CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

25 Mai, 2022
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Furnizori de medicamente cu si fara contributie personala

MEDICAMENTE ȘI PROTOCOALE TERAPEUTICE


În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P3236/28.04.2022, CNAS ne informează că, în Monitorul Oficial al României partea I nr. 397 și 397bis din 26.04.2022, a fost publicat ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS, în secțiunea "informații pentru furnizori - protocoale terapeutice" au fost postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1206/233/2022 repectiv 32 protocoale terapeutice.

Descarcă Lista cu protocoalele terapeutice valabilă din Aprilie 2022

28.04.2022


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P10277/11.11.2021, CNAS ne informează că, s-a încheiat contractul cost volum P3712/11.05.2021 pentru medicamentele LYNPARAZA

Descarcă adresa P10277/2021

17.11.2021


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P8087/14.09.2021, CNAS ne informează că, prin Ordinul președintelui CNAS nr. 831/07.09.2021 (publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 870/10.09.2021) a fost modificată și completată Anexa 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)I, (**)IQ și (**)Iß în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicmentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • a fost actualizat formularul specific: L01XC18.2 - Pembrolizumabum - melanom malign;
 • au fost introduse 3 formulare specifice:
     - L02BB05 - Apalutamidum - cancer de prostată;
     - L01XC18.7 - Pembrolizumabum - carcinom cu celule scuamoase ale capului și gâtului;
     - L01XX46.1 - Olaparibum - neoplasm mamar;
În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea "informații pentru furnizori-formulare și machete", au fost publicate formularele specifice: L01XC18.2, L02BB05, L01XC18.7, L01XX46.1 în fișierul cu denumirea: "Formulare specifice Ordin nr 831/2021".

Totodată, vă aducem la cunoștință că, pe lângă schemele terapeutice aferente formularelor nou introduse în PIAS, conform Ordinului președintelui CNAS nr. 831/07.09.2021, a mai fost introdusă o schemă terapeutică nouă și anume schema L002G.12 pentru medicamentul CLADRIBINUM (Mavenclad) - scleroză multiplă DCI nou introdus condiționat în sublista C secțiunea C1 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicmentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

Descarcă adresa P8087/14.09.2021

15.09.2021


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa P8058/13.09.2021, CNAS face precizări referitor la actualizări de reguli de validare SIUI la prescriere și eliberare:

În concordanță cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicmentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul regulii PHM238 - Circuit închis, au fost implementate următoarele condiții:

 1. A fost eliminată condiția "DCI ATEZOLIZUMAB se va elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator ONCO_C_ACN doar pe cod de diagnostic 140" în acord cu prevederile protocolului terapeutic L01XC32 actualizat prin Ordinul MS/CNAS nr. 1098/647/2021. Pe acest cod de indicator se poate elibera și raporta consumul pentru DCI Atezolizumab pentru indicații aferente includerilor necondiționate în Lista aprobată cu HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de diagnostic utilizat, conform clasificării internaționale a maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală, respectiv:
  1. monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienti adulți:
   • după tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină, sau
   • la cei care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatin și ale căror tumori prezintă un nivel înalt de expresie a PD-L ≥5%
  2. în asociere cu săruri de platină (carboplatin sau cisplatin) și etoposide, pentru tratamentul de linia întâi a neoplasmului bronho-pulmonar cu celule mici în stadiu extins (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC), la pacienți adulți.

  Conform Adresei Ministerului Sănătății nr. DGAMMUPSP1489/08.09.2021, pentru indicația ES-SCLC, Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătății recomandă utilizarea la prescriere, eliberare și raportare a codului de diagnostic 114 (conform clasificării internaționale a maladiilor revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală), exclusiv în scopul identificării și raportării pacienților efectiv tratați pe această indicație

 2. DCI CLADRIBINUM se va elibera pe PNS 4.a (SCLEROZA MULTIPLĂ) doar pe cod indicator NEURO_C_CV.

Descarcă adresa P8058/13.09.2021

15.09.2021



În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa P7053/06.09.2021, CNAS transmite precizări referitoare la protocoalele terapeutice și actualizări ale regulilor de validare PIAS la prescrierea și eliberarea medicamentelor DCI DABIGATRANUM ETEXILATUM - Sublista B și DCI EDOXABANUM - Sublista B, conform Ordinului MS/CNAS nr. 1667/813/2021 din data de 02.09.2021 referitor la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 privind aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin H.G. 720/2008 și a normelor metodologice de implementare a acesteia..

Descarcă adresa P7053/06.09.2021
Descarcă lista protocoalelor terapeutice septembrie 2021

08.09.2021



In atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P6234/30.06.2020, CNAS transmite precizări referitoare la "Recomandari interval prescriere Eliquis (Apixabanum) și Xarelto (Rivaroxabanum) în cadrul contractelor Cost-Volum".

Descarcă adresa cu precizările

07.07.2020


In atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P5514/29.05.2020, CNAS transmite precizări referitoare la încheierea unui protocol privind sprijinirea finanțării tratamentului cu medicamentul Stelara, DCI USTEKINUMABUM, soluție injectabilă, concentrație 130 mg, pentru pacienții adulți cu boala Crohn activă moderat până la severă.

Descarcă adresa

09.06.2020


In atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P5513/29.05.2020, CNAS transmite precizări referitoare la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice – introducere de protocoale pentru noi DCI-uri și implementare de condiții noi de prescriere și eliberare, în cadrul protocoalelor pentru alte DCI-uri, aflate în derulare.

Descarcă adresa

09.06.2020


In atentia furnizorilor de medicamente si a medicilor prescriptori aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa RV 4651/04.06.2019, CNAS ne transmite precizari referitoare la eliberarea medicamentelor ce fac obiectul unui transfer de autorizatie de punere pe piata (Brexit) in cazul prescrierii acestora de catre medicul curant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe denumire comerciala

Descarca adresa CNAS nr. RV4651/2019
06.06.2019





 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Legaturi utile

 



Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 02 Mai 2022

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO