CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

8 Februarie, 2016

 

 

Prima pagina
Evaluare Furnizori

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract sau care doresc sa incheie contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


Conform Ordinului MSP/CNAS nr. 106/32/2015 publicat in M.O. nr. 124/ 18.02.2015, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti isi organizeaza Comisie de evaluare proprie pentru a evalua furnizorii de servicii medicale aflati in contract sau care doresc sa intre in relatie contractuala exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Procesul de evaluare vizeaza fiecare forma de organizare juridica a furnizorilor (sediu cu activitate lucrativa/punct de lucru)
 • Etapele procesului de evaluare:
  • furnizorul face o cerere (anexa 1) adresata comisiei de evaluare
  • furnizorul are obligatia sa faca dovada platii taxei de evaluare, potrivit anexei 2
  • furnizorul depune un dosar de evaluare
  • analiza dosarului (nu mai tarziu de 30 de zile de la data la care documentatia depusa este completa)
  • emiterea Deciziei de evaluare / Notificarii privind evaluarea
 • Revocarea sau incetarea valabilitatii deciziei de evaluare se constata in urmatoarele situatii:
  1. valabilitatea deciziei de evaluare inceteaza de drept la data incetarii valabilitatii autorizatiei sanitare de functionare;
  2. valabilitatea deciziei de evaluare inceteaza la data la care furnizorul evaluat isi schimba locatia/pierde dreptul legal de folosinta a spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si data la care a expirat valabilitatea oricarui document care a stat la baza emiterii acesteia, altele decat cele prevazute la lit a);
  3. decizia de evaluare se revoca printr-o adresa scrisa transmisa furnizorului de catre comisia de evaluare, in termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizarii acesteia cu privire la revocarea / sesizarea de revocare de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;
  4. decizia de evaluare se revoca printr-o adresa scrisa transmisa furnizorului de catre comisia de evaluare, in termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizarii acesteia cu privire la revocarea / sesizarea de revocare de catre organele in drept a avizului de functionare, pentru furnizorii de dispozitive medicale si a autorizatiei de functionare pentru farmacii comunitare;
  5. decizia de evaluare se revoca printr-o adresa scrisa transmisa furnizorului de catre comisia de evaluare, in termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizarii acesteia, ca urmare a controlului efectuat de structurile de specialitate ale CNAS / caselor de asigurari de sanatate din care rezulta neindeplinirea oricaruia dintre criteriile de eligibilitate asumate de furnizor prin documentele depuse in vederea evaluarii.
 • Decizia de evaluare se emite in doua exemplare originale si are valabilitate de 2 ani de la data emiterii acesteia.
  • Pe toata perioada de valabilitate a deciziei, furnizorul are obligatia de a informa in scris casa de asigurari in termen de 5 zile lucratoare asupra modificarii oricareia dintre conditiile pentru care a fost evaluat si de a reinnoi toate documentele care au stat la baza evaluarii.
      LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ALE CAROR DECIZII DE EVALUARE EMISE DE COMISIILE DE EVALUARE ALE C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. EXPIRA

 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Help-Desk SIUI AOPSNAJ
(doar pt.Furnizori)
email:  helpdesk@aopsnaj.ro 
 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 20 August 2015

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO