CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

16 Iunie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE la DOMICILIU

SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE la DOMICILIU


ÎN ATENȚIA MEDICILOR PRESCRIPTORI care recomandă
ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Începând cu data de 01.07.2023, activitatea medicilor prescriptori care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în cadrul sistemul de asigurări sociale de sănătate este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 și Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023.

Serviciile incluse în "Pachet de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu" sunt precizate în Anexa 30A.

Descarcă cerere
Descarcă Furnizori
Descarcă modelul de formular
Vezi Datele de contact CJAS
Descarcă datele de contact CJAS

28.08.2023



Documente necesare pentru solicitare ingrijiri la domiciliu

In vederea certificarii numarului de zile de ingrijiri medicale pe recomandarile pentru ingrijiri medicale la domiciliu, cu incadrarea in limita prevazuta la art. 2 alin. (3) din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1857/441/2023, este necesara prezentarea urmatoarelor documente:

  1. Cerere-conform model anexat (model cerere)
  2. Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu (exemplar in original)- conform Anexei 31C;
  3. In cazul in care recomandarea se elibereaza de medic la externarea din spital - se ataseaza o copie a scrisorii medicale/biletului de externare.
    !! Serviciile din recomandare trebuie sa fie in sensul celor din scrisoarea medicala/biletul de externare pentru a se putea certifica numarul de zile.
  4. Carte Identitate asigurat (copie);
  5. Carte Identitate apartinator/imputernicit (copie);
  6. Imputernicire legala- act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului - dupa caz;
  7. Copie a certificatului de naștere pentru copii pana la 14 ani- dupa caz.

NOTĂ: Termenul in care asiguratul are obligatia de a se prezenta la casa de asigurari de sanatate - pentru certificarea numarului de zile de ingrijire si la furnizorul de ingrijiri la domiciliu este de maximum 10 zile lucratoare de la data emiterii recomandarii.

Documentele se depun la registratura C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din Strada Popa Savu 45, sector 1, Bucuresti (in timpul programului de lucru cu publicul), sau se pot transmite prin posta/curierat cu incadrarea in numarul de zile mentionat, la adresa: Strada Popa Savu 45, sector 1, Bucuresti, CP 011434.

In cazul in care recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu este transmisa prin posta/curierat pentru optimizarea comunicarii raspunsului va rugam sa mentionati: adresa de email a asiguratului/ apartinatorului/ imputernicitului.

Descarcă modelul de Cerere



 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO