CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

22 Martie, 2018
Operator de date cu caracter personal Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE la DOMICILIU

SERVICII de INGRIJIRI MEDICALE la DOMICILIU

In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu si a furnizorilor de servicii medicale care au incheiat contracte de furnizare servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


 N O T A 

privind criteriile de prioritate pentru aprobarea cererilor de Ingrijiri Medicale la Domiciliu

     Ca urmare a cresterii semnificative a solicitarilor de servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu care se acorda pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si pentru a nu prejudicia accesul la acest tip de servicii, Consiliul de Administratie al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., in conformitate cu Art. 123, alineatul 3, din HG nr. 161/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere numerotarea serviciilor prevazuta de Anexa 30 din Ordinul nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a contractului cadru, prin Decizia nr. 218/13.09.2018, avizeaza urmatoarele criterii de prioritate pe baza carora se aproba efectuarea serviciilor de Ingrijiri Medicale la Domiciliu.

Descarca criteriile de prioritate


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care solicita aprobari pentru servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu.

Pentru aprobarea serviciilor de Ingrijiri Medicale la Domiciliu(IMD) trebuie sa trimiteti la CASAOPSNAJ urmatoarele documente:
  1. Cerere pentru servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu;
  2. Recomandare medicala ( exemplar in original);
  3. Carte Identitate asigurat (copie);
  4. Talon de pensie sau Adeverinta de la angajator cu specificarea faptului ca angajatorul vireaza contributia de Asigurari Sociale de Sanatate;
  5. Bilet externare din spital / Scrisoare medicala cu specificarea expresa ca bolnavul are nevoie de servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu ( pentru serviciile 3 si 5 / anexa 30 din Norme) se anexeaza copia de pe recepta.
  6. Imputernicire (conform legislatiei in vigoare sau imputernicire legalizata) si copie C.I.imputernicit, copie certificat de nastere, copie act casatorie - dupa caz. Acest tip de document este valabil pentru imputernicit din cadrul familiei (sot/sotie, parinte, fiu/fiica);
  7. Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului ca nu este angajat al unei firme care furnizeaza servicii Medicale de tipul celor solicitate;
Nota:
Documentele depuse in copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" si prin semnatura asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta (prin act notarial / act de reprezentare prin avocat) sau a reprezentantului legal al asiguratului.

Descarca modelele de documente


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. care au depus cereri pentru servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu

     Situatia cu rezultatul verificarii si aprobarii cererilor de servicii de Ingrijiri Medicale la Domiciliu depuse la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

22 Martie, 2018


 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVITNota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 11 Februarie 2018

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO