CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

30 Ianuarie, 2023
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Informatii privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare

Informatii privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare


In atentia asiguratilor si a furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


          Cu adresa nr. P7158/22.08.2019, C.N.A.S. face precizari privind informarea asiguratilor referitor la serviciile ce pot fi efectuate de furnizorii de servicii medicale precum si la tarifele la care acestea se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate, si la obligatiile contractuale ale furnizorilor de a afisa, in formatul stabilit de CNAS, lista serviciilor si tarifelor contractate:

          Potrivit prevederilor art.7 lit.c) punctul 2, art.24 lit.a) punctul 2, art.42 lit.a) punctul 2, art.59 lit.a) punctul 2, art.74 lit.a) punctul 2, art.92 alin.(1) lit.a) punctul 2 si art.141 lit.a) punctul 2 din anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, "informatiile privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale sunt afisate de furnizori in formatul stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pus la dispozitia furnizorilor de casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala"

Avand in vedere cele prezentate, ne-au fost transmise machetele pentru afisarea de catre furnizorii de servicii medicale,

a informatiilor privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale contractate, dupa caz, cu casa de asigurari de sanatate.


31.08.2019   


In atentia asiguratilor si a furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.


          Cu adresa nr. P8940/27.10.2016, C.N.A.S. face precizari privind informarea asiguratilor referitor la serviciile ce pot fi efectuate de furnizorii de servicii medicale si dispozitive medicale precum si la tarifele la care acestea se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate, si la obligatiile contractuale ale furnizorilor de a afisa, in formatul stabilit de CNAS, lista serviciilor si tarifelor contractate:

          Potrivit prevederilor art.3 lit.q), art.24 lit.q), art.42 lit.p), art.59 lit.o), art.74 lit.n), art.92 alin.(1) lit.p) si art.130 lit.n) din anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 - 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, "informatiile privind pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale sunt afisate de furnizori in formatul stabilit de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pus la dispozitia furnizorilor de casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala"

          Ca urmare, furnizorii de servicii medicale si dispozitive medicale, care asigura servicii si dispozitive medicale decontate de casele de asigurari de sanatate, in baza cotractelor incheiate cu acestea trebuie sa tina cont de urmatoarele:
  • Informatiile vor fi afisate de catre furnizorii de servicii medicale la loc vizibil, pe suport de hartie sau prin sisteme de afisaj digital.
  • Este obligatoriu a se respecta formatul stabilit prin machetele transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
  • Informatiile din machete (servicii si tarife) vor fi afisate cu font "Times New Roman" cu dimensiune de cel putin 14, astfel incat sa fie vizibile.
  • Anuntul privind modul de decontare a serviciilor contractate transmis o data cu tabelele, se afiseaza impreuna cu acestea, in format minim A4 (sau echivalentul digital ca dimensiune) si nu se poate modifica fata de forma transmisa de CNAS.
    Furnizorii vor avea in vedere ca machetele ce cuprind serviciile medicale si tarifele aferente acestora sa insoteasca anuntul corespunzator fiecarui segment de asistenta medicala.
  • Furnizorii vor afisa numai serviciile contractate cu casele de asigurari de sanatate si tarifele aferente acestora.
    Pentru segmentele de asistenta medicala unde tariful este influentat de gradul profesional, se vor afisa numai tarifele corespunzatoare gradului profesional al medicului/medicilor care acorda serviciile medicale.
  • Valoarea minima garantata a punctului "per capita" si pe serviciu in asistenta medicala primara, respectiv valoarea minima garantata a punctului pe serviciu medical in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si implicit tarifele aferente serviciilor acordate la nivelul celor doua segmente de asistenta medicala, precum si tarifele aferente serviciilor de la nivelul celorlalte segmente de asistenta medicala - se vor actualiza de catre furnizori in concordanta cu reglementarile legale in vigoare.Pachetele de servicii medicale si tarifele corespunzatoare serviciilor medicale contractate cu CASAOPSNAJ de catre furnizorii de servicii medicale:

31.10.2016   


 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile

 

   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 20 Ianuarie 2023

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO