CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

24 Aprilie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Inrolare certificate calificate

Inrolare certificate calificate pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ


Precizari privind inregistrarea certificatelor digitale calificate pentru utilizarea in platforma informatica din asigurarile de sanatate, pentru furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

Inregistrarea in platforma informatica din asigurarile de sanatate a certificatelor digitale calificate emise de furnizorii acreditati in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica, necesare utilizarii de catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. consta in parcurgerea urmatorilor pasi:

 • descarcarea si completarea cererii pentru inregistrarea certificatului digital calificat in platforma informatica din asigurarile de sanatate cu datele solicitate;
 • transmiterea catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a cererii completate insotite obligatoriu de copii ale:
  • formei fizice a certificatului digital (primita de la furnizorul certificatului care sa cuprinda datele privind: emitentul, titularul, numarul serial, perioada de valabilitate);
  • actului de identitate a persoanei titulare a certificatului digital.
 • transmiterea documentelor precizate mai sus se poate face prin una din urmatoarele metode:
  • depunere la registratura institutiei la adresa din str. Popa Savu, nr. 45, sector 1, Bucuresti (pentru toate categoriile de furnizori);
  • in format electronic, la una din adresele de email din tabelul de mai jos, potrivit contractului pe care se utilizeaza certificatul:
   Tipul de contract Telefon Adresa de email
   • Furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu
   021.20.24.632
   021.20.24.634
   farm@aopsnaj.ro
   • Asistenta medicala primara
   021.20.24.503 primara@aopsnaj.ro
   • Asistenta medicala ambulatorie de specialitate (Clinic, Paraclinic, Recuperare medicala, Medicina dentara);
   • Asistenta medicala spitaliceasca;
   • Consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat;
   • Ingrijiri medicale la domiciliu;
   • Recuperare in sanatorii si preventorii;
   • Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente functionale sau organice in ambulatoriu.
   021.20.24.673
   021.20.24.542
   camelia@aopsnaj.ro

Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare privind inregistrarea in PIAS a certificatului/certificatelor digitale calificate pentru care au transmis solicitare in acest sens.

NOTA:

 • Cererea pentru înregistrare a certificatului digital calificat în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, se semnează electronic cu certificatul digital ce se solicită a fi înrolat, nu cu cel al reprezentantului legal.
 • Solicitarea de inregistrare a certificatelor digitale calificate va fi procesata in maximum 2 zile lucratoare de la depunere.
 • Pentru derularea contractelor cu CASAOPSNAJ, furnizorii de servicii medicale pot prezenta pentru inrolare certificate calificate de la orice autoritate emitenta agreata conform legii.

Descarca modelul de cerere


In atentia furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ, care au achizitionat certificate calificate, cu recunoastere la nivel European, de la CertSign, DigiSign sau CertDigital.

Pentru utilizarea noilor certificate calificate, superioare tehnologic celor anterioare si cu o durata mai mare de valabilitate, emise de CertSign, DigiSign si CertDigital, este necesara modificarea setarilor conexiunilor la serviciile puse la dispozitie de SIUI astfel incat aceasta sa se realizeze pe portul 444 (la versiunile anterioare de certificate conectarea se facea pe portul sandard).

La primirea emailului de confirmare a inrolarii acestui tip de certificat, solicitantul va primi o captura de ecran cu configurarea uneia dintre aplicatiile gratuite puse la dispozitie de CNAS astfel incat acesta sa se autentifice si sa efectueze toate operatiunile online pentru contractele cu CASAOPSNAJ.

Daca folositi o alta aplicatie informatica decat cea mentionata va trebui sa modificati setarile conexiunilor astfel incat apelurile catre SIUI, pentru contractele incheiate cu CASAOPSNAJ, sa se faca pe portul 444 folosind aceleasi adrese ca si pana acum.


 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO