CASAOPSNAJ

     Utilizator Parola

25 Iulie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Tratamentul fără interferon în hepatita cronica și ciroza hepatică C

Tratamentul fără interferon în hepatita cronică și ciroza hepatică CÎn atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon


Prin adresa nr. VH3019/10.05.2024 CNAS ne aduce la cunoştinţă faptul că începând cu luna mai 2024 intră în vigoare contractele cost-volum-rezultat pentru terapia cu medicamentele cu acțiune antivirală directă (interferon-free) - EPCLUSA și MAVIRET destinate tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C pentru:

 • Pacienţii adulţi, naivi sau experimentaţi la tratamentul cu interferon;
 • Pacienţii copii și adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi <18 ani, naivi sau experimentaţi la tratamentul cu interferon.

Pe site-ul CNAS au fost publicate informații pentru:

 • Pacienţi - rubrica Informații pentru Asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea 2024 Tratament fără interferon - asigurați;
 • Medicii curanți - rubrica Informații pentru Furnizori, secțiunea Tratament fără interferon 2024.

 • 14.05.2024


În atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon


Cu adresa nr. VH 1458/28.02.2024, CNAS ne informează că începând cu data de 29.02.2024 încetează contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferen-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C.

Descarcă adresa
29.02.2024


În atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon


Cu adresa nr. P2521/2023, CNAS ne informează că începand cu luna martie 2023 intră în vigoare contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată).

Descarcă adresa
20.03.2023


În atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon


Cu adresa nr. P818/2023, CNAS ne informează că la data de 31 ianuarie 2023 încetează contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată).

Descarcă adresa
08.02.2023


În atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon


Cu adresa nr. P915/2022, CNAS ne informează că începand cu luna februarie 2022 intră în vigoare contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C).

Descarcă adresa
11.02.2022


În atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon

Cu adresa nr. P2480/2021, CNAS ne informează că au fost prelungite prin acte adiționale contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) și face precizări privind categoriile de bolnavi eligibili pentru inițierea terapiei cu medicamente fără interferon.

Descarca adresa P2480/2021
14.04.2021


În atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon

Cu adresa nr. P3582/2020, CNAS transmite moi precizari referitoare la contractele cost-volum-rezultat incheiate cu detinatorii de autorizatie de punere pe piata, pentru terapia cu medicamente cu actiune directa (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C si cirozei hepatice C (forma de boala compnsata), caurmare a semnarii in data de 13.03.2020 a actului aditional la contractul cost volum rezultat incheiat cu Romatru Trading SRL.

Pentru o mai buna informare a asiguratilor si a medicilor curanti, pe portalul CNAS au fost publicate aceste informatii suplimentare referitoare la tratamentul fara interferon.

Descarca adresa P3582
Vezi precizarile pentru asigurati
Vezi precizarile pentru furnizori
30.03.2020


In atentia asiguratilor si a medicilor interesati de tratamentul fara interferon


Pe portalul CNAS au fost publicate precizarile privind efectuarea tratamentului fara interferon in anul 2020:

10.02.2020


In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul fara interferon

Va informam ca, pe portalul CNAS, s-au publicat Precizari privind tratamentul fara interferon in hepatita cronica virala C

PRECIZARI CNAS

Privind tratamentul fara interferon in hepatită cronică virală C

 1. Pana la finalizarea procesului de reluare a negocierii si incheiere a unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C, vor beneficia de tratament, in conformitate cu prevederile contractelor anterioare, ale protocoalelor terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si in baza formularelor specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, transmise si confirmate in PIAS, doar pacientii eligibili deja inclusi in tratament, pentru care s-a emis de catre medicul curant cel putin o prescriptie medicala pana la data de 31.08.2019 inclusiv.
 2. Pe site-ul CNAS, in conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, cu modificarile si completarile ulterioare a fost publicat anuntul privind reluarea procesului de negociere pe aria terapeutica hepatita virala cronica de tip C si numarul pacientilor eligibili comunicat de catre Comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii.
 3. Pe perioada de derulare a procesului de reluare a negocierii si pana la finalizarea acestuia si incheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C, NU se includ pacienti noi in tratament, formulare specifice J05AX6.1, J05AX6.2, J05AX6.3, J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2 si schemele terapeutice aferente fiind inchise in PIAS cu data de 31.08.2019.
 4. Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanti dar pentru care nu s-a emis prima prescriptie medicala pana in data de 31.08.2019 inclusiv precum si cele aferente dosarelor in lucru isi pastreaza valabilitatea 6 luni si pot fi utilizate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de eligibilitate in vederea initierii terapiei fara interferon pe noile contracte cost -volum - rezultat.

Descarca precizarile
29.08.2019
In atentia medicilor prescriptori si a asiguratilor interesati de tratamentul fara interferon in hepatita cronica si ciroza hepatica C

     Va informam ca, pe portalul CNAS, s-au publicat formularele specifice si protocoalele terapeutice ce permit accesul pacientilor la aceasta terapie (actualizate)     Recomndarea terapiei se va face cu respectarea protocoalelor terapeutice iar completarea formularelor specifice se va face cu respectarea Ordinului CNAS nr.141/2017, astfel:
 1. Medicii specialisti din centrele universitare desemnate, in contract cu CASAOPSNAJ, care lucreaza in regim online vor inregistra formularele direct in PIAS
 2. Medicii specialisti din centrele universitare desemnate, in contract cu CASAOPSNAJ, care lucreaza in regim offline vor transmite formularele la CASAOPSNAJ prin email la adresa comisii.terapeutice@aopsnaj.ro sau prin fax la nr.021/20.24.608 urmand a primi confirmarile in cel mai scurt timp posibil
     Informatii suplimentare si actualizate pot fi accesate pe site-ul CNAS:
          Informatii pentru asigurati: http://www.casan.ro/category/tratament-fara-interferon.html
          Informatii pentru medici: http://www.cnas.ro/category/furnizori-tratament-fara-interferon.html

     Lista cu farmaciile, in contract cu CASAOPSNAJ, care pot elibera medicamentele aferente terapei fara interferon.

     Prin adresa nr. MB 4521/10.05.2017 CNAS ne transmite informatii referitoare la noile tratamente fara interferon disponibile dupa semnarea contractelor cost-volum-rezultat incheiate cu detinatorii de autorizatie de punere pe piata pe aria terapeutica hepatita cronica virala C

     Persoana de contact: Cornel ILIE email: comisii.terapeutice@aopsnaj.ro sau Telefon 021/20.24.520

Descarca Ordinul 141/2017
Descarca formularele specifice
Descarca protocoalele terapeutice
Descarca Adresa MB4521/2017
Vezi lista cu farmaciile


 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO