN BANI PENTRU INCAPACITATE DE MUNCA

Formularul E 115 (descarcare in format PDF / ZIP )

9

RAPORT MEDICAL PRIVIND INCAPACITATEA DE MUNCA

(Boala, maternitate, accident de munca, boala profesionala)

Formularul E 116 (descarcare in format PDF / ZIP)

10

ACORDAREA DE PRESTATII IN BANI IN CAZ DE MATERNITATE SI DE INCAPACITATE DE MUNCA

Formularul E 117 (descarcare in format PDF / ZIP)

11

NOTIFICAREA NERECUNOASTERII SAU A INCHEIERII INCAPACITATII DE MUNCA

Formularul E 118 (descarcare in format PDF / ZIP)

12

ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTATIILE IN NATURA PENTRU SOLICITANTII DE PENSIE SI MEMBRII FAMILIEI LOR

Formularul S1/E120 se completeaza de CASAOPSNAJ, pe baza documentelor de mai jos:

1.Cerere tip (descarcare in format PDF / ZIP );

2.Act identitate (copie);

3.Dovada calitatii de asigurat ;

4.Copie a cererii de pensionare, inregistrata la casa de pensii;

5.Dovada resedintei pe teritoriul altui sat membru, pentru solicitantul de pensie si membrii de familie;

 

NOTA:

Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura(de ex.: incetarea dreptului la pensie pe teritoriul Romaniei, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

13

ATESTAT PENTRU INSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE, A MEMBRILOR FAMILIEI ACESTORA SI ACTUALIZAREA LISTELOR

Formularul S1/E121 se completeaza de CASAOPSNAJ, pe baza documentelor de mai jos:

 1.Cerere tip (descarcare in format PDF / ZIP );

 2.Actul de identitate al titularului de pensie si al sotiei, daca aceasta are calitatea de coasigurat (vezi dovada de asigurat - sot, sotie parinti, aflati in intretinerea unei personae asigurate);

 3.Anexa nr. 3;

 4.Copia deciziei de pensionare;

 5.Copia deciziei de incapacitate de munca, in cazul acordarii pensiei de invaliditate;

 6.Talon de pensie din luna precedenta;

 7.Dovada resedintei solicitantului si a sotiei, in cazul in care aceasta are calitatea de persoana coasigurata.

 8.Dovada ca persoana care solicita formularul S1 (E121) nu este asigurata in statul de resedinta (declaratie pe propria raspundere sau adeverinta de la casa de asigurari de sanatate din statul de resedinta).

 

NOTA:

Titularul sau membrii familiei au obligatia de a semnala institutiei de la locul de resedinta orice schimbare de situatie care ar putea modifica dreptul la prestatiile in natura(de ex.: incetarea dreptului la pensie pe teritoriul Romaniei, schimbarea locului de resedinta pentru el sau unul din membrii familiei).

14

EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND CHELTUIELILE EFECTIVE

Formularul E 125 (descarcare in format PDF / ZIP)

15

STABILIREA TARIFELOR IN VEDEREA RAMBURSARII PRESTATIILOR IN NATURA

Formularul E 126 (descarcare in format PDF / ZIP)

16

EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND SUMELE FORFETARE LUNARE

Formularul E 127 (descarcare in format PDF / ZIP) 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile

 

   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 25 Aprilie 2023

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO