CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

2 Martie, 2015

 

 

Prima pagina
Evaluare Furnizori Evaluarea furnizorilor de servicii medicale = procesul prin care se constata in ce masura furnizorul de servicii medicale corespunde standardelor si criteriilor de evaluare in vigoare, Decizia de evaluare fiind document obligatoriu pentru a intra in relatie contractuala cu Casele de asigurari de sanatate.

Comisiile de evaluare - care functioneaza la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (evalueaza furnizorii de servicii medicale care sunt sau intentioneaza sa intre in relatie contractuala exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J ) sunt in numar   de 10(zece) si anume:
 1. Comisia de evaluare a spitalelor,
 2. Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, analize medicale de laborator,
 3. Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate,
 4. Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicina dentara,
 5. Comisia de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice, radiologie si imagistica medicala,
 6. Comisia de evaluare a farmaciilor,
 7. Comisia de evaluare a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu,
 8. Comisia de evaluare a unitatilor de dializa publice si private,
 9. Comisia de evaluare furnizorilor de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar,
 10. Comisia de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale.


FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE care doresc sa incheie contracte de furnizare de servicii si cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., si sunt deja evaluati prin comisiile judetene de evaluare, folosesc Decizia de evaluare emisa de comisiile judetene si la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


Etapele procesului de evaluare:
 1. Depunerea cererii de evaluare insotita de copii ale documentelor specificate in hotararile subcomisiilor nationale, atat pe suport de hartie cat si in format electronic conform machetelor publicate pe site-urile caselor de asigurari de sanatate si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (conform Anexei 1).
  Cererea de evaluare  ( descarca modele Cerere de Evaluare )
 2. Efectuarea vizitei de evaluare: la sediul furnizorilor in termen de 30 zile de la depunerea dosarului de evaluare;
  Vizita de evaluare se poate face dupa ce furnizorul face dovada achitarii taxei de evaluare.
 3. Comisia de evaluare emite  Decizia de evaluare/ Notificarea privind evaluarea/ Decizia provizorie de evaluare

 • Conform Ordinului nr. 1165/691 din 14.09.2010 (publicat in Monitorul Oficial nr. 641/14.09.2010) si Ordinului nr. 1170/606 din 2013 al Ministerului Sănătăţii Publice si al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului comun al MSP/CNAS nr. 1211/325, furnizorii de servicii medicale aflati in contract exclusiv cu CASAOPSNAJ vor plati taxa de evaluare in contul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cod fiscal 11445659, in contul RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

   

TABEL
CU TAXELE IN VEDEREA EFECTUARII VIZITELOR DE EVALUARE PENTRU OBTINEREA DECIZIEI DE EVALUARE

(document obligatoriu pentru incheierea contractului de furnizare servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, conform ordinului 1165/691 din 14.09.2010 publicat in monitorul oficial nr.641/14.09 2010)
TIPUL FURNIZORULUI TAXA EVALUARE URBAN TAXA EVALUARE RURAL
SPITAL > 400 PATURI 3500 875
SPITAL <400 PATURI 2500 625
CAB. INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE –RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 2000 500
CAB. SERVICII MEDICALE PARACLINICE –ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR 2000 500
CABINETE DE MEDICINA DENTARA 1000 250
CABINETE MEDICALE DE MEDICINA DE FAMILIE , CAB. MED. DE SPECIALITATE, CENTRE MEDICALE, CENTRE DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT, CENTRE DE SANATATE 1000 250
FARMACIE COMUNITARA 1000 150
FURNIZOR INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU 1000 250
Comisia de evaluare a unitatilor de dializa publice si private 3000 750
Comisia de evaluare furnizorilor de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar 1600
800/URG
800/TRANSP.
400
200/URG
200/TRANSP.
Comisia de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale 2000 500Obligatiile furnizorului:
 1. furnizorul se obliga  in scris sa reinnoiasca permanent documentele al caror termen de valabilitate expira anterior datei Deciziei de Evaluare.
 2. furnizorul se obliga in scris sa inainteze comisiei documentul reinnoit a carui valabilitate a expirat, cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare inainte de expirare.
 3. furnizorul se obliga in scris sa comunice comisiei in termen de 5 (cinci) zile lucratoare, orice modificare a conditiilor initiale in baza carora a fost evaluat.

 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefoane:
021.20.24.664
021.20.24.516
 

Luni - Joi
09:00-16:00
Vineri
09:00-13:00

 
Legaturi

 


Help-Desk SIUI AOPSNAJ
(doar pt.Furnizori)
email:  helpdesk@aopsnaj.ro 
 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 10 Iulie 2014

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO