CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

24 Februarie, 2018
Operator de date cu caracter personal Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Inrolare certificate calificate

Inrolare certificate calificate pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ


Precizari privind inregistrarea certificatelor digitale calificate pentru utilizarea in platforma informatica din asigurarile de sanatate, pentru furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ

Inregistrarea in platforma informatica din asigurarile de sanatate a certificatelor digitale calificate emise de furnizorii acreditati in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica, necesare utilizarii de catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. consta in parcurgerea urmatorilor pasi:

 • descarcarea si completarea cererii pentru inregistrarea certificatului digital calificat in platforma informatica din asigurarile de sanatate cu datele solicitate;
 • transmiterea catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a cererii completate insotite obligatoriu de copii ale:
  • formei fizice a certificatului digital (primita de la furnizorul certificatului care sa cuprinda datele privind: emitentul, titularul, numarul serial, perioada de valabilitate);
  • actului de identitate a persoanei titulare a certificatului digital.
 • transmiterea documentelor precizate mai sus se poate face prin una din urmatoarele metode:
  • depunere la registratura institutiei la adresa din str. Popa Savu, nr. 45, sector 1, Bucuresti (pentru toate categoriile de furnizori);
  • in format electronic, la una din adresele de email din tabelul de mai jos, potrivit contractului pe care se utilizeaza certificatul:
   Tipul de contract Telefon Adresa de email
   • Furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu
   021.20.24.632
   021.20.24.634
   farm@aopsnaj.ro
   • Asistenta medicala primara
   021.20.24.503 primara@aopsnaj.ro
   • Asistenta medicala ambulatorie de specialitate (Clinic, Paraclinic, Recuperare medicala, Medicina dentara);
   • Asistenta medicala spitaliceasca;
   • Consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat;
   • Ingrijiri medicale la domiciliu;
   • Recuperare in sanatorii si preventorii;
   • Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente functionale sau organice in ambulatoriu.
   021.20.24.673
   021.20.24.542
   camelia@aopsnaj.ro
   luminita_diaconu@aopsnaj.ro

Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare privind inregistrarea in PIAS a certificatului/certificatelor digitale calificate pentru care au transmis solicitare in acest sens.

NOTA: solicitarea de inregistrare a certificatelor digitale calificate va fi procesata in maximum 2 zile lucratoare de la depunere.

Descarca modelul de cerere


In atentia furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CASAOPSNAJ, care au achizitionat certificate calificate, cu recunoastere la nivel European, de la CertSign sau DigiSign.

Pentru utilizarea noilor certificate calificate emise de cele doua autoritati de certificare (CertSign si DigiSign), superioare tehnologic celor anterioare si cu o durata mai mare de valabilitate, este necesara modificarea setarilor conexiunilor la serviciile puse la dispozitie de SIUI astfel incat aceasta sa se realizeze pe portul 444.

La primirea emailului de confirmare a inrolarii acestui tip de certificat, solicitantul va primi o captura de ecran cu configurarea uneia dintre aplicatiile gratuite puse la dispozitie de CNAS astfel incat acesta sa se autentifice si sa efectueze toate operatiunile online pentru contractele cu CASAOPSNAJ.

Daca folositi o alta aplicatie informatica decat cea mentionata va trebui sa modificati setarile conexiunilor astfel incat apelurile catre SIUI, pentru contractele incheiate cu CASAOPSNAJ, sa se faca pe portul 444 folosind aceleasi adrese ca si pana acum.


 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVITNota privind prelucrarea datelor personale


Ultima modificare : 11 Februarie 2018

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO