CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

14 Iulie, 2020
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Anunțuri Resurse Umane

AnunțuriANUNȚ

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești cu sediul în București, strada Popa Savu nr. 45, organizează în data de 30.07.2020 concurs pentru promovarea în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de participare.

Precizări

30.06.2020


Anunț suspendare concurs

Cu adresa nr. P5610/03.06.2020, Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță suspendarea concursului organizat în data de 26 iunie 2020, ora 10:00, la sediul C.N.A.S, pentru ocuparea postului vacant de director general la, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale si Autorității Judecătorești, în temeiul HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionaleimediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vezi anunțul C.N.A.S. privind suspendarea concursului.  

03.06.2020, ora: 17:10  


Anunț concurs

Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul in Bucuresti, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, in temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății - TITLUL VIII, Asigurările sociale de sănătate republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale HG nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publici, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului Președintelui CNAS nr. 541/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului sau numirea prin delegare pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, in vederea realizării indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora, organizează concurs in data de 26 iunie 2020 ora 10:00 la sediul C.N.A.S, pentru ocuparea postului vacant de director general la, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale si Autorității Judecătorești.

Descarcă detaliile privind organizarea si desfasurarea concursului.  

03.06.2020  
ANUNȚ

Situatia debitorilor privind plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Descarca situatia

08.01.2020 


Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00

Carduri Europene si
Formulare Europene

email:   card@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00Helpdesk - Carduri Nationale de Sanatate

  Precizari - Card National

email card national:   cardnational@aopsnaj.ro
email helpdesk:   helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.543 (Helpdesk)
021.20.24.554 (Helpdesk)
021.20.24.648 (Carduri)

 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00


Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 29 Iunie 2020

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO