CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

22 Februarie, 2019
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Anunturi

Anunturi

 

ANUNT

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu sediul in Bucuresti, strada Popa Savu nr. 45, organizeaza in data de 25.02.2019 concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier grad profesional superior - 2 posturi la Compartimentul Decontare in Asistenta Medicala Primara.

Conditii specifice:

 • studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, domeniul Stiinte Sociale ramura Stiinte Economice,
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii posturilor - minim 7 ani;

Competente specifice:

 • competente in domeniul tehnologiei informatiei-nivel mediu (Windows, Office Microsoft);

Dosarele se depun in perioada 23.01.2019 - 11.02.2019.

Tipul probelor de concurs data si ora desfasurarii acestora:

 • selectia dosarelor de inscriere in perioada 12.02.2019 - 18.02.2019;
 • in data de 20.02.2019 ora 10.00, se va desfasura proba suplimentara - evaluarea competentelor in domeniul tehnologiei informatiei;
 • in data de 25.02.2019 ora 10.00, candidatii admisi la proba suplimentara vor participa la proba scrisa;
 • interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0212024640, consilier superior Mihai Maria Mihaela.

Descarca bibliografia, modelele de documente ce trebuie depuse in dosarul de inscriere si detalii privind depunerea acestora

Atributiile prevazute in fisa postului:

 1. respecta si aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici precum si prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici;
 2. respecta si aplica regulamentele cu caracter intern din cadrul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J – Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare;
 3. respecta prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 4. pastreaza secretul de serviciu, respecta confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
 5. raspund potrivit legii de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin precum si a atributiilor ce le sunt delegate de conducerea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., indeplinind si alte sarcini de serviciu necuprinse in fisa postului, stabilite de catre sefii ierarhici;
 6. primeste pe baza de semnatura documentele (factura insolita de documentele justificative si decont) de la Serviciul Planificare, Prognoza, Contractare, Statistica in Asistenta Medicala Primara Verificare si Raportare;
 7. verifica din punct de vedere financiar facturile, documentele de raportare privind serviciile medicale prestate de furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.AJ., aplica viza ,,Bun de plata’’ pe facturile verificate;
 8. introduce in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) facturile, asociaza deconturile cu factura si transmite facturile in ERP;.
 9. intocmeste ordonantarea de plata pentru raportarile pentru care s-a aprobat lichidarea verificand incadrarea sumelor propuse pentru decontare in limita angajamentelor bugetare si legale aprobate de ordonatorul de credite, genereaza ordinele de plata;
 10. genereaza trimestrial decontul de regularizare definitiva a punctului per capita – pe serviciu si informeaza furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara in vederea intocmirii facturilor de regularizare;
 11. intocmeste corespondenta cu furnizorii de servicii medicale aflati in contract asupra motivelor invalidarii serviciilor medicale raportate si nedecontate in vederea emiterii facturilor de stornare;
 12. elaboreaza situatiile din domeniul de activitate solicitate de sefii ierarhici sau de institutiile abilitate;
 13. raspunde pentru corectitudinea si calitatea lucrarilor repartizate si executate;
 14. utilizeaza si isi dezvolta abilitatea de a folosi calculatorul: tehnici standard de procesare (redactare de documente in format Word, Excel), sisteme specifice postului (Sistemul Informatic Unic Integrat);
 15. informeaza sefii ierarhici asupra problemelor care apar in timpul desfasurarii activitatii, cautand si propunand solutii pentru indeplinirea eficienta a atributiilor de serviciu;
 16. participa la arhivarea documentelor utilizate si elaborate la nivelul serviciului.

23.01.2019


     Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru functiile publice de executie vacante de consilier grad superior - 2 posturi organizat in cadrul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in data de 25.02.2019.

Vezi rezultatul selectiei dosarelor  
18.02.2019  


     Rezultatul probei suplimentare de IT din 20.02.2019.

Vezi rezultatul probei suplimentare IT  
20.02.2019  


     Rezultatul solutionarii contestatiei la proba suplimentara de IT din 20.02.2019.

Vezi rezultatul solutionarii contestatiei  
20.02.2019  


 


Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 

Luni - Joi
08:30-17:00
Vineri
08:30-14:30

Helpdesk - Carduri Nationale de Sanatate

email:   helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.554

 

Luni, Marti, Joi, Vineri
08:30-16:30
Miercuri
08:30-18:30

 
LegaturiNota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 18 Februarie 2019

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO