CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

23 Mai, 2017
Operator de date cu caracter personal ľ Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Anunturi

Anunturi

Anunt concurs

          In temeiul Legii nr, 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - TITLUL VIII, Asigurarile sociale de sanatate republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinul Presedintelui CNAS nr. 799/2015 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vedereai ├«ndeplinirii indicatarilor de performanta generali si specifici, incheierea contractelor de management si evaluarea activitati acestora;
          Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu sediul in Bucuresti Calea Calarasilor nr.248, bl. S 19, sector 3, organizeaza concurs in data de 11 MAI 2017 la sediul C.N.A.S.-Sala de Consiliu, pentru ocuparea postului vacant de presedinte - director general la, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Siguranfei Nationale si Autoritatii Judecatorcsti.
          Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 27.04.2017 (inclusiv), pana la ora17.00. Pe data de 03.05.2017 se vor afisa rezultatele selectiei dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se depun la CNAS-Cabinet Presedinte pana la data de 04.05.2017 inclusiv, se solutioneaza si aflseaza la sediul CNAS in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere.
          Concursul consta ├«ntr-o proba scrisa ce se va desfasura in data de 11.05.2017, incepand cu ora 10.00 si interviu ce se va desfasura in termen de maxim 4 zlle lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Proba scrisa se sustine din bibliografia anexata la prezentul anunt si care face parte integranta din acesta.

Descarca detaliile privind organizarea si desfasurarea concursului.  

12.04.2017   

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 05 Mai 2017

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO