CASAOPSNAJ

     Utilizator Parola

25 Iulie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Informații privind Medicamente sau Protocoale Terapeutice

MEDICAMENTE ȘI PROTOCOALE TERAPEUTICE


Protocoale terapeutice IUNIE 2024

Prin adresa nr. DG4040/04.06.2024 CNAS ne informează cu privire la publicarea în M.Of. a Ordinului MS/CNAS nr. 2890/648/2024 (atașat) privind modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice …

Vezi lista protocoalelor terapeutice IUNIE 2024

07.06.2024


În atenția furnizorilor de servicii medicale

Prin adresa nr. DG3442/15.05.2024 CNAS ne informeaza cu privire la publicarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 539/30.04.2024 (M.Of. 449bis/15.05.2024) prin care:

 • Au fost introduse patru noi formulare specifice;
 • Au fost actualizate patru formulare specifice.

Vezi circulara CNAS

Vezi M.Of. 449bis

16.05.2024


Protocoale terapeutice Aprilie 2024

Pe site-ul CNAS în secțiunea “Informații pentru furnizori protocoale Terapeutice” a fost afișată “Lista protocoalelor Terapeutice aprilie 2024”care conține 13 protocoale terapeutice actualizate, aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 2402/523/2024 (publicat în M.Of. partea I nr. 391 și nr. 391 bis) care modifică anexele 1 si 2 la Ord. MS/CNAS nr 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor…

Vezi lista protocoalelor terapeutice APRILIE 2024

07.05.2024


În atenția furnizorilor de servicii medicale PNS 3 (Oncologie)

DCI ATEZOLIZUMABUM


 • În indicația “Atezolizumab în asociere cu Nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ (TCNB) nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienti adulti, ale căror tumori prezintă o expresie PD-L1 ≥ 1% și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică” ce face obiectul unui contract cost volum, se poate prescrie și doza de 1200 mg la fiecare 21 de zile din ciclul de 28 zile;
 • Compania Roche aduce la cunoștința CNAS faptul că în 04.03.2024 a depus la ANMDMR intenția de întrerupere permanentă începând cu data de 04.03.2025 a comercializării medicamentului TECENTRIQ 840 mg, astfel furnizorii de servicii medicale prin care se derulează PNS 3 PN de Oncologie – cost volum vor adapta schema terapeutică care să permită asigurarea continuității tratamentului pentru pacienții eligibili.

07.05.2024


În atenția furnizorilor de servicii medicale PNS 3

H.G. nr 397/2024 - începând cu 01.05.2024 sunt aplicabile următoarele modificări în ceea ce privește medicamentele aferente unor contracte cost volum, astfel:


 • NU mai fac obiectul contractelor cost volum medicamentele corespunzătoare DCI DABIGATRANUM ETEXILATUM (sublista B cod boala 486), DCI ABIRATERONUM (conc. 250 mg) și DCI VANDETANIBUM (sublista C secțiunea C2 PNS 3 PN de oncologie). Prescripțiile medicale electronice de tip cost volum (EV) emise de medicii curanți cu aceste medicamente și neeliberate până la 30.04.2024 NU vor mai putea fi eliberate prin farmaciile comunitare, fiind necesară emiterea unor noi prescripții medicale electronice (tip E);
 • Intră în vigoare 8 contracte noi cost volum aferente: DCI METRELEPTINUM (G22), DCI CICLOSPORINUM (G26), DCI APREMILASTUM (G31C), DCI UPADACITINIBUM (G31D), DCI MOSUNETUZUMABUM (PNS 3), DCI OFATUMUMAB (PNS 4), DCI OZANIMODUM (PNS 4), DCI OXIHIDROXID SUCROFERIC (PNS 10). Aceste medicamente vor putea fi prescrise după aprobarea protocoalelor terapeutice și a formularelor specifice, după caz.

07.05.2024


În atenția furnizorilor de servicii medicale PNS 3 (Oncologie)

Prin adresa nr. DG737/01.02.2024 CNAS ne informează cu privire la prevederile contractului cost-volum VH502/29.01.2024 DCI OLAPARIBUM, astfel:

Având în vedere prevederile:

 • OG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ord. MS/CNAS nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip C-V/C-V-R, cu modificările și completările ulterioare;
 • Contractului C-V nr. VH502/29.01.2024 încheiat între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață ASTRAZENECA AB pentru medicamentele LYNPARZA 100 mg și LYNPARZA 150 mg (DCI OLAPARIBUM);
 • Protocolul terapeutic specific L01XX46 aprobat prin Ord. nr. 564/499/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru situațiile în care pacienții nu pot beneficia din diverse motive, de diagnosticare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe aria terapeutică oncologie, deținătorul autorizației de punere pe piață susține pe perioada de 12 luni de derulare a contractului C-V, teste de diagnosticare și monitorizare cu semnificație prognostică pentru medicamentele LYNPARZA 100 mg și LYNPARZA 150 mg (DCI OLAPARIBUM), respectiv compania ASTRAZENECA AB susține testarea pentru determinarea prezenței mutației BRCA la pacientele cu cancer mamar local avansat sau metastatic la care testările HER2 și progesterone-estrogen (HR) sunt negative.

Observație - testările paraclinice sunt recomandate doar de medicii curanți, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru includere în tratament, conform protocolului terapeutic specific L01XX46.

Descarcă adresa DG737/2024 a CNAS

06.02.2024


În atenția furnizorilor de servicii medicale pe aria terapeutică de neurologie

Prin adresa nr. P5782/03.07.2023 CNAS ne informează cu privire la încetarea în data de 30.06.2023 a valabilității contractului cost-volum pe aria terapeutică neurologie pentru DCI PITOLOSANTUM (WAKIX) pentru indicația – la adulți, pentru tratamentul narcolepsiei cu sau fără catalepsie.

 • Beneficiază de tratament cu DCI PITOLOSANTUM doar pacienții deja incluși în tratament până la data de 03.07.2023 inclusiv;
 • Pentru pacienții nou diagnosticați după data de 03.07.2023, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru inițierea tratamentului cu DCI PITOLOSANTUM pentru indicația menționată mai sus, includerea în tratamentul cu acest medicament se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost-volum.

Descarcă adresa P5782/2023 a CNAS

04.07.2023


În atenția furnizorilor de servicii medicale în aria terapeutică de boli rare

Prin adresa nr. P4240/05.05.2023 CNAS ne comunică comunică precizări cu privire la încetarea valabilității contractului cost-volum pe aria terapeutică boli rare – mucoviscidoză pentru COLISTIMETAT DE SODIU (COLOBREATHE) pentru indicația – tratamentul infecțiilor pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa, la pacienții cu fibroză chistică (FC) cu vârsta de cel puțin 6 ani, astfel, în perioada procesului de reluare a negocierii și finalizare a procesului prin încheierea unui nou contract cost-volum pe aria terapeutică boli rare-mucoviscidoză:

 • NU poate fi inițiat tratamentul pe indicațiile/aria terapeutică pentru care a fost încheiat contractul cost-volum;
 • Beneficiază de tratament doar pacienții incluși în tratament la data de 08.05.2023 inclusiv;
 • Pacienții diagnosticați după data de 08.05.2023, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru inițierea tratamentului cu DCI Colistimetat de Sodiu pentru indicația menționată, includerea în tratament se va realiza numai după încheierea unui nou contract cost-volum.

Descarcă adresa P4240/2023 a CNAS

10.05.2023


În atenția furnizorilor de servicii medicale în specialitatea alergologie

Prin adresa nr. P4092/05.05.2023 CNAS ne comunică comunică precizări cu privire la încetarea valabilității contractului cost-volum pe aria terapeutică alergologie pentru OMALIZUMABUM (XOLAIR) pentru indicația – tratamentul adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienții adulți și adolescenți (12 ani și peste), cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1, astfel, în perioada procesului de reluare a negocierii și finalizare a procesului prin încheierea unui nou contract cost-volum pe aria terapeutică alergologie mucoviscidoză:

 • NU poate fi inițiat tratamentul pe indicațiile/aria terapeutică pentru care a fost încheiat contractul cost-volum;
 • Beneficiază de tratament doar pacienții incluși în tratament la data de 05.05.2023 inclusiv;
 • Pacienții diagnosticați după data de 05.05.2023, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru inițierea tratamentului cu DCI Omalizumabum pentru indicația menționată, includerea în tratament se va realiza numai după încheierea unui nou contract cost-volum.

Descarcă adresa P4092/2023 a CNAS

09.05.2023


Protocoale terapeutice Martie 2023

Prin adresa nr. P2508/17.03.2023 (atașată) CNAS ne informează cu privire la publicarea în M.OF. a Ordinului MS/CNAS nr. 689/157/2023 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin HG nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Cele 367 de protocoale terapeutice actualizate – “LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE MARTIE 2023” se regăsesc în site CNAS în secțiunea “informații pentru furnizori – protocoale terapeutice

Descarcă adresa P2508/2023 a CNAS

20.03.2023


În atenția furnizorilor de servicii medicale în specialitatea dermatologie

Prin adresa nr. P1333/16.03.2023 CNAS ne comunică încheierea unui nou contract cost-volum pentru DUPIXENT (DCI Dupilumabum), pentru indicațiile:

 • tratamentul dermatitei atopice formă moderată până la severă la pacienții adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care sunt candidați pentru terapia sistemică,
 • tratamentul dermatitei atopice severe la copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani, care sunt candidați pentru terapia sitemică.

Începând cu data de 15.03.2023 pacienții nou diagnosticați care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu DUPIXENT (DCI Dupilumabum) pentru indicațiile mai sus menționate, pot fi incluși în tratament cu acest medicament.

Descarcă adresa P1333/2023 a CNAS

17.03.2023


În atenția furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

CNAS ne transmite informarea că s-a aprobat proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari, precum și pentru prelungirea unui termen.

Descarcă adresa CNAS

17.01.2023


În atenția furnizorilor de servicii medicale inplicați în tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn sau colită ulcerativă

Prin adresa nr. P9756/16.12.2022 comunicată în 19.12.2022, CNAS ne informează cu privire la actualizarea Protocolului privind sprijinirea finanțării tratamentului cu STELARA (DCI USTEKINUMABUM) soluție injectabilă 130 mg, astfel – compania Johnson&Johnson va suporta integral costul medicamentului STELARA concentrație 130 mg corespunzator primei etape (de inițiere) pentru pacienții eligibili, pe măsura înrolării acestora în tratament, pentru categoria de pacienți diagnosticați cu colită ulcerativă, forme clinice moderat până la sever active, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagosnist al TNFα (factorului α de necroză tumorală) prevazută in Decizia de includere necondiționată nr. 1288/2022.

Medicamentul STELARA concentrație 130 se acordă în natură, în mod gratuit, prin livrarea acestuia direct către unitățile sanitare care au în evidență pacienți eligibili care îndeplinesc criteriile de includere în tratament, conform protocolului terapeutic specific L034K aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitărilor primîte de compania Johnson&Johnson de la unitățile sanitare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Modalitatea de implementare a Protocolului este detaliată în adresa CNAS nr. P9756/16.12.2022

Descarcă adresa P9756/2022 a CNAS

20.12.2022


În atenția furnizorilor de servicii medicale în specialitățile cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară și medicină internă și a medicilor de familie

Prin adresa nr. P8263/21.11.2022 CNAS ne comunică încheierea unui nou contract cost-volum pentru BRILIQUE 90 mg și 60 mg (DCI TICAGRELORUM), pentru indicațiile:

 • prevenire evenimente aterotrombotice la adulți cu sindrom coronarian acut (angina instabilă, infarct miocardic NSTEMI sau infarct miocardic DSTEMI, în asociere cu acid acetilsalicilic, pacienți tratați prin proceduri intervenționale percutane, numai după implantare de stent,
 • Brilique 60 mg la pacienți cu istoric de IM tratați prin implantare de stent și risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic – tratamentul poate fi început fără perioada de întrerupere în continuarea tratamentului inițial de 12 luni cu Brilique 90 mg sau alt inhibitor de receptori ADP, sau în perioada de până la 2 ani dupa IM tratat prin implantare de stent, sau în cursul unui an după oprirea tratamentului anterior cu inhibitor al receptorilor ADP.

Începând cu data de 21.11.2022 pacienții nou diagnosticați care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu DCI TICAGRELORUM pentru una din indicațiile menționate, pot fi incluși în tratament cu acest medicament.

Descarcă adresa P8263/2022 a CNAS

22.11.2022


În atenția spitalelor care derulează PNS 6.1 și PNS G.27- HEMLIBRA

Prin adresa nr. P8651/07.11.2022 CNAS ne informează cu privire la semnarea actului aditional nr. P8276/31.10.2022 la contractul cost-volum nr. P5330/08.07.2022 pentru HEMLIBRA (DCI EMICIZUMABUM) 30 mg/ml și 150 mg/ml, prin care se introduce art. 16.4 – "Roche România acordă în mod gratuit spitalelor kitul necesar pentru administarrea subcutanată a medicamentului, în baza cererilor numerice ferme transmise de Spitale direct către Roche România, procedură care nu va afecta sub nici o formă libertatea de decizie a medicului în alegerea tratamentului cu hemofilie".

Cererile numerice ferme vor fi transmise direct de spitale către Roche România la adresa de e-mail: romania.comenzi@roche.com.

Descarcă adresa P8276/2022 a CNAS

11.11.2022


Protocoale terapeutice Noiembrie 2022

Prin adresa nr. P8650/07.11.2022 (atașată) CNAS ne informează cu privire la publicarea în M.OF. a Ordinului MS/CNAS nr. 3322/909/2022 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate aprobată prin HG nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Cele 20 protocoale terapeutice actualizate – “LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE NOIEMBRIE 2022” se regăsesc în site CNAS în secțiunea “informații pentru furnizori – protocoale terapeutice

Descarcă adresa P8650/2022 a CNAS

11.11.2022


În atenția furnizorilor de servicii medicale în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară, medicină internă și a medicilor de familie

Prin adresa nr. P8263/31.10.2022, CNAS ne informează asupra ÎNCETĂRII termenului de valabilitate al contractului cost-volum pentru DCI TICAGRELORUM pe aria terapeutică cardiologie, pentru:

 • prevenire evenimente aterotrombotice la adulți cu sindrom coronarian acut (angina instabilă, infarct miocardic NSTEMI sau infarct miocardic DTEMI, în asociere cu acid acetilsalicilic, pacienți tratați prin proceduri intervenționale percutane, numai după implantare de stent,
 • pacienți cu istoric de IM tratați prin implantare de stent și risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic – tratament început fără perioada de întrerupere în continuarea tratamentului inițial de 12 luni cu Brilique sau alt inhibitor de receptori ADP, sau în perioada de până la 2 ani dupa IM tratat prin implantare de stent, sau în cursul unui an după oprirea tratamentului anterior cu inhibitor de receptori ADP.

Până la încheierea unui nou contract cost-volum pe indicațiile menționate vor beneficia de tratament doar pacienții deja incluși în tratament până la 31.10.2022 inclusiv.

Pentru pacienții diagnosticați după data de 31.10.2022, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru inițierea tratamentului cu DCI TICAGRELORUM pentru una din indicațiile menționate, includerea în tratament se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost-volum.

Descarcă adresa CNAS
01.11.2022


În atenția medicilor prescriptori care derulează PNS 3 – Programul National de Oncologie și a asiguraților

Informarea CNAS referitoare la pacienții în tratament cu LYNPARZA (OLAPARIBUM) privind testarea gratuită pe o perioadă de 12 luni a determinării prezenței mutației BRCA la pacientele cu cancer mamar local avansat sau metastatic, la care testările HER 2 și progeterone-estrogen (HR) sunt negative, astfel încât pacienții să fie diagnosticați corect și la timp.

Descarcă adresa P7099/2022 a CNAS

21.09.2022


În atenția medicilor curanți și a asiguraților interesați de terapia VOSEVI

Prin adresa nr. P5910/03.08.2022, CNAS ne informează că, la nivelul CNAS a fost semnat contractul cost-volum-rezultat încheiat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienții adulți cu infecție cronică cu virusul hepatic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienți adulți cu ciroză compensată - Child-Pugh A, tratați anterior cu agenți antivirali cu acțiune directă și fără răspuns terapeutic, contract care se va derula începând cu luna august 2022.

Pentru o bună informare atât a pacienților cât și a medicilor curanți pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la acest tratament

Pentru pacienți, la rubrica Informații pentru Asigurați, secțiunea Medicamente subsecțiunea VOSEVI 2022, au fost publicate următoarele documente:

 1. Scrisoare către asigurat - Vosevi
 2. Declarație de consimțământ pentru tratament - Vosevi
 3. Angajament privind calitatea de asigurat - Vosevi
 4. Lista laboratoarelor partenere - Vosevi.

Pentru medicii curanți, la rubrica Informații pentru Furnizori, secțiunea Tratament fără interferon subsecțiunea Informații pentru furnizori - Tratament Vosevi 2022, au fost publicate următoarele documente:

 1. Scrisoare către medicul curant - Vosevi
 2. Declarație de consimțământ pentru tratament - Vosevi
 3. Înștiințare adulți privind întreruperea tratamentului antiviral/imposibilitatea realizării evaluării rezultatului medical - Vosevi
 4. Fișa de evaluare rezultat medical - Vosevi
 5. Lista laboratoarelor partenere - Vosevi.

NOTĂ

Precizăm că, în SIUI, au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentul Vosevi, valabile începând cu 01.08.2022, respectiv J05AP56.22-G4 și J05AP56.22-G7.

Descarcă adresa P5910/2022

09.08.2022


În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa nr. P4585/09.06.2022, CNAS ne trimite Lista actualizată la zi a produselor biologice (DCI) cuprinse în HG nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând DCI corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală , în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și DCI corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul PNS, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Descarcă Lista actualizată la zi a produselor biologice

10.06.2022


În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa nr. P4421/06.06.2022, înregistrată la CASAOPSNAJ cu nr. 797/07.06.2022, CNAS ne comunică publicarea în M.Of. partea I nr. 541 bis/02.06.2022 a ordinului MS/CNAS nr. 1462/347/2022 privind modificarea anexei 1 la Ord. MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicametelor aferente DCI prevăzute în Lista cuprinzând DCI corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și DCI corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul PNS aprobată prin HG nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS în secțiunea "informații pentru furnizori – protocoale terapeutice" au fost postate și cele 24 protocoale aprobate prin ordinul MS/CNAS nr 1462/347/2022 - valabilă cu iunie 2022. Acestea sunt disponibile și pe site-ul CASAOPSNAJ în secțiunea "Medicamente și protocoale terapeutice".

Descarcă Lista cu protocoalele terapeutice valabilă din Iunie 2022

07.06.2022


În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P3236/28.04.2022, CNAS ne informează că, în Monitorul Oficial al României partea I nr. 397 și 397bis din 26.04.2022, a fost publicat ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS, în secțiunea "informații pentru furnizori - protocoale terapeutice" au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022 repectiv 32 protocoale terapeutice.

Descarcă Lista cu protocoalele terapeutice valabilă din Aprilie 2022

28.04.2022


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P10277/11.11.2021, CNAS ne informează că, s-a încheiat contractul cost volum P3712/11.05.2021 pentru medicamentele LYNPARAZA

Descarcă adresa P10277/2021

17.11.2021


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P8087/14.09.2021, CNAS ne informează că, prin Ordinul președintelui CNAS nr. 831/07.09.2021 (publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 870/10.09.2021) a fost modificată și completată Anexa 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)I, (**)IQ și (**)Iß în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicmentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • a fost actualizat formularul specific: L01XC18.2 - Pembrolizumabum - melanom malign;
 • au fost introduse 3 formulare specifice:
     - L02BB05 - Apalutamidum - cancer de prostată;
     - L01XC18.7 - Pembrolizumabum - carcinom cu celule scuamoase ale capului și gâtului;
     - L01XX46.1 - Olaparibum - neoplasm mamar;
În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea "informații pentru furnizori-formulare și machete", au fost publicate formularele specifice: L01XC18.2, L02BB05, L01XC18.7, L01XX46.1 în fișierul cu denumirea: "Formulare specifice Ordin nr 831/2021".

Totodată, vă aducem la cunoștință că, pe lângă schemele terapeutice aferente formularelor nou introduse în PIAS, conform Ordinului președintelui CNAS nr. 831/07.09.2021, a mai fost introdusă o schemă terapeutică nouă și anume schema L002G.12 pentru medicamentul CLADRIBINUM (Mavenclad) - scleroză multiplă DCI nou introdus condiționat în sublista C secțiunea C1 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicmentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

Descarcă adresa P8087/14.09.2021

15.09.2021


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa P8058/13.09.2021, CNAS face precizări referitor la actualizări de reguli de validare SIUI la prescriere și eliberare:

În concordanță cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicmentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul regulii PHM238 - Circuit închis, au fost implementate următoarele condiții:

 1. A fost eliminată condiția "DCI ATEZOLIZUMAB se va elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator ONCO_C_ACN doar pe cod de diagnostic 140" în acord cu prevederile protocolului terapeutic L01XC32 actualizat prin Ordinul MS/CNAS nr. 1098/647/2021. Pe acest cod de indicator se poate elibera și raporta consumul pentru DCI Atezolizumab pentru indicații aferente includerilor necondiționate în Lista aprobată cu HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de diagnostic utilizat, conform clasificării internaționale a maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală, respectiv:
  1. monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienti adulți:
   • după tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină, sau
   • la cei care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatin și ale căror tumori prezintă un nivel înalt de expresie a PD-L ≥5%
  2. în asociere cu săruri de platină (carboplatin sau cisplatin) și etoposide, pentru tratamentul de linia întâi a neoplasmului bronho-pulmonar cu celule mici în stadiu extins (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC), la pacienți adulți.

  Conform Adresei Ministerului Sănătății nr. DGAMMUPSP1489/08.09.2021, pentru indicația ES-SCLC, Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătății recomandă utilizarea la prescriere, eliberare și raportare a codului de diagnostic 114 (conform clasificării internaționale a maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală), exclusiv în scopul identificării și raportării pacienților efectiv tratați pe această indicație

 2. DCI CLADRIBINUM se va elibera pe PNS 4.a (SCLEROZA MULTIPLĂ) doar pe cod indicator NEURO_C_CV.

Descarcă adresa P8058/13.09.2021

15.09.2021



În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa P7053/06.09.2021, CNAS transmite precizări referitoare la protocoalele terapeutice și actualizări ale regulilor de validare PIAS la prescrierea și eliberarea medicamentelor DCI DABIGATRANUM ETEXILATUM - Sublista B și DCI EDOXABANUM - Sublista B, conform Ordinului MS/CNAS nr. 1667/813/2021 din data de 02.09.2021 referitor la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 privind aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin H.G. 720/2008 și a normelor metodologice de implementare a acesteia..

Descarcă adresa P7053/06.09.2021
Descarcă lista protocoalelor terapeutice septembrie 2021

08.09.2021



In atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P6234/30.06.2020, CNAS transmite precizări referitoare la "Recomandari interval prescriere Eliquis (Apixabanum) și Xarelto (Rivaroxabanum) în cadrul contractelor Cost-Volum".

Descarcă adresa cu precizările

07.07.2020


In atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P5514/29.05.2020, CNAS transmite precizări referitoare la încheierea unui protocol privind sprijinirea finanțării tratamentului cu medicamentul Stelara, DCI USTEKINUMABUM, soluție injectabilă, concentrație 130 mg, pentru pacienții adulți cu boala Crohn activă moderat până la severă.

Descarcă adresa

09.06.2020


In atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P5513/29.05.2020, CNAS transmite precizări referitoare la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice – introducere de protocoale pentru noi DCI-uri și implementare de condiții noi de prescriere și eliberare, în cadrul protocoalelor pentru alte DCI-uri, aflate în derulare.

Descarcă adresa

09.06.2020


In atentia furnizorilor de medicamente si a medicilor prescriptori aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa RV 4651/04.06.2019, CNAS ne transmite precizari referitoare la eliberarea medicamentelor ce fac obiectul unui transfer de autorizatie de punere pe piata (Brexit) in cazul prescrierii acestora de catre medicul curant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe denumire comerciala

Descarca adresa CNAS nr. RV4651/2019
06.06.2019





 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO