CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

20 August, 2017
Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Ambulatoriu de Specialitate

Asistenta medicala in ambulatoriul de specialitate


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Sumele contractate cu furnizorii de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate pentru lunile Aprilie - Decembrie 2017.

( Click pentru a descarca listele pentru Aprilie - Decembrie 2017 )
31.03.2017


Sumele contractate cu furnizorii de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate pentru lunile Ianuarie - Martie 2017.

( Click pentru a descarca listele pentru Ianuarie - Martie 2017 )
05.01.2017


Sumele contractate cu furnizorii de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate pentru lunile August - Decembrie 2016.

( Click pentru a descarca listele pentru August - Decembrie 2016 )
30.07.2016


Sumele contractate cu furnizorii de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate pentru lunile Aprilie - Iunie 2016.

( Click pentru a descarca listele pentru Aprilie-Iunie 2016 )
02.04.2016


Sumele contractate cu furnizorii de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate pentru lunile Ianuarie - Martie 2016.

( Click pentru a descarca listele pentru Ianuarie-Martie 2016 )
29.12.2015


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

In vederea validarii si decontarii in timp util a serviciilor medicale efectuate incepand cu luna aprilie 2012 si urmarea faptului ca la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Sistemul Informatic Unic Integrat nu este inca operational va solicitam ca raportarile lunare sa le efectuati in versiunile puse la dispozitie de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (STOMA 2012 - versiunea 24.01.2012, respectiv UPDATE APLICATIE PENTRU AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - versiunea 09.04.2012).

     Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.20.24.533 - Serviciu ambulatoriu.

18.04.2012


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in luna martie 2012

In vederea validarii si decontarii in timp util a serviciilor medicale efectuate in luna martie 2012 si urmarea faptului ca la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Sistemul Informatic Unic Integrat nu este inca operational va solicitam urmatoarele:

 • pentru toti furnizorii aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. serviciile medicale efectuate in luna martie 2012 se vor raporta in versiunile puse la dispozitie de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (STOMA 2012 - versiunea 24.01.2012, respectiv UPDATE APLICATIE PENTRU AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - versiunea 03.01.2012); raportarea in S.I.U.I. a serviciilor medicale efectuate in trimestrul I 2012 este obligatorie si se va face dupa ce fiecare furnizor va primi fisierul de personalizare;
 • pentru furnizorii sau tipurile de asistenta medicala pentru care s-au incheiat contracte cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. incepand cu 01.02.2012, raportarea serviciilor medicale efectuate in lunile februarie si martie 2012 se va realiza initial in aplicatiile mai sus mentionate. In acest sens fiecare furnizor va primi pe adresa de e-mail mentionata in mapa de contractare kit-ul de implementare si utilizare a aplicatiilor amintite.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.20.24.533 - Serviciu ambulatoriu.

26.03.2012


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in luna februarie 2012

In vederea validarii si decontarii in timp util a serviciilor medicale efectuate in luna februarie 2012 si urmarea faptului ca la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. operatiunea de incarcare in SIUI a fisierelor .xml transmise de catre furnizorii de servicii medicale nu este finalizata si nu se pot inca genera fisierele de personalizare necesare la raportarea si validarea serviciilor medicale in S.I.U.I., va solicitam urmatoarele:

 • pentru furnizorii aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. incepand cu 30.06.2011 si pentru care contractele pentru anul 2012 au fost prelungite prin acte aditionale, serviciile medicale efectuate in luna februarie 2012 se vor raporta initial in versiunile actualizate puse la dispozitie de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (STOMA 2012 - versiunea 24.01.2012, respectiv UPDATE APLICAŽIE PENTRU AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - versiunea 03.01.2012); raportarea in S.I.U.I. a serviciilor medicale efectuate in lunile ianuarie si februarie 2012 este obligatorie si se va face dupa ce fiecare furnizor va primi fisierul de personalizare;
 • pentru furnizorii sau tipurile de asistenta medicala pentru care s-au incheiat contracte cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. incepand cu 01.02.2012, raportarea serviciilor medicale efectuate in luna februarie 2012 se va realiza in S.I.U.I., dupa primirea fisierelor de personalizare.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.20.24.533 - Serviciu ambulatoriu.

23.02.2012


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in 2012

TARIFELE CONTRACTATE DE CASAOPSNAJ CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE PENTRU ANUL 2012

( Click pentru a descarca lista )
07.02.2012  

SUMELE CONTRACTATE CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU LUNA FEBRUARIE 2012.

( Click pentru a descarca lista )
03.02.2012


COMUNICAT

In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. in luna ianuarie 2012

Urmarea faptului ca fisierele .xml transmise la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. sunt incomplete si nu pot fi inca folosite pentru generarea fisierului de personalizare necesar la raportarea si validarea serviciilor medicale in S.I.U.I., va solicitam urmatoarele:

 • in vederea validarii si decontarii in timp util a serviciilor medicale efectuate in luna ianuarie 2012, acestea vor fi raportate initial in versiunile actualizate puse la dispozitie de catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (STOMA 2012 - versiunea 24.01.2012, respectiv UPDATE APLICATIE PENTRU AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - versiunea 03.01.2012);
 • raportarea in S.I.U.I. a serviciilor medicale efectuate in luna ianuarie 2012 este obligatorie si se va face dupa ce fiecare furnizor va transmite fisierul .xml complet si se va genera fisierul de personalizare;
 • pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice reamintim ca sunt necesare fisierele .xml cu datele solicitate pentru contractare precum si fisiere .xml cu oferta de servicii generate separat pentru analize de laborator, respectiv radio-imagistica.

27.01.2012  


In atentia furnizorilor de servicii medicale de Laborator si Radiologie, aflati in relatie contractuala cu  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Situatia valorii actelor aditionale pentru lunile Aprilie si Mai 2011, pentru furnizorii de servicii medicale de laborator si radiologie, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. 

( Click pentru a descarca lista )
05.04.2011

Situatia valorii actelor aditionale pentru trimestrul I 2011, pentru furnizorii de servicii medicale de laborator si radiologie, aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. 

( Click pentru a descarca lista )
20.01.2011


Catre toti Biochimistii, Biologii si Chimistii, aflati in relatie contractuala cu  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu nr. 600/02.03.2010, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor informeaza privind unele prevederi privind evaluarea competenžei profesionale a Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor. 

( Click pentru a descarca informarea )
07.01.2011


Catre toti furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate, aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Va reamintim obligatia actualizarii tuturor documentelor care stau la baza contractelor pentru anul 2010, a caror valabilitate a expirat.  (Click pentru a descarca comunicatul)

27.12.2010


(Numai pentru servicii CLINICE, ACUPUNCTURA si RECUPERARE)

Incepand cu data de 03.08.2010 s-a aprobat ORDINUL NR. 639/16.07.2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special.

Ca urmare raportarea serviciilor medicale efectuate de furnizori in luna august, se va face in conformitate cu modelele prevazute in acest ordin.

30.08.2010  


In atentia, furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, asistenta de specialitate in ambulatoriu si investigatii paraclinice

În ultima perioada de timp s-a constatat ca majoritatea furnizorilor de servicii medicale raporteaza activitatea efectuata, cu intarziere sau eronat.

Avand in vedere aceste aspecte, s-au hotarat, la nivelul conducerii executive, urmatoarele masuri:

 1. raportarea serviciilor medicale se va face strict la datele stabilite in contractele incheiate;
 2. furnizorii vor respecta structura datelor de raportare si corelatiile dintre acestea asa cum sunt implementate in programele informatice pentru raportare distribuite de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Eventualele modificari in programele informatice fata de conditiile contractuale se vor face numai cu avizul casei.

Se interzice ce desavarsire modificarea la nivelul furnizorilor a structurii programelor informatice.

Nerespectarea acestor masuri atrage dupa sine invalidarea si nedecontarea raportarilor pentru luna in care s-a constatat incalcarea masurilor de mai sus, iar repetarea acestor atitudini poate genera rezilierea contractelor respective.

Informatii suplimentare la tel: 021/2024670; 021/2024570

04.08.2010  


Valorile definitive ale punctelor in anul 2010

Cu Ordinul nr. NLD3029/26.04.2010 C.N.A.S. a aprobat valorile definitive ale punctelor din asistenta medicala primara si din asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate pentru trimestrul I / 2010

27.07.2010  


Cu Ordinul nr. NLD6138/26.07.2010 C.N.A.S. a aprobat valorile definitive ale punctelor din asistenta medicala primara si din asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate pentru trimestrul II / 2010

27.04.2010  


   In atentia medicilor din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice, medicina dentara si recuperare reabilitare a sanatatii, aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Va aducem la cunostinta, ORDINUL MS/CNAS nr. 44/53 din 20/21 ianuarie 2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

08.03.2010  


COMUNICAT

In atentia Furnizorilor de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ care doresc sa participe la derularea subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

 • In Monitorul Oficial cu numarul 740 din data de 30 octombrie 2009 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.1281/893/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular.

Click pentru a descarca Monitorul Oficial 740/2009
Click pentru a descarca comunicatul  


 • Avand in vedere unele probleme care au rezultat in urma derularii contractului de furnizare de medicamente cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va reamintim urmatoarele: ....

 

Ordinul Comun nr. 384/2009 si 413/2009 al M.S.P. si C.N.A.S.

Pentru aprobarea modelului unic al biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletul de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletul de internare.

Precizari privind punerea in aplicare a H.G. nr.1714/2008 referitor la utilizare si completare a biletelor de trimitere/internare conform modelului nic 


 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


 
 
 
Nota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 02 August 2017

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO