CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

29 Martie, 2017
Operator de date cu caracter personal Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE / PALIATIVE la DOMICILIU

SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE / PALIATIVE la DOMICILIU

In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru servicii de Ingrijiri Medicale / Paliative la domiciliu si a furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte de furnizare servicii de Ingrijiri Medicale / Paliative la domiciliu cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


 N O T A 

privind criteriile de prioritate pentru aprobarea cererilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative la domiciliu

     Ca urmare a cresterii semnificative a solicitarilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu care se acorda pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si pentru a nu prejudicia accesul la acest tip de servicii, Consiliul de Administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., in conformitate cu Art. 123, alineatul 3, din HG nr. 161/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere numerotarea serviciilor prevazuta de Anexa 30 din Ordinul nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a contractului cadru, se stabilesc urmatoarele criterii de prioritate pe baza carora se aproba efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.

Descarca criteriile de prioritate


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru servicii de Ingrijiri Medicale / Paliative la domiciliu.

Pentru aprobarea serviciilor de Ingrijiri Medicale la Domiciliu(IMD) trebuie sa trimiteti la CASAOPSNAJ urmatoarele documente:
  1. Crere pentru servicii de Ingrijiri Medicale / Paliative la domiciliu;
  2. Recomandare medicala ( exemplar in original);
  3. Declaratie pe propria raspundere a asiguratului ca afectiunea pentru care solicita serviciul nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv
  4. Carte Identitate asigurat (copie);
  5. Talon de pensie sau Adeverinta de la angajator cu specificarea faptului ca angajatorul vireaza contributia de Asigurari Sociale de Sanatate;
  6. Bilet externare din spital / Scrisoare medicala cu specificarea expresa ca bolnavul are nevoie de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu ( pentru serviciile 3 si 5 / anexa 30 din Norme) se anexeaza copia de pe recepta.
  7. Imputernicire (conform legislatiei in vigoare sau imputernicire legalizata) si copie C.I.imputernicit, copie certificat de nastere, copie act casatorie - dupa caz. Acest tip de document este valabil pentru imputernicit din cadrul familiei (sot/sotie, parinte, fiu/fiica);
  8. Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului ca nu este angajat al unei firme care furnizeaza servicii medicale de tipul celor solicitate;
Nota:
Documentele depuse in copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" si prin semnatura asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta - prin procura notariala sau a reprezentantului legal al asiguratului.

Descarca modelele de documente


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care au depus cereri pentru servicii de Ingrijiri Medicale / Paliative la domiciliu

     Situatia cu rezultatul verificarii si aprobarii cererilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu depuse la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

29 Martie, 2017


 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 15 Martie 2017

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO