CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

17 Septembrie, 2014

 

 

Prima pagina
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale= procesul prin care se constatã în ce mãsurã furnizorul de servicii medicale cores

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale= procesul prin care se constata in ce masura furnizorul de servicii medicale corespunde standardelor si criteriilor de evaluare in vigoare, Decizia de evaluare fiind document obligatoriu pentru a intra in relatie contractuala cu Casele de asigurari de sanatate.

 

 

Comisiile de evaluare -care functioneaza la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (evaluaza furnizorii de servicii medicale care sunt sau intentioneaza sa intre in relatie contractuala exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J ) sunt in numar de 7(sapte) si anume:

  1. Comisia de evaluare a spitalelor,
  2. Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, analize medicale de laborator
  3. Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate,
  4. Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicina dentara
  5. Comisia de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice, radiologie si imagistica medicala,
  6. Comisia de evaluare a farmaciilor,
  7. Comisia de evaluare a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu.

 

 

Etapele procesului de evaluare :

A) Depunerea cererii de evaluare insotita de copii ale documentelor specificate in hotararile subcomisiilor nationale, atat pe suport de hartie cat si in format electronic conform machetelor publicate pe site-urile caselor de asigurari de sanatate si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

Cererea de evaluare depusa de furnizor va fi insotita de copii ale urmatoarelor documente ( descarca modele Cerere de Evaluare ):

1. Actul de infiintare sau de organizare;

2. Ordinul MSP de aprobare/avizare a structurii

3. Contul deschis la Trezoreria statului sau contul deschis la Banca;

4. Codul fiscal;

5. Autorizatia sanitara de functionare/raport de inspectie;

6. Autorizatia de functionare sau amplasare a constructiei emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.(daca e cazul)

7. Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor;

8. Dovada platii taxei de evaluare, conform Ordinului nr. 1165/691 din 14.09.2010 (publicat in Monitorul Oficial nr. 641/14.09.2010);

TABEL
CU TAXELE IN VEDEREA EFECTUARII VIZITELOR DE EVALUARE PENTRU OBTINEREA DECIZIEI DE EVALUARE
(document obligatoriu pentru incheierea contractului de furnizare servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, conform ordinului 1165/691 din 14.09.2010 publicat in monitorul oficial nr.641/14.09 2010)
TIPUL FURNIZORULUI TAXA EVALUARE URBAN TAXA EVALUARE RURAL
SPITAL> 400 PATURI 3500 875
SPITAL <400 PATURI 2500 625
CAB. INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE –RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 2000 500
CAB. SERVICII MEDICALE PARACLINICE –ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR 2000 500
CABINETE DE MEDICINA DENTARA 1000 250
CABINETE MEDICALE DE MEDICINA DE FAMILIE , CAB. MED. DE SPECIALITATE, CENTRE MEDICALE, CENTRE DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT, CENTRE DE SANATATE 1000 250
FARMACIE COMUNITARA 1000 150
FURNIZOR INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU 1000 250

Vizita de evaluare se poate face dupa ce furnizorul face dovada achitarii taxei de evaluare.
Plata taxei de evaluare se va face catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cod fiscal 11697800, in contul RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti

9. Copii pe suport hartie si suport electronic conform adresei nr. DG/5136/22.11.2006, ale tabelelor (descarca in format ZIP, XLS ): :

a. cu date generale despre furnizor

Tabelul 1 (descarca in format ZIP, XLS, PDF)

b. ce contine si date despre personalul angajat (A.L.P., C.M.R., Malpraxis)

Tabelul 2 (descarca in format ZIP, XLS, PDF) pentru cabinete, centre medicale, laborator, radiologie, ingrijiri la domiciuliu

Tabelul 2.1 (descarca in format ZIP, XLS, PDF) pentru personalul din spitale

Tabelul 2.2 (descarca in format ZIP, XLS, PDF) pentru personalul din farmacii

c. ce contin date cu privire la aparatura medicale din dotare.

Tabel 3, 3.1, 3.2 (descarca in format ZIP, XLS, PDF) pentru cabinete, centre medicale, ingrijiri la domiciuliu, spitale si farmacii

Tabel 3.A (descarca in format ZIP, XLS, PDF) - pentru laborator + tabel 4. laborator (descarca in format ZIP, XLS, PDF)

Tabel 3B (descarca in format ZIP, XLS, PDF) - pentru radiologie + tabel 4.radiologie (descarca in format ZIP, XLS, PDF)

10. Declaratia furnizorului referitoare la asumarea obligatiilor

Obligatiile furnizorului:

- furnizorul se obliga  in scris sa reinnoiasca permanent documentele al caror termen de valabilitate expira anterior datei Deciziei de Evaluare.

- furnizorul se obliga in scris sa inainteze comisiei documentul reinnoit a carui valabilitate a expirat, cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare inainte de expirare.

- furnizorul se obliga in scris sa comunice comisiei in termen de 5 (cinci) zile lucratoare, orice modificare a conditiilor initiale in baza carora a fost evaluat.

 

B) Emiterea Deciziei Provizorii de Evaluare de catre Comisia de Evaluare in urma analizei documentelor anexate cererii

 

C) Efectuarea vizitei de evaluare: la sediul furnizorilor

 

D) Emiterea notificarii privind evaluarea ce contine termenul minim de cand furnizorul va avea dreptul sa depuna o noua cerere de evaluare si criteriile de eligibilitate considerate neindeplinite sau a deciziei de evaluare a carei valabilitate este de 2 ani.

 

 

 

Legaturi

 


Help-Desk SIUI AOPSNAJ
email:  helpdesk@aopsnaj.ro 
 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 10 Iulie 2014

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO