CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

14 Iulie, 2020
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE la DOMICILIU

SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE la DOMICILIU


IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI care recomanda
INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Incepand cu data de 01.04.2018, activitatea medicilor prescriptori care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in cadrul sistemul de asigurari sociale de sanatate este reglementata de Hotararea Guvernului nr. 140/2018 si Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018.

Formularele de recomandare ingrijiri medicale la domiciliu, pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., vor fi transmise pe adresa de email ingrijiri.domiciliu@aopsnaj.ro, in format pdf, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa/calificata a medicului prescriptor.

Pentru asiguratii altor case de asigurari, formularele de recomandare ingrijiri medicale la domiciliu, vor fi transmise, in format pdf, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa/calificata a medicului prescriptor, la casa de asigurari de sanatate unde este inscris asiguratul, folosind datele de contact CJAS.

Descarca precizarile
Descarca modelul de formular
Date de contact CJAS
Descarca datele de contact CJAS
08.04.2018Documente necesare pentru solicitare ingrijiri la domiciliu

In vederea certificarii numarului de zile de ingrijiri medicale pe recomandarile pentru ingrijiri medicale la domiciliu, cu incadrarea in limita prevazuta la art. 2 alin. (3) din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.397/836/2018, este necesara prezentarea urmatoarelor documente:

  1. Cerere-conform model anexat (model cerere)
  2. Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu (exemplar in original)- conform Anexei 31C;
  3. In cazul in care recomandarea se elibereaza de medic la externarea din spital - se ataseaza o copie a scrisorii medicale/biletului de externare.
    !! Serviciile din recomandare trebuie sa fie in sensul celor din scrisoarea medicala/biletul de externare pentru a se putea certifica numarul de zile.
  4. Carte Identitate asigurat (copie);
  5. Carte Identitate apartinator/imputernicit (copie);
  6. Imputernicire legala- act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului - dupa caz;
  7. Copie a certificatului de naştere pentru copii pana la 14 ani- dupa caz.

NOTĂ: Termenul in care asiguratul are obligatia de a se prezenta la casa de asigurari de sanatate - pentru certificarea numarului de zile de ingrijire si la furnizorul de ingrijiri la domiciliu este de maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii recomandarii.

Documentele se depun la registratura C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din Strada Popa Savu 45, sector 1, Bucuresti (in timpul programului de lucru cu publicul), sau se pot transmite prin posta/curierat cu incadrarea in numarul de zile mentionat, la adresa: Strada Popa Savu 45, sector 1, Bucuresti, CP 011434.

In cazul in care recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu este transmisa prin posta/curierat pentru optimizarea comunicarii raspunsului va rugam sa mentionati: adresa de email a asiguratului/ apartinatorului/ imputernicitului.

Descarca modelul de Cerere


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care au depus cereri pentru servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu

     Situatia cu rezultatul verificarii si aprobarii cererilor de servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu depuse la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

14 Iulie, 2020 


Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00

Carduri Europene si
Formulare Europene

email:   card@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00Helpdesk - Carduri Nationale de Sanatate

  Precizari - Card National

email card national:   cardnational@aopsnaj.ro
email helpdesk:   helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.543 (Helpdesk)
021.20.24.554 (Helpdesk)
021.20.24.648 (Carduri)

 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00


Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 29 Iunie 2020

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO