CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

1 Decembrie, 2023
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Evaluare Furnizori

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale


În atenția furnizorilor de servicii medicale
- Obținerea deciziilor de evaluare -

Dosarul de evaluare poate fi transmis astfel:

 • e-mail la adresa evaluare.furnizori@aopsnaj.ro (în acest caz, documentele care constituie dosarul de evaluare se transmit semnate cu semnătură electronică calificată/extinsă);
 • SAU

 • poștă – Str. Popa Savu nr.45, sect.1, București, cod poștal 011432, (documentele vor fi certificate conform cu originalul pe fiecare pagină);
 • SAU

 • depunere la registratura C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (documentele vor fi certificate conform cu originalul pe fiecare pagină).

Atenție! Dosarele de prelungire vor fi transmise cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea deciziei actuale.

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va transmite deciziile de evaluare prin e-mail, în cel mai scurt timp după întrunirea comisiei, iar ulterior prin poștă.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta telefonic la numărul 021/20.24.508 sau prin e-mail la adresa evaluare.furnizori@aopsnaj.ro (Serviciul Relații cu Asigurații, Comisii Terapeutice și Evaluare Furnizori).În atenția furnizorilor de medicamente

Furnizorii de medicamente care depun dosarul de evaluare la CASAOPSNAJ iar anterior au fost evaluați prin CJAS/CASMB, vor depune la dosar și copia deciziei de evaluare care urmează să expire, pentru a se putea asigura continuitatea.

Descarcă opis și formulare evaluare farmaciiÎn atenția furnizorilor de servicii medicale – dosarul de evaluare


          Evaluarea furnizorilor prin Comisia de evaluare de la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se face cu respectarea Ordinului nr. 3168/720/2023 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate publicat in M.O. nr. 848/20.09.2023.

Procesul de evaluare vizeaza fiecare forma de organizare juridica a furnizorilor (sediu cu activitate lucrativa/punct de lucru)
 • Etapele procesului de evaluare:

  • furnizorul face o cerere (anexa 1) adresata comisiei de evaluare;
  • furnizorul are obligatia sa faca dovada platii taxei de evaluare, potrivit anexei 2;
  • furnizorul depune un dosar de evaluare (vezi conținut);
  • analiza dosarului;
  • emiterea Deciziei de evaluare / Notificarii privind evaluarea;

 • Decizia de evaluare se emite in doua exemplare originale si are valabilitate de 2 ani de la data emiterii acesteia.

  • Pe toata perioada de valabilitate a deciziei, furnizorul are obligatia de a informa in scris Comisia de evaluare a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (evaluare.furnizori@aopsnaj.ro), în termen de 5 zile lucratoare asupra modificarii oricareia dintre conditiile pentru care a fost evaluat si de a reinnoi toate documentele care au stat la baza evaluarii.

 • Revocarea sau incetarea valabilitatii deciziei de evaluare se constata in urmatoarele situatii:

  1. valabilitatea deciziei de evaluare încetează de drept la data încetării valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru categoriile de furnizori care au obligaţia de a deţine acest document sau la data încetării valabilităţii avizului de funcţionare, pentru furnizorii de dispozitive medicale care realizează activitatea de comercializare şi a autorizaţiei de funcţionare pentru farmacii comunitare;
  2. valabilitatea deciziei de evaluare încetează la data la care furnizorul evaluat îşi schimbă locaţia/pierde dreptul legal de folosinţă a spaţiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat;
  3. decizia de evaluare se revocă printr-o adresă scrisă transmisă furnizorului de către comisia de evaluare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea/sesizarea de revocare de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului pentru acele categorii de furnizori care au obligaţia de a deţine acest document;
  4. decizia de evaluare se revocă printr-o adresă scrisă transmisă furnizorului de către comisia de evaluare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea/sesizarea de revocare de către organele în drept a avizului de funcţionare, pentru furnizorii de dispozitive medicale care realizează activitatea de comercializare şi a autorizaţiei de funcţionare pentru farmacii comunitare;
  5. decizia de evaluare se revocă printr-o adresă scrisă transmisă furnizorului de către comisia de evaluare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data sesizării acesteia, ca urmare a controlului efectuat de structurile de specialitate ale CNAS/caselor de asigurări de sănătate din care rezultă neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate asumate de furnizor prin documentele depuse în vederea evaluării.


 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile

 

   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 25 Aprilie 2023

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO