CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

17 Ianuarie, 2019
Operator de date cu caracter personal Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Anunturi

Anunturi


AtentieIn atentia furnizorilor de servicii de paza care doresc sa incheie contract cu CASAOPSNAJ

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE PAZA

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: "CASA ASIGURARILOR DE SANATATE, A APARARII, ORDINII PUBLICE, SIGURANTEI NATIONALE SI AUTORITATII JUDECATORESTI", CIF: 11445659 Adresa: Str. Popa Savu nr. 45, sector 1, Bucuresti; Telefon: 021/20.24.660; fax: 021/20.24.649.
 2. Procedura de atribuire aplicata: cerere de oferta. Urmeaza sa se incheie un contract de achizitie publica.
 3. Locul prestarii serviciilor:
  • 1 post la sediul CASAOPSNAJ din str. Popa Savu, nr. 45, sector 1, Bucuresti;
  • 1 post la punctul de lucru din Otopeni, Calea Bucuresti nr.224C.
 4. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: Servicii de paza si protectie a obiectivelor, bunurilor si valorilor CASAOPSNAJ si interventie rapida in caz de nevoie. Cod CPV 79713000-5
 5. Informatii referitoare la contractul de achizitie publica:
  1. Valabilitatea contractului este pana la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii contractului, prin act aditional, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
  2. Contractul nu este divizat in loturi.
  3. Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
 6. Documentatia de atribuire se poate procura printr-o solicitare la adresa de email costel.alexe@aopsnaj.ro sau vladimir.ungureanu@aopsnaj.ro
 7. Informatii despre depunerea ofertelor:
  1. Data limita de depunere a ofertelor este 12.03.2018, ora 10:00
  2. Ofertele se depun la urmatoarea adresa: Str. Popa Savu nr. 45, Sector 1, Bucuresti, Registratura, de luni pina joi intre orele 8:30 - 16:00, vineri 8:30 - 13:00
  3. Limba de redactare a ofertelor este limba romana.
 8. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 12.03.2018 ora 12:00 la sediul autoritatii contractante.
 9. Modalitati de finantare: Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.
 10. Perioada de timp in care operatorul economic trebuie sa isi mentina oferta valabia: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
 11. Criteriul de atribuire a contractului este "pretul cel mai scazut".


21.02.2018


 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 14 Ianuarie 2019

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO