CASAOPSNAJ

     Utilizator Parola

25 Iulie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Comunicari directe adresate profesionistilor in domeniul sanatatii

Comunicări directe adresate profesioniștilor în domeniul sănătății


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. DG4359/18.06.2024 CNAS ne aduce la cunostinta reglementari aplicabile incepand cu 01.07.2024 referitoare la DCI ECULIZUMABUM inclus in subprogramul P6.30 sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) si hemoglobinuria paroxistica nocturna (HPN).


Incepand cu luna iulie 2024 preturile cu ridicata maximale de decontare/UT pentru medicamentele cu DCI ECULIZUMABUM vor fi calculate in conformitate cu prevederile art. 2 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1605/875/2014, fara a se mai tine cont de fiecare indicatie in parte.


Astfel, incepand cu luna iulie 2024, atat pentru indicatia HPN (hemoglobinuria paroxistica nocturna) cat si pentru indicatia SHUa (sindrom hemolitic uremic atipic) se poate prescrie, raporta si rambursa atat medicamentul biologic de referinta cat si biosimilarul acestuia, la un pret ce nu poate depasi pretul cu ridicata maximal de decontare/UT adherent fiecarui medicament, prevazul in Ordinul MS/CNAS nr. 1605/875/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga TVA.

Descarcă Comunicarea
25.06.2024


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. DG/1344/22.02.2024 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și companiile Sanofi România SRL, Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H, Desitin Arzneimittel Gmbh și Arena Group, cu privire la noile măsuri privind riscul potenșial de tulburări de neurodezvoltare la copii concepuți de bărbați tratați cu medicamente care conțin valproat în ultimele 3 luni înainte de concepție.

Descarcă Comunicarea
23.02.2024


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. DG/851/08.02.2024 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin pseudoefedrină, cu privire la riscurile de apariție a sindromului de encefalopatie posterioară reversibilă (PRES - posterior reversible encephalopathy) și a sindromului de vasoconstricție cerebrală reversibilă (RCVS - reversible cerebral vasoconstriction syndrome) la administrarea pseudoefedrinei.

Descarcă Comunicarea
09.02.2024


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. DG/5075/31.10.2023 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin esteri etilici ai acidului omega - 3, cu privire la un risc crescut de fibrilație atrială, dependent de doză, la pacienții cu boli cardiovasculare preexistente sau cu factori de risc cardiovascular, tratați cu medicamente care conțin esteri etilici ai acizilor omega - 3.

Descarcă Comunicarea
01.11.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. DG/4409/10.10.2023 CNAS ne transmite lista produselor biologice (DCI) cuprinse în HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actualizată la zi, conform informațiilor communicate de ANMDMR.

Descarcă Comunicarea
13.10.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. DG3345/30.08.2023 CNAS ne informează cu privire la măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Takeda Pharmaceuticals SRl, cu privire la înlocuirea dipozitivelor medicale BAXJECT II, respectiv BAXJECT II Hi-Flow de reconstituire a medicamentului, amabalate împreună cu medicamentele ADVATE 250 UI și 500 UI pulbere și solvent pentru soluție injectabilă, respectiv FEIBA 25U/ml pulbere și solvent pentru soluție perfuzabilă.

Descarcă Comunicarea
31.08.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. P4092/19.07.2023 CNAS ne informează cu privire la incheierea în data de 18.07.2023 a unui nou contract cost-volum cu reprezentantul legal al deținătorului autorizației de punere pe piață a medicamentului XOLAIR (DCI OMALIZUMABUM), pentru indicația - tratamentul adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienții adulți și adolescenți (>=12 ani), cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice.

Pot fi incluși în tratament cu Xolair pacienții nou diagnosticați care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru inițierea tratamentului cu Xolair pentru indicația mai sus menționată.

Descarcă Comunicarea
20.07.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa nr. P5022/14.06.2023, înregistrată la CASAOPSNAJ cu nr. 663/15.06.2023, CNAS ne transmite  Comunicarea directă către profesioniștii din domeniul sănătății – “FLUOROCHINOLONE administrate sistemic și inhalator – Informare privind restrictiile de utilizare”.

Descarcă Comunicarea
19.06.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P2533/29.03.2023, CNAS ne transmite  informarea companiei Teva Pharmaceuticals SRL în colaborare cu ANMDMR, cu privire la un posibil deficit temporar de aprovizionare pentru medicamentul PAZENIR (paclitaxel legat de albumină sub formă de nanoparticule) 5mg/ml pulbere pentru dispersie perfuzabilă.

Descarcă Comunicarea
29.03.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P2324/24.03.2023, CNAS ne transmite  informarea companiei Novo Nordisk Farma SRL în colaborare cu ANMDMR, cu privire la medicamentul OZEMPIC (semaglutidă) soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut - deficitul de aprovizionare și riscurile asociate unei utilizări în afara indicațiilor științifice autorizate (off-label).

Descarcă Comunicarea
24.03.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P2235/17.03.2023, CNAS ne transmite  măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Gedeon Richter România SRL, cu privire la medicamentul MYDOCALM 50 mg comprimate filmate (tolperison) și MMYDOCALM 150 mg comprimate filmate (tolperison) numai în tratamentul simptomatic al spasticității după accident vascular cerebral la adulți.

Descarcă Comunicarea
20.03.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P2281/15.03.2023, CNAS ne transmite  măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Accord Healthcare SRL, cu privire la medicamentul CABAZITAXEL ACCORD 20mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă - risc de erori de medicație și de confuzie cu medicamentul Jevtana (60 mg/ml) concentrat și slovent pentru soluție perfuzabilă.

Descarcă Comunicarea
15.03.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P1713/24.02.2023, CNAS ne transmite  măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Dr. Reddy‘s Laboratories România SRL, cu privire la medicamentul CICLOFOSFAMIDĂ Dr. Reddy‘s (ciclofosfamidă concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă) care este contraindicat la copii și adolescenți datorită conținutului de alcool.

Descarcă Comunicarea
27.02.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P1264/07.02.2023, CNAS ne transmite  măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Novartis Pharma România, cu privire la medicamentul ZOLGENSMA (Onasemnogen abeparvovec) - cazuri fatale de insuficiență hepatică acută .

Descarcă Comunicarea
20.02.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P952/09.02.2023, CNAS ne transmite  informarea companiilor Pfizer România SRL, Eli Lilly România SRL, Galapagos NV și AbbVie SRL în colaborare cu ANMDMR, cu privire la recomandările actualizate pentru minimizarea riscurilor de efecțiuni maligne, evenimente adverse cardiovasculare majore, infecții grave, tromboembolism venos și mortalitate asociate cu utilizarea inhibitorilor de Janus kinază (JAKi) - CIBINQO (abrocitinib), JYSELECA (filgotinib), OLUMIANT (baricitinib), RINVOQ (upadacitinib) și XELJANZ (tofacitinib) .

Descarcă Comunicarea
13.02.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P951/08.02.2023, CNAS ne transmite  informarea companiei Teva Pharmaceuticals SRL în colaborare cu ANMDMR, cu privire la riscul unor erori de medicație datorită diponibilității unei noi forme de prezentare cu o nouă concentrație de 2mg/ml pentru medicamentul TRISENOX (trioxid de arsen) .

Descarcă Comunicarea
09.02.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P950/08.02.2023, CNAS ne transmite  informarea companiei Novo Nordisk Farma SRL în colaborare cu ANMDMR, cu privire la medicamentul OZEMPIC (semaglutidă) soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut - deficite intermitente de stoc, anticipat să persiste pe tot parcursul anului 2023.

Descarcă Comunicarea
09.02.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P1109/08.02.2023, CNAS ne transmite  informarea companiei Sanofi România SRL în colaborare cu ANMDMR, cu privire la un posibil deficit de aprovizionare pentru următoarele medicamente: INSUMAN RAPID, INSUMAN BASAL și INSUMAN COMB 25 (insulină umană).

Descarcă Comunicarea
09.02.2023


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Cu adresa P501/30.01.2023, CNAS ne transmite  informarea companiei Sanofi România SRL în colaborare cu ANMDMR, cu privire la restrângerea indicației pentru medicamentul CAPRELSA (vandetanib).

Descarcă Comunicarea
31.01.2023In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa nr. P3188/2021, C.N.A.S. ne informează:

Având în vedere faptul că:

 • la data de 30.04.2021 încetează valabilitatea contractului cost-volum pe aria terapeutică oncologie - pentru medicamentul (DCI) NIVOLUMAB (OPDIVO) pentru indicațiile:
  1. Monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezectabil sau metastatic) la pacienții adulți
  2. Monoterapie pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastazat, la adulții la care s-a efectuat rezecția completă
 • reprezentantul legal al deținătorului de autorizație de punere pe piață a solicitat în data de 28.04.2021 clarificarea numărului de pacienți eligibili pentru acest medicament comunicat prin "Anunțul privind reluarea procesului de negociere pentru DCI Nivolumabum-melanom aprilie 2021" ...
  precizăm faptul că, până la reluarea și finalizarea procesului de negociere și încheiere a unui nou contract cost-volum pe indicațiile mai sus menționate, vor beneficia de tratament, în conformitate cu prevederile contractuale, ale protocolului terapeutic specific aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare, transmis și confirmat în PIAS, doar pacienții deja incluși în tratament până la data de 30.04.2021 inclusiv.
 • Pentru pacienții diagnosticați după data de 30.04.2021, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu Nivolumabum pentru indicațiile "Monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezectabil sau metastatic) la pacienții adulți sau Monoterapie pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastazat, la adulții la care s-a efectuat rezecția completă", includerea în tratamentul cu DCI Nivolumabum se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost-volum.

Descarcă adresa nr. P3188/2021


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P2416/01.04.2021 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Pfizer Romania SRL, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la "rezultatele inițiale dintr-un studiu clinic, care indică o creștere a riscului de apariție a evenimentelor adverse cardio-vasculare majore și a malignităților (altele decât cancerul de piele non-melanom), în asociere cu utilizarea Tofacitinib comparativ cu inhibitorii de TNF-alfa" primite de la ANMDMR cu adresa nr. 5805/19.03.2021.

Descarcă comunicarea
06.04.2021


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P1881/26.03.2021 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Roche România SRL, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la medicamentul Tecentriq (atezolizumab) cu privire la "riscul de apariție de reacții adverse cutanate severe (RACS)" asociat cu administrarea medicamentului mai sus menționat, primite de la ANMDMR cu adresa nr. 5349E/11.03.2021.

Descarcă comunicarea
06.04.2021


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P11270/12.01.2021 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania UCB Pharma România, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la medicamentul Briviact 10mg/ml soluție orală (brivaracetam) - identificarea unor flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224) și ne transmite documentul: "Briviact 10mg/ml soluție orală (brivaracetam): flacoane cu diametrul gâtului mai mic (lot afectat: 304224)" primit de la ANMDMR cu adresa nr. 20602E/22.12.2020.

Descarcă comunicarea
14.01.2021


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P11269/12.01.2021 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania MSD, pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu referire la o retragere voluntară globală privind medicamentul Zerbaxa (ceftolozan/tazobactam) 1g/0,50g pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă și ne transmite documentul: "Retragere voluntară globală: Zerbaxa (ceftolozan/tazobactam) 1g/0,50g pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă", primit de la ANMDMR cu adresa nr. 20652E/22.12.2020.

Descarcă comunicarea
14.01.2021


În atenția medicilor prescriptori și a fornizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Lista produselor biologice (DCI-uri)

Prin adresa P131/11.01.2021 CNAS ne transmite: "Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale ale medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate", cu modificările și completările ulterioare, actualizată la zi, conform informațiilor comunicate de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agentia Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România".

Descarcă comunicarea
12.01.2021


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P10776/05.01.2021 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Medac GmbH, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la apariția unor informații importante privind medicamentul Gliolan (acid 5-aminolevulinic, 5-ALA) și ne transmite documentul: "Informații importante privind medicamentul Gliolan (acid 5-aminolevulinic, 5-ALA): Ce este necesar de făcut în cazul amânării intervenției chirurgicale, precum și informații privind fluorescența la glinoamele care nu sunt de grad înalt (non high-grade glioma)" primit de la ANMDMR cu adresa nr. 19406E/04.12.2020.

Descarcă comunicarea
12.01.2021


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P10790/16.12.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și companiile care dețin APP pentru medicamentele care conțin metamizol (substanță activă unică sau în combinație cu alte substanțe active), pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății referitor la "riscul de leziuni hepatice induse medicamentos, asociate cu administrarea de metamizol " și ne transmite documentul: "Metamizol: Risc de leziuni hepatice induse medicamentos", primit de la ANMDMR cu adresa nr. 12410E/04.11.2020.

Descarcă comunicarea
12.01.2021


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P11130/21.12.2020 CNAS ne aduce la cunoștință completările aduse de HG nr. 1045/2020 cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor AFITINIBUM, GEFITINIBUM și CRIZOTINIBUM înainte și după data de 31.12.2020.

Menționăm că începând cu data de 01.01.2021 – pentru AFITINIBUM și GEFITINIBUM, respectiv după data de 01.02.2021 – pentru CRIZOTINIBUM - tratamentul cu aceste medicamente se efectuează în baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.

Descarcă comunicarea
30.12.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P10894/10.12.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), Agenția Națională a Meicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și compania Gedeon Richter Plc., prin reprezentanța locală Gedeon Richter România S.A., pentru înștiințarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la restricționarea indicațiilor de utilizare în tratamentul fibroamelor uterine a medicamentului Esmya 5mg comprimate (ulipristal acetat), comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 19687E/09.12.2020.

Descarcă comunicarea
22.12.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P9780/06.11.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Novartis Europharm Limited, reprezentată în România de Novartis Pharma Services Romania SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la actualizarea recomandărilor pentru medicamentele Gilenya 0,25mg capsule și Gilenya 0,50mg capsule (fingolimod) în scopul reducerii la minimum a riscului de apariție a afectării hepatice indusă medicamentos, comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 17308E/02.11.2020.

Descarcă comunicarea
06.11.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P9714/04.11.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Johnson&Johnson Romania SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la actualizarea recomandărilor pentru medicamentele Tecfidera 120mg și Tecfidera 240mg capsule gastrorezistente (dimetil fumarat) ca urmare a raportării de cazuri de leucoencefalopatie multifocală progresivă apărută în contextul limfopeniei ușoare, comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 17178E/29.10.2020.

Descarcă comunicarea
06.11.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P9659/03.11.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania SC Gedeon Richter SA, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire "la prescrierea Tolperison numai în tratamentul simptomatic al spasticității după accident vascular cerebral la adulți", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 1688E/26.10.2020.

Descarcă comunicarea
06.11.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P8850/05.11.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania SC Pharmanet Plus SRL, deținător al Autorizației de Import Paralel pentru Euthirox 100µg comprimate, formula care conține lactoză, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la "monitorizarea pacienților care fac schimbări între cele două formulări ale medicamentului Euthirox 100µg comprimate (levotiroxină sodică) formula care conține lactoză (vechea formulă) și cea fără lactoză (noua formulă), disponibile pe piața din România" , comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 15223E/23.09.2020.

Descarcă comunicarea
06.11.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P9272/28.10.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania CN Unifarm SA, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la doza recomandată de BCG Vaccine 0,05mg/doza pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă pentru administrarea la copii cu vârsta de sub un an, în vederea reducerii la minimum a erorilor de administrare, comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 16204E/13.10.2020.

Descarcă comunicarea
04.11.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P9366/28.10.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania F.Hohffmann - La Roche România Ltd., prin reprezentanță sa locală Roche România SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății referitor "la o actualizare importantă privind siguranța și recomandări noide prevenție a leziunilor hepatice induse medicamentos de medicamentul Esbriet (pirfenidonă)", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 16363E/15.10.2020.

Descarcă comunicarea
04.11.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P9431/28.10.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și companiile AC Helcor Pharma SRL, Actavis Group PTC EHF, Alkaloid Inc. d.o.o., Antibiotice SA, Aurobindo Pharma România SRL, Arena Roup SA, SC Bayer SRL, Dr. Reddy.s Laboratories România SRL, E.I.P.I.CO MED SRL, Fresenius Kabi România SRL, Gedeon Richter România SA, Infomed Fluids SRL, SC KRKA România SRL, SC Laropharm SRL, SC Rompharm Company SRL, STADA Arzneimittel, Terapia SA, Vivanta Generics sro, Zentiva KS- Rep. Cehă și Zentiva SA, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății privind "fluorochinolonele administrate sistemic și prin inhalare referitor la riscul de apariție a regurgitării/insuficienței valvelor cardiace", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 16369E/15.10.2020.

Descarcă comunicarea
04.11.2020


În atenția furnizorilor de servicii medicale

Prin adresa p9621/27.10.2020 CNAS ne informează despre încheierea unui act adițional la contractul cost volum încheiat cu Novartis Pharma Services Romania SRL, în calitate de reprezentant legal al deținătorului APP pentru medicamentul Entresto (Sacubitiril/Valsartan), în baza căruia, începând cu 01.06.2020 medicamentul poate fi prescris pacienților adulți cu insuficiență cardiacă cronică, indiferent de clasa NYHA, în conformitate cu prevederile protocolului terapeutic specific, aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Descarcă informarea
28.10.2020


În atenția furnizorilor de servicii medicale

Prin adresa P8770/23.09.2020 CNAS ne informează că medicamentul Ceretec 500 micrograme, APP nr. 8754/2016/01-02-03, nu se va mai comercializa în România, conform Deciziei Președintelui ANMDMR nr. 755/17.07.2020, prin care încetează valabilitatea Autorizației de Punere pe Piață a medicamentului mai sus menționat.

Descarcă informarea
29.09.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P6977/04.08.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și companiile Sandoz SRL și Astellas PharmaEurope BV reprezentată în România de Astellas SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății referitoare la "medicamentele care conțin leuprorelină cu eliberare prelungită, prin formare de depozit cu privire la faptul că trebuie respectate cu strictețe instrucțiunile de reconstituire și administrare, pentru a reduce riscul de erori de manipulare care pot duce la lipsa de eficacitate", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 11822E/23.07.2020.

Descarca comunicarea
11.08.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P6399/04.08.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și companiile Accord Health SLU/Accord Health Polska Sp zoo, reprezentate în România de Accord Health SRL, Ebewe Pharma Gesmb.H.Nfg.kg Austria reprezentată în România de Sandoz SRL, Terapia SA, Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. și Nordic Group BV reprezentată în România de Amrig Farma SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății referitoare la "medicamentele care conțin 5-fluorouracil i.v. (5-FU), capecitabină sau tegafur cu privire la testarea înaintea tratamentului pentru identificarea pacienților cu deficiență de DPD (dihidropirimidin dehidrogenază) cu risc crescut de toxicitate severă", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 10537E/01.07.2020.

Descarca comunicarea
11.08.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P6791/20.07.2020 CNAS ne aduce la cunoștință încheierea unui Protocol cu privire la acoperirea costurilor efectuării anumitor analize/testări pentru pacienții cu mielom multiplu prin care se reglementează protocolul pentru medicamentul Darzalex (DCI Daratumumabum).

Descarcă adresa
21.07.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P6429/03.07.2020 CNAS ne aduce la cunoștință suspendarea autorizațiilor de introducere pe piață a medicamentelor de uz uman care conțin fosfomicină sub forma uneia sau mai multora dintre substanțele active "fosfomicină calcică, fosfomicină disodică, fosfomicină sodică și fosfomicină trometamol", conform Deciziei nr. 636/18.06.2020 a ANMDMR.

Descarca comunicarea
16.07.2020


In atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P5514/29.05.2020, CNAS transmite precizări referitoare la încheierea unui protocol privind sprijinirea finanțării tratamentului cu medicamentul Stelara, DCI USTEKINUMABUM, soluție injectabilă, concentrație 130 mg, pentru pacienții adulți cu boala Crohn activă moderat până la severă.

Descarcă adresa

09.06.2020


In atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P5513/29.05.2020, CNAS transmite precizări referitoare la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice – introducere de protocoale pentru noi DCI-uri și implementare de condiții noi de prescriere și eliberare, în cadrul protocoalelor pentru alte DCI-uri, aflate în derulare.

Descarcă adresa

09.06.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P5423/03.06.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Sanofi Romania SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sanatatii privind "medicamentul Plaquenil 200mg (sulfat de hidroxiclorochina) referitor la utilizarea hidroxiclorochinei (Plaquenil) in contextul COVD-19, rise de prelungire a intervalului QT și de interactiuni medicamentoase", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 8021E/21.05.2020.

Descarca comunicarea
04.06.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P4418/07.05.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Germania, prin reprezentanța sa locală în România, Berlin-Chemie A.Merani SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății privind "medicamentul Brival (brivudina) referitor la toxicitatea potențial letală a fluoropirimidinelor, în cazul în care sunt administrate cu puțin timp înainte sau în același timp cu birivudina sau utilizate în interval de 4 săptămâni de la încheierea tratamentului cu birivudină..", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 6378E/21.04.2020.

Descarca comunicarea
08.05.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P4327/07.05.2020 CNAS ne aduce la cunoștință măsurile întreprinse de ANMDMR și compania Medochemie Ltd. Cipru, prin reprezentanța sa locală în România, Medochemie România SRL, pentru informarea profesioniștilor din domeniul sănătății privind "medicamentul Arnetin 50mg/2ml soluție injectabilă (ranitidină): deblocarea comercializării medicamentului în vederea utilizării în tratamentul pe termen scurt la pacienții adulți aflați în stare critică în conformitate cu Informațiile despre medicament aprobate", comunicate de ANMDMR cu adresa nr. 6171E/15.04.2020.

Descarca comunicarea
08.05.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P4362/22.04.2020 CNAS ne aduce la cunoștință demararea unui "Program de Suport Pacienți pentru pacienții adulți cu mielom multiplu care au urmat cel puțin un tratament anterior, aflați în terapie cu Ninlaro (lxazomib), în asociere cu lenalidomină și dexametazona. Prin acest program, care respectă toate normele legale în vigoare, materialele utilizate în cadrul programului având aprobarea ANMDM Nr. 3908/04.03.2020 și are drept scop atingerea și menținerea aderenței optime precum și monitorizarea administrării terapiei".

Descarca comunicarea
24.04.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P4278/15.04.2020 CNAS ne transmite informarea referitoare la "restricțiile de utilizare a medicamentelor care conțin "acetat de ciproteronă din cauza riscului de apariție a meningiomului." primită de la ANMDMR cu adresa nr. 5662E/07.04.2020.

Descarca comunicarea
21.04.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P3981/13.04.2020 CNAS ne transmite informarea privind medicamentul "Esmya 5mg" (ulipristal acetat) referitor la "retragerea temporară de pe piață, timp în care ulipristal acetat 5mg nu trebuie utilizat atâta timp cât se face revizuirea riscului de leziuni hepatice aflată în curs de desfășurare" primita de la ANMDMR cu adresa nr. 5166E/30.03.2020.

Descarca comunicarea
14.04.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P3709/06.04.2020 CNAS ne transmite informarea privind medicamentul "Euthyrox" comprimate (levotiroxina sodica) referitor la "monitorizarea pacientilor care fac schimbarea intre formulari" primita de la ANMDMR cu adresa nr. 5001E/26.03.2020.

Descarca comunicarea
09.04.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P3575/06.04.2020 CNAS ne transmite informarea referitoare la actualizarea rezumatului caraceristicilor produsului (RCP) si a prospectului pentru medicamentul Kyprolis (carfilzomib), actualizare cu privire la precautiile speciale pentru eliminarea reziduurlior si alte instructiuni de manipulare care se adreseaza profesionistilor din domeniu sanatatii responsabili cu manipularea si pregatirea medicamentului Kyprolis: "Carfilzomob este un agent citotoxic. Prin urmare, trebuie sa procedati cu atentie in timpul manipularii si pregatirii Kiprolis. Se recomanda utilizarea manusilor si a altor echipamente de protectie", primita de la ANMDMR cu adresa nr. 4790E/23.03.2020.

Descarca comunicarea
09.04.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P1857/12.03.2020 CNAS ne transmite documentul "Informatii actualizate privind reconstituirea si administrarea vaccinului antirabic, inactivat (VERORAB)" primit de la ANMDMR cu adresa nr. 3605E/03.03.2020.

Descarca comunicarea
13.03.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P1297/20.02.2020 CNAS ne transmite informarea cu privire la "riscul de aortita la tratamentul cu factori de stimulare a coloniilor granulocitare (filgrastim si pegfilgrastim)" comunicata de ANMDMR cu adresa nr. 2304E/12.02.2020.

Descarca comunicarea
26.02.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P633/07.02.2020 CNAS transmite informarea cu privire la "medicamentul Ecalta 100mg pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila (anidulafungin) referitor la actualizarea conditiilor de pastrare a solutiei perfuzabile pentru a specifica faptul ca aceasta nu trebuie congelata", comunicata de ANMDMR cu adresa nr. 1316E/28.01.2020.

Descarca comunicarea privind Ecalta 100mg
10.02.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P558/07.02.2020 CNAS ne aduce la cunostinta "masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale si compania Sanofi Romania SRL, in calitate de reprezentanta locala a detinatorului autorizatiei de punere pe piata pentru medicamentul Lemtrada (DCI Alemtuzumab) cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii referitor la indicatia terapeutica restrictionata, contraindicatiile suplimentare si masurile de reducere la minimum a riscului ", transmise de ANMDMR cu adresa nr. 1228E/23.01.2020.

Descarca comunicarea privind Lemtrada
10.02.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P46/17.01.2020 CNAS transmite informarea cu privire la "medicamentul Rilutek 50mg comprimate filmate (riluzol) referitor la intreruperea temporara a comercializarii medicamentului Rilutek 50mg, provocata de un deficit important in aprovizionarea cu substanta activa riluzol", comunicata de ANMDMR cu adresa nr. 9121E/24.12.2019.

Descarca comunicarea privind Rilutek 50mg
22.01.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P45/16.01.2020 CNAS transmite informarea cu privire la "medicamentele care contin metotrexat referitor la riscul erorilor de medicatie legate de utilizarea accidentala zilnica a metotrexatului in loc de o data pe saptamana pentru indicatiile autoimune", primita de la ANMDMR cu adresa nr. 9125E/24.12.2019.

Descarca comunicarea privind Metotrexat
22.01.2020


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P10445/13.12.2019 CNAS transmite informarea pentru profesionistii din domeniul sanatatii cu privire la "medicamentul Brimica Genuair 340 micrograme pulbere de inhalat referitor la o eroare in limba bulgara, in zona dedicata "Chenarul Albastru" (Blue-Box) de pe ambalajul secundar comun pentru Romania si Bulgaria", comunicata de ANMDM cu adresa nr. 44811E/27.11.2019.

Descarca comunicarea
16.12.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P10444/10.12.2019 CNAS transmite documentul "Increlex 10mg/ml solutie injectabila (mercamina): Risc de neoplazie benigna si maligna", primit de la ANMDM cu adresa nr. 7158E/27.11.2019, cuprinzand informarea pentru profesionistii din domeniul sanatatii cu privire la "medicamentul Increlex 10mg/ml solutie injectabila (mercamina) referitor la riscul de neoplazie benigna si maligna"".

Descarca comunicarea
16.12.2019


In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor aflate in relatie contractuala cu CASAOPSNAJ

Prin adresa nr. P8164/23.10.2019, CNAS ne transmite "precizari privind tratamentul cu Panobinostatum aria terapeutica oncologie si Ustekinumab aria terapeutica psoriazis cronic sever (in placi) incepand cu 01.11.2019".

Descarca comunicarea
26.10.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P8164/26.09.2019, referitor la Medicamentul Panobinostatum - inclus conditionat in sectiunea C2 a sublistei C din anexa la HG nr 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, PNS 3 - Programul national de oncologie si medicamentul Ustekinumab - inclus conditionat in sectiunea C1 a sublistei C, categoria de boala G31 F (psoriazis cronic sever), CNAS informeaza profesionistii din domeniul sanatatii ca la data de 30.09.2019 inclusiv inceteaza termenul de valabilitate a contractelor cost volum pentru medicamentele Panobinostatum si Ustekinumab, contracte încheiate in baza Ordinului MS/CNAS nr 3/1/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform clauzelor contractuale si prevederilor art 4 alin (5) lit n), art (5) si (6) din ordinul MS/CNAS nr 3/1/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile si obligatiile partilor din contractele cost volum vor produce in continuare efecte, sub aceleasi clauze contractuale, doar pentru pacientii inclusi oricand pe perioada derularii contractelor in baza carora medicamentele au fost incluse conditionat in Lista, inclusiv pentru tratamentul administrat efectiv dupa incetarea valabilitatii acestora pentru fiecare dintre pacientii respectivi

Descarca comunicarea
27.09.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P7228/03.09.2019 CNAS informeaza profesionistii din domeniul sanatatii referitor la Beriate (250, 500, 1000, 2000UI) pulbere si solvent pentru solutie injectabila privind prezenta unor particule proteice inerente identificate dupa o perioada de timp (10 minute pana la 8 ore) dupa reconstituirea produsului, informare comunicata de ANMDM cu adresa nr. 1649E/23.08.2019.

Descarca comunicarea
11.09.2019

În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa P7140/03.09.2019 CNAS ne transmite informarea "Produsele pentru nutritie parentala: este necesara protectia impotriva luminii pentru a reduce riscul de aparitie a reactiilor adverse grave la nou-nascutii prematuri", comunicata de ANMDM cu adresa nr. 1393E/20.08.2019.

Descarca comunicarea
11.09.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Referitor la derularea contractului cost volum pentru medicamentul Brilique 90 mg, urmare a aprobarii de catre ANMDM a materialului educational "Infarctul a trecut, cum il eviti pe al doilea! Sfaturi pentru pacientii care au suferit un sindrom coronarian acut", CNAS ne transmite materialul informativ pentru pacienti prevazut in programul - suport pentru optimizarea derularii contractului cost volum pentru pacientii cu sindrom coronarian acut si stent.

Descarca materialul informativ
14.08.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa RV5192/01.07.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania F. Hoffmann+La Roche Ltd. prin reprezentata sa locala Roche Romania SRL, pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii privind medicamentul RoActemra (tocilizumab): cazuri rare de leziuni hepatice grave, inclusiv insuficienta hepatica acuta care necesita transplant hepatic, comunicate de ANMDM cu adresa nr. 8181E/21.06.2019.

Descarca comunicarea
10.07.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa RV5127/28.06.2019 CNAS ne aduce la cunostinta ca Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), prin adresa nr. 7748E/14.06.2019, informeaza profesionistii din domeniul sanatatii cu privire la retragerea autorizatiilor de punere pe piata pentru medicamentele care contin Fenspirida, din cauza riscului de aparitie a unei aritmii care poate pune viata in pericol.

CNAS aduce la cunostinta furnizorilor de servicii medicale faptul ca, incepand cu data prezentei informari, "Profesionistii din domeniul sanatatii nu trebuie sa mai prescrie medicamente care contin Fenspirida si trebuie sa recomande pacientilor intreruperea tratamentului cu medicamente care contin Fenspirida si daca este necesar, utilizarea unor tratamente alternative".

Descarca comunicarea
10.07.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

Prin adresa RV5056/28.06.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Janssen-Cilag International NV pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii privind medicamentul Darzalex (daratumumab): risc de rectivare a virusului hepatitei B, comunicate de ANMDM cu adresa nr. 7286E/07.06.2019.

Descarca comunicarea
10.07.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa RV5118/27.06.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Menarini International Operations Luxembourg SA pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii privind medicamentul Adenuric ( febuxostat ): rsc crescut de deces din cauza cardiovasculara si mortalitate din toate cauzele la pacientii tratati cu febuxostat in cadrul studiului CARES, comunicate de ANMDM cu adresa nr. 7744E/14.06.2019.

Descarca comunicarea
01.07.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa P4082/2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Novartis Pharma Services Romania SRL, cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii in legatura cu actualizarea sectiunilor 4.1 indicatii si 5.1 Proprietati farmacodinamice ale rezumatului caracteristicilor produsului Tyverb, din cauza depistarii unor erori de programare in studiul EGF1 14299 privind eficacitatea, comunicate de ANMDM cu adresa nr. 6057E/15.05.2019.

Descarca comunicarea
03.06.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa P3840/23.05.2019 CNAS ne transmite comunicarea nr. 5792E/09.05.2019 a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) prin care ni se aduce la cunostinta faptul ca, pentru medicamentul Lartruvo ( olaratumab ), urmeaza a fi retrasa autorizatia de punere pe piata valabila in Uniunea Europeana, datorita faptului ca studiul de faza 3 ANNOUNCE a demonstrat faptul ca raportul beneficii/ risc nu este favorabil.

Descarca comunicarea
03.06.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin P3145/09.05.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Merck Romania SRL, in calitate de reprezentanta locala al detinatorului autorizatiei de punere pe piata pentru medicamentul Euthyrox cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii referitor la noua "formulare" a medicamentului Euthyrox comprimate ( levotiroxina sodica ), respectiv monitorizarea pacientilor care fac schimbarea intre "formulari", comunicate de ANMDM cu adresa nr. 4664E/12.04.2019.

Descarca comunicarea
13.05.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin P3488/25.04.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Pfizer pentru informarea profesionistilor din domeniul privind medicamentul Xelijanz (DCI Tofacitinib): riscul crescut de embolism pulmonar si mortalitate general la pacientii cu artrita reumatoida, inrolati intr-un studiu clinic, taratati cu doze de 10mg de 2 ori pe zi, comunicat de ANMDM cu adresa nr. 3732E/29.03.2019.

Descarca comunicarea
10.05.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa P3253/25.04.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Sanofi Romania SRL, in calitate de reprezentanta locala a detinatorului autorizatiei de punere pe piata pentru medicamentul Lemtrada (DCI Lamtuzumab) cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii referitor la restrictionarea utilizarii ca urmare a preocuparilor serioase privind siguranta, comunicata de ANMDM cu adresa nr. 22517E/17.04.2019.

Descarca comunicarea
10.05.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin P3147/25.04.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Terapia SA, Labormed Pharma SA si Pierre Fabre Medicament Franta, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata pentru medicamentele care contin Domperidona cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii referitor la recomandarile pentru reducerea riscurilor cardiace, comunicate de ANMDM cu adresa nr. 4600E/12.04.2019.

Descarca comunicarea
10.05.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa P3146/25.04.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Prisum International Trading Co SRL, in calitate de reprezentanta locala a detinatorului autorizatiei de punere pe piata pentru medicamentul Haemocomplettan P1g pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii referitor la identificarea unei neconformitati de calitate aparuta dupa reconstituirea Haemocomplettan P1g pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila, comunicata de ANMDM cu adresa nr. 4672E/12.04.2019.

Descarca comunicarea
10.05.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa P1556/21.03.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Les Laboratoires Servier (prin reprezentanta locala Servier Pharma SRL) si Gedeon Richter Romania SA pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii privind suspendarea autorizatiei de punere pe piata pentru medicamentele care contin Fenspirida din cauza riscului de prelungire a intervalului QT, comunicate de ANMDM cu adresa nr. 1857E/19.02.2019.

Descarca comunicarea
25.03.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa P2038/21.03.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Gilead Sciences (prin reprezentanta locala Neola Pharma SRL) pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii privind riscul crescut de esec terapeutic si de transmitere a infectiei HIV de la mama la copil din cauza expunerii reduse la elvitegravir si cobicistat in timpul trimestrelor doi si trei de sarcina, asociat medicamentului Genvoya(elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida), comunicate de ANMDM cu adresa nr. 2844E/13.03.2019.

Descarca comunicarea
25.03.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Prin adresa P627/18.02.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania SC Sandoz SRL, cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii in legatura cu recomandarile consolidate referitoare la prevenirea sarcinii pe durata utilizarii micofenolatului de mofetil, comunicate de ANMDM cu adresa nr. 1212E/05.02.2019.

Descarca comunicarea
25.02.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     In conformitate cu adresa nr. 1061E/30.01.2019, prin adresa P504/15.02.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania SC Eli Lilly Romania SRL, pentru a informa profesionistii din domeniul sanatatii cu privire in legatura cu rezultatele unui studiu post-autorizare cu medicamentul Lartruvo (olaratumab), rezultate care nu au confirmat beneficiul clinic al olaratumab pentru indicatia aprobata.

Descarca comunicarea
20.02.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     In conformitate cu adresa nr. 416E/15.01.2019, prin adresa P892/08.02.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co Viena si AstraZeneca Pharma SRL, cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii cu privire la riscul de aparitie a gangereni Fournier (fasciita necrozanta a perineului) asociat cu administrarea inhibitorilor cotransportorului 2 de sodiu-glucoza (SGL T2i).

Descarca comunicarea
13.02.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa P577 din 04.02.2019, CNAS ne transmite principalele informatii din studiul post autorizare al medicamentului LARTUVO (DCI OLARATUMAB) pentru indicatiile aprobate, relevante pentru decizia in ceea ce priveste tratamentul actual si viitor al pacientilor cu sarcoame de tesuturi moi in stadiu avansat.

Descarca Adresa P577
06.02.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa P224/06.02.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Fresenius Kabi Deutchland GmbH, SC Fresenius Kabi SRL, B.Braun Melsungen AG si B.Braun Medical SRL, pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la masurile suplimentare pentru consolidarea restrictiilor existente pentru solutiile perfuzabile care contin hidroxietil amidon (HES).

Descarca comunicarea
06.02.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-8042, pe 21.01.2019, CNAS ne transmite precizari si materialul informativ pentru medici prevazut in Programul-suport pentru optimizarea derularii Contractului Cost-Volum pentru medicamentul Brilique 90mg, pentru pacientii cu sindrom coronarian acut si stent.

Descarca Adresa RV-8042
Descarca Materialul informativ
22.01.2019


In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente

     Cu adresa RV-8630/08.01.2019 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania UCB Pharma SA pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii referitor la noi date actualizate privind utilizarea medicamentului Keppra (levetiracetam) in timpul sarcinii.

Descarca comunicarea
10.01.2019


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-8155/06.12.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Roche Romania SRL pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la modificare continutului din ambalajul medicamentului NeoRecormon (epoetina beta) solutie injectabila in seringa preumpluta.

Descarca comunicarea
11.12.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-8042/20.11.2018, CNAS ne transmite precizari privind Programul-suport pentru optimizarea derularii Contractului Cost-Volum Brilique pentru pacientii cu SCA si stent.

Descarca Programul-suport
22.11.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Pentru buna derulare si pentru evitarea disfunctionalitatilor in cadrul Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, cu adresa RV-7982/19.11.2018, CNAS ne transmite Ordinul 1411/02.11.2018 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1074/2016 privind aprobarea listei unitatilor sanitare si a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu al persoanelor care au beneficiat de transplant de organe si/sau tesuturi si/sau celule.

Descarca Ordinul
21.11.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-7365/01.11.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Sanofi Romania SRL, Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H, Desitin Arzneimittel GhbH si Arena Group SA pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii referitor la noi restrictii de administrare si aplicare a Programului de prevenire a sarcinii pentru medicamentele care contin Valproat si derivati.

Descarca comunicarea
15.11.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-7511/01.11.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Allergan Pharmaceuticals Irlanda cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii cu privire la o particula de silicon observata in implanturile de Ozurdex pe parcursul unei inspectii de rutina la locul de fabricatie.

Descarca comunicarea
15.11.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-7149/25.10.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si Detinatorii Autorizatiilor de punere pe Piata pentru Hidroclorotiazida cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii cu privire la riscul de cancer de piele non-melanom (carcinom bazocelular, carcinom cu celule scuamoase) asociat cu administrarea Hidroclorotiazidei.

Descarca comunicarea
31.10.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-7128/25.10.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Actavis Group Ptc. Ehf., Galderma International, Terapia SA Romania, Roche Romania SRL, GlaxoSmithKline SRL (GSK) Meda Pharma GmBh&Co si CN Unifarm SA pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii referitor la actualizari cu privire la teratogenicitate si tulburari neuropsihice asociate medicamentelor care contin retinoizi, cu administrare pe cale orala si topica:.
 • Actanac 10 mg/g+0,25mg/g gel (clindamicina+tretinoin)
 • Epiduo 1mg/25mg/g gel (adapalena+peroxid de benzoil)
 • Isotrexin 0,50mg/g+20mg/g gel (isotretinoin+eritromicina)
 • Neotigason 10mg capsule (acitretin)
 • Roaccutane 10mg capsule moi (isotretinoin)
 • Sotret 10mg capsule moi (isotretinoin)
 • Sotret 20mg capsule moi (isotretinoin)
 • Vesanoid 10mg capsule moi (isotretinoin)


Descarca comunicarea
31.10.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-7164/24.10.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si Detinatorii Autorizatiilor de punere pe Piata pentru Fluoroquinolone cu scopul de a informa profesionistii din domeniul sanatatii cu privire la riscul de anevrism aortic si disectie aortica, asociata cu utilizarea de fluoroquinolone cu administrare pe cale sistemica si inhalatorie.

Descarca comunicarea
31.10.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-7408/25.10.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Bayer AG, pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la medicamentul Xarelto (Rivaroxaban), referitoare la cresterea mortalitatii de toate cauzele, a evenimentelor tromboembolice si hemoragice, consecutiv procedurii de implantare percutanta de proteza valvulara aortica.

Descarca comunicarea
30.10.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     Cu adresa RV-7363/24.10.2018 CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Pfizer Romania SRL, pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la faptul ca medicamentele care contin Sildenafil (Revatio si Viagra), nu trebuie utilizate in tratamentul retardului de crestere intrauterina.

Descarca comunicarea
30.10.2018


In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente

     Cu adresa RV-6641/14.09.2018" CNAS ne transmite Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata la zi, conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Adresa cu lista produselor biologice
18.09.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății si a furnizorilor de servicii medicale

Cu adresa RV-6012/14.08.2018, CNAS ne aduce la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Infomed Fluids SRL si B.Braun Medical SRL, pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii si a furnizorilor de servicii medicale cu privire la noile masuri pentru consolidarea restrictiilor existente pentru solutiile perfuzabile care contin hidroxil de amidon (HES), din cauza riscului crescut de insuficienta renala si mortalitate la pacientii aflati in stare critica sau cu sepsis, referitoare la:

Descarca comunicarea privind: Voluven, Volulyte, Tetraspan si Venofundin - solutii perfuzabile
Descarca comunicarea privind: Vitafusal - solutie perfuzabila
23.08.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății care folosesc Produse Biologice

     Cu adresa RV-5551/26.07.2018" CNAS ne transmite Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata la zi, conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Adresa cu lista produselor biologice
27.07.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății care folosesc Produse Biologice

     Cu adresa RV-5339/16.06.2018" CNAS ne transmite Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata la zi, conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Adresa cu lista produselor biologice
21.07.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății care folosesc medicamentul Cetrotide

     In conformitate cu adresa ANMDM nr. 4607E/19.06.2018, inregistrata la C.N.A.S. cu nr.RV4807/20.06.2018, prin adresa nr. RV4807/20.06.2018, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Merk Sereno Europe Ltd. pentru informarea profesionistilor in domeniul sanatatii referitor la medicamentul "Cetrotide" (acetat de cetrorelix) 0,25 mg pulbere si solvent pentru solutie injectabila cu privire la riscul de a scoate pistonul in timpul extragerii medicamentului cu o noua seringa ducand la pierderea sterilitatii produsului.

( Descarca informarea ANMDM )
04.07.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     In conformitate cu adresa ANMDM nr. 4213E/31.05.2018, inregistrata la C.N.A.S. cu nr.RG4797/15.06.2018, prin adresa nr. RV5066/29.06.2018, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania GlaxoSmithKline SRL. pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la defectele de tub neural raportate la nou-nascutii ale caror mame au ramas gravide in timpul tratamentului cu "Dolutegravir".

( Descarca informarea ANMDM )
04.07.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății

     In conformitate cu adresa ANMDM nr. 26162E/14.06.2018, inregistrata la C.N.A.S. cu nr.RG4901/20.06.2018, prin adresa nr. RV5067/29.06.2018, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Janssen-Cilag International N.V. pentru informarea profesionistilor in domeniul sanatatii referitor la medicamentele "Prezista" (darunavir), "Rezolsta" (darunavir/cobicistat) si "Symtuza" (darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida) cu privire la riscul crescut de esec terapeutic si riscul crescut de transmitere a infectiei cu HIV de la mama la copil din cauza expunerii reduse la darunavir si cobicistat in timpul trimestrelor doi si trei de sarina.

( Descarca informarea ANMDM )
04.07.2018


In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente interesati de medicamentele care fac obiectul contractelor Cost-Volum

     Cu adresa RV 4677/2018, CNAS ne informeaza despre introducerea, in lista de medicamente ce fac obiectul contractelor Cost-Volum, a 6 noi DCI-uri (IPILIMUMABUM, PEMBROLIZUMABUM, RAMUCIRUMABUM, BEVACIZUMABUM, PANOBINOSTSTUM si USTEKINUMABUM) si face precizari privind derularea in conditii de eficienta si eficacitate a contractelor cost-volum.

( Descarca Adresa RV 4677/2018 )
25.06.2018


În atenția profesioniștilor din domeniul sănătății implicati in ingrijirea gravidelor

     In conformitate cu adresa ANMDM nr. 20909E/30.01.2018, inregistrata la C.N.A.S. cu nr.RG961/02.02.2018, prin adresa nr. RV1426/16.02.2018, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Laboratoire HRA Pharma, cu privire la registrul de sarcini pentru " ellaOne" si angajamentul luat fata de EMA referitor la extinderea acestui registru catre toti profesionistii din domeniul sanatatii implicati in ingrijirea gravidelor.

( Descarca informarea )
22.02.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM nr. 178E/15.01.2018, inregistrata la C.N.A.S. cu nr.LM308/16.01.2018, prin adresa nr. RV308/11.02.2018, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Roche Registration Ltd., Novartis Pharma GmbH si Sandoz SRL, pentru "informarea profesionistilor din domeniul sanatatii referitor la recomandarile modificate privind contraceptia pentru medicamentele care contin Micofenolat".

( Descarca informarea )
13.02.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM nr. 33258E/22.11.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr.DG2522/23.11.17, prin adresa nr. LM10315/07.12.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Ferring GMBH - Germania, pentru "informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la medicamentul Misodel (DCI Misoprostol) referitor la raportarile de cazuri de tahisistolie uterina excesiva care poate sa nu raspunda la terapia tocolitica".

( Descarca informarea )
24.12.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM nr. 33066E/21.11.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr.RG7574/27.11.17, prin adresa nr. LM10256/06.12.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Lipomed GmgH - Germania, pentru "informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la medicamentul Litak (DCI Cladribina) referitor la riscul de aparitie a Leucoencefalotopie Multifocale Progresive (LMP)".

( Descarca informarea )
08.12.2017


In atentia medicilor care prescriu NIVOLUMABUM, CARFILZOMIBUM sau TICAGRELOR

     Prin adresa nr. RV9803/16.11.2017, C.N.A.S. ne transmite precizari referitoare la medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum si cost volum rezultat (adresa MB6083/04.07.2017) ca urmare a modificarilor si completarilor aduse prin Ordinul MS/CNAS nr. 1303/1185/2017 publicat in Monitorul Oficial nr. 900 si 900 bis din 16.11.2017 cu privire la prescrierea si eliberarea medicamentelor NIVOLUMABUM, CARFILZOMIBUM si TICAGRELOR

( Descarca Adresa RV9803/2017 )
23.11.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 4252E/15.09.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. RV8080/2017, prin adresa nr. RV8080/14.11.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Jazz Pharmaceuticals UK Ltd., pentru informarea corpului medical referitoare la instructiuni speciale de manipulare a medicamentului Erwinase 10000u./flacon pulbere pentru solutie injectabila.

( Descarca informarea )
16.11.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 4271E/05.10.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. RV8651/06.10.2017, prin adresa nr. RV8651/25.10.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Bayer Pharma AG, Bracco Imaging Spa, Mallinckrodt Deutschland GmbH și GE Healthcare AS, pentru informarea profesionistilor din domeniul sanatatii cu privire la recomandarile actualizate ca urmare a reevaluarii informatiilor privind acumularea de gadolinium in tesutul cerebral si in alte tesuturi, asociate cu administrarea de substante de contrast care contin gadolinium.

( Descarca informarea )
29.10.2017


In atentia medicilor curanti si a pacientilor

      Cu adresa nr. RV4577/25.10.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta beneficiile aduse pacientilor pe aria terapeutica oncologie, de catre BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GhmB&Co, detinatorul de autorizatie de punere pe piata pentru medicamentele GIOTRIF 20 mg, GIOTRIF 30 mg, GIOTRIF 40 mg si GIOTRIF 50 mg (AFATINIBUM) sustinute in mod gratuit de catre detinatorul de autorizatie de punere pe piata.

( Descarca informarea )
26.10.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 4320E/18.09.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. RV8213/20.09.2017, prin adresa nr. RV8213/20.09.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile Amgen Europe BV, Hospira UK Ltd., Sandoz GmbH, Roche Reg. Ltd., Jhonson&Jhonson Do.o., pentru informarea corpului medical cu privire la riscul de aparitie a reactiilor adverse cutanate severe la pacientii tratati cu epoetinele: darbepoetina alfa, epoetina alfa, epoetina beta, epoetina teta, epoetina zeta si metoxi-polietilenglicol epoetina beta.

( Descarca informarea )
04.10.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 29037E/07.08.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. MB7166/08.08.2017, prin adresa nr. MB7166/08.08.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Johnson & Johnson Romania SRL, pentru informarea profesionistilor in domeniul sanatatii cu privire la "modificarea recomandarilor privind diluarea solutiei reconstituite de Dacogen (decitabina) 50 mg pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila".

( Descarca informarea )
23.08.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 27691E/10.07.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. MB6351/13.07.2017, prin adresa nr. MB6351/01.08.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea profesionistilor in domeniul sanatatii despre medicamentul IMBRUVICA (ibrutinib), referitor la riscul de reactivitate a hepatitei virale B asociat tratamentului cu medicamentul mai sus mentionat.

( Descarca informarea )
02.08.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 1496E/06.04.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. MB3582/12.04.2017, prin adresa nr. MB3582/27.04.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Roche Romania SRL, pentru informarea corpului medical referitor la "atentionari suplimentare importante cu privire la riscul aparitiei hemoragiilor si rabdomiolizei asociate tratamentului cu medicamentul Cotellic (cobimetinib), inclusiv noi recomandari de modificare a dozei".
     Medicamentul Cotellic (cobimetinib) nu este comercializat in Romania la momentul aprobarii acestei comunicari .

( Descarca informarea )
02.05.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 23745E/28.03.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. RG3078/04.04.2017, prin adresa nr. DG518/10.04.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical referitoare la medicamentul Clexane (enoxaparina sodica), cu privire la actualizari privind modalitatea de exprimare a concentratiei, a dozelor administrate in tromboza venoasa profunda/embolismul pulmonar si actualizari privind utilizarea la pacientii cu insuficienta renala severa.

( Descarca informarea )
18.04.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 22582E/13.03.2017, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. RG2614/17.03.2017, prin adresa nr. MB3148/30.03.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania F. Hoffman-La Roche LTD., pentru informarea corpului medical referitoare la importanta recomandarilor de monitorizare cardiaca in timpul tratamentului cu Herceptin (transtuzumab), pentru a reduce frecventa si severitatea disfunctiei ventriculare stangi si a insuficientei cardiace congestive.

( Descarca informarea )
04.04.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 34768E/22.12.2016, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. P13/03.01.2017, prin adresa nr. P272/10.01.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Swedish OrphanBlovitrum International AB, pentru informarea corpului medical referitoare la recomandarea de utilizare a medicamentului Ammonaps (fenilbutirat de sodiu).

( Descarca informarea )
12.01.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 6180E/20.12.2016, inregistrata la C.N.A.S. cu nr. P10734/21.12.2016, prin adresa nr. P271/10.01.2017, C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Laboratoires HRA Pharma, cu privire la registrul de sarcini si angajamentul luat fata de EMA referitor la continuarea comunicarii active despre registrul de sarcini pentru ellaOne catre medicii cu specialitatea medicala Obstretica-Ginecologie din clinicile, spitalele si centrele unde se efectueaza interventii de intrerupere de sarcina.

( Descarca informarea )
12.01.2017


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 5425E/23.11.2016, prin adresa nr. P10626/19.12.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile UCB Pharma Romania si Teva Pharmaceuticals, pentru informarea corpului medical privind medicamentele care contin Levetiracetam 100mg/ml solutie orala si riscul de aparitie a erorilor de medicatie asociate cu supradozare.

( Descarca informarea )
27.12.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 5381E/28.10.2016, prin adresa nr. P9206/11.11.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Celgene Europe Limited, pentru informarea corpului medical referitoare la "noi recomandari importante privind reactivarea virala in urma tratamentului cu Lenalidomida (Revlimid)".

( Descarca informarea )
17.11.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 5382E/31.10.2016, prin adresa nr. P9207/10.11.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Celgene Europe Limited, pentru informarea corpului medical referitoare la "noi informatii importante privind ideatia suicidara si comportamentul suicidar in urma tratamentului cu Otezia (apremilast)".

( Descarca informarea )
11.11.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 30090E/18.08.2016, prin adresa nr. P7061/19.08.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Les Laboratoires Servier, pentru informarea corpului medical referitoare la restrangerea indicatiei la tratamentul bolii Parkinson pentru medicamentul Pronoran 50mg drajeuri cu eliberare prelungita (pirlbedll).

( Descarca informarea )
07.09.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 30219E/11.08.2016, prin adresa nr. P6967/17.08.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Gilead Sciences International Ltd., pentru informarea corpului medical referitoare la recomandarile actualizate in urma inchiderii reevaluarii privind siguranta administrarii medicamentelor Zydelig (idelalisib) 100Mg si Zydelig (idelalisib) 150Mg, comprimate filmate.

( Descarca informarea )
07.09.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 5382E/31.10.2016, prin adresa nr. P9207/10.11.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Celgene Europe Limited, pentru informarea corpului medical referitoare la "noi informatii importante privind ideatia suicidara si comportamentul suicidar in urma tratamentului cu Otezia (apremilast)".

( Descarca informarea )
11.11.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 27647E/08.06.2016, prin adresa nr. P4423/09.06.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Celegene Europe Ltd. UK, prin reprezentanta sa din Romania, Genesis Pharma SA pentru informarea corpului medical referitoare la noi recomandari importante privind reactivarea virala si hipertensiunea pulmonara asociate tratamentului cu medicamentul Thalldomide Celegene (talidomida).

( Descarca informarea )
23.06.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa ANMDM. nr. 24651E/15.04.2016, prin adresa nr. P3404/04.05.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire la retragerea in Uniunea Europeana a autorizatiilor de punere pe piata pentru medicamentele care contin Fusafungina cu administrare bucofaringiana si nazala.

( Descarca informarea )
09.05.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 23094E/15.03.2016, prin adresa nr. DG666/28.03.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Biogen Idec Limited prin Madison Pharma srl pentru informarea corpului medical referitor la medicamentul Tysabri (natalizumab) privind actualizarea masurilor pentru reducerea la minimum a riscului de aparitie a leucoencefalopatiei multifocale progresive.

( Descarca informarea )
02.04.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 22907/22915/22889E/10.03.2016, prin adresa nr. P2074/14.03.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si companiile AstraZenecaAB/Janssen-Cllag International NV/Boehringer Ingelheim Int. GmBH pentru informarea corpului medical cu privire la actualizarea recomandarilor privind riscul de aparitie a cetoacidozei diabetice in timpul tratamentului cu inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoza (canagliflozin, dapagliflozin si empagliflozin).

( Descarca informarea )
25.03.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 23008E/14.03.2016, prin adresa nr. P2052/14.03.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Sanofi Romania pentru informarea corpului medical cu privire la riscul de aparitie a osteonecrozei de maxilar asociat tratamentului cu medicamentul Zaltrap 25mg/ml concentrat pentru solutie perfuzabila ( aflibercept ).

( Descarca informarea )
22.03.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 724E/02.03.2016, prin adresa nr. P1809/03.03.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si compania Fresenius Kabi Romania pentru informarea corpului medical privind distribuirea in unitatile spitalicesti, pentru programul de oncologie, a medicamentului Granisetron Kabi 1mg/ml solutie injectabila, neinscriptionat in limba romana, datorita imposibilitatii temporare de a livra medicamentul avand denumirea si inscriptionarea in limba romana.

( Descarca informarea )
21.03.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 319E/01.02.2016, prin adresa nr. DG/240/09.02.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical privind distribuirea de doze de vaccin - Hexaxim 0,5 ml suspensie in seringa preumpluta in ambalajul destinat initial pietei din Kazahstan.

( Descarca informarea )
12.02.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 87E/22.01.2016, prin adresa nr. DG/241/09.02.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire la noi recomandari pentru reducerea riscului de ocluzie intestinala asociat cu utilizarea medicamentului TachoSIl ( fibrinogen uman/trombina umana ) matrice pentru hemostaza locala.

( Descarca informarea )
12.02.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 20845E/22.01.2016, prin adresa nr. DG/239/09.02.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical privind Intreruperea temporara a aprovizionarii cu medicamentul Tygacil 50mg pulbere pentru solutie perfuzabila (tigeciclina).

( Descarca informarea )
12.02.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 38101E/07.01.2016, prin adresa nr. DG/238/15.01.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical privind riscuri legate de efectul asupra sistemului imunitar la medicamentului Gilenya ( fingolimod ).

( Descarca informarea )
12.02.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 36587E/27.11.2015, prin adresa nr. P11506/15.01.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical referitor la Myfortic ( acid micofenolic ): risc grav de teratogenie - Informatii noi, importante, referitoare la prevenirea sarcinii, adresate atat femeilor, cat si barbatilor tratati cu Myfortic.

( Descarca informarea )
19.01.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 37914E/23.12.2015, prin adresa nr. P11733/16.01.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical referitor la siguranta medicamentului Vlekirax ( ombitesvir, paritaprevir, ritonavir ) asociat sau nu cu medicamentul Exviera ( dasabuvir ): nu este recomandat pacientilor cu insuficienta hepatica moderata (Child-Pugh B).

( Descarca informarea )
19.01.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 37853E/24.11.2015, prin adresa nr. DG/74/14.01.2016, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical privind Tarceva ( erlotinib ): Indicatia pentru tratamentul de intretinere dupa prima linie de tratament chimioterapic este valabila doar pentru pacientii cu neoplasm care prezinta mutatii ale EGFR.

( Descarca informarea )
19.01.2016


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 35808E/27.11.2015, prin adresa nr. P11700/28.12.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical referitor la medicamntul Tecfidera ( fumarat de dimethil ): masuri noi de reducere la minimum a riscului de aparitie a leucoencefalopatiei multifocale progresive (LPM) - reguli referitoare la extinderea monitorizarii si intreruperea tratamentului.

( Descarca informarea )
31.12.2015


In atentia medicilor prescriptori in hepatita cronica C (fibroza F1-F3)

       Va aducem la cunostinta protocolul incheiat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu firma SC ROCHE ROMANIA SRL pentru introducerea si utilizarea sitemului de vouchere prin care pacientii beneficiaza de un discount de 75% din pretul de referinta al produsului COPEGUS

Descarca adresa P9320
09.11.2015In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 33404E/08.10.2015, prin adresa nr. P9115/27.10.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire la riscul de potentare a toxicitatii cauzate de iradiere asociat cu administrarea medicamentului Zelboraf (vemurafenib).

( Descarca informarea )
03.10.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 33344E/07.10.2015, prin adresa nr. P9114/27.10.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire la includerea unei noi atentionari referitoare la insuficienta cardiaca aparuta la pacientii tratati cu medicamentul XALKORI (crizotinib).

( Descarca informarea )
03.10.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 2585E/08.07.2015, prin adresa nr. DG1302/20.07.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical referitor la riscul de aparitie a osteonecrozei de maxilar: contraindicatie noua si introducerea cardului de reamintire pentru pacient in vederea reducerii la minimum a riscului asociat cu administrarea medicamentului Xgeva (denosumab).

( Descarca informarea )
21.07.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 2910E/08.07.2015, prin adresa nr. DG1303/20.07.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical referitor la riscul de aparitie a cetoacidozei diabetice pe parcursul tratamentului cu inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoza (inhibitori SGLT2).

( Descarca informarea )
21.07.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 25341E/08.05.2015, prin adresa nr. DG948/22.05.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical referitor la riscul de aparitie a aritmiilor semnificative din punct de vedere clinic la administrarea medicamentelor Harvoni (sofosbuvir+ledipasvir) sau Daklinza (daclatasvir) in asociere cu Sovaldi (sofosbuvir), concomitent cu amodarona.

( Descarca informarea )
26.05.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 24406E/29.04.2015, prin adresa nr. DG908/13.05.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical referitor la noi contraindicatii si recomandari pentru reducerea la minimum a riscului de aparitie a reactiilor alergice grave asociat cu administrarea medicamentului Bioparox (fusafungina).

( Descarca informarea )
14.05.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 24532E/22.04.2015, prin adresa nr. DG799/11.05.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical referitor la primul caz de aparitie a Leucoencefalopatiei Multifocale Progresive (LMP) raportat la un pacient cu scleroza multipla, caruia i s-a administrat Fingolimod, fara tratament anterior cu Natalizumab sau alte medicamente imunosupresoare.

( Descarca informarea )
11.05.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 1361E/02.04.2015, prin adresa nr. DG640/20.04.2015, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical referitor la noua recomandare importanta pentru medicamentul Imnovid (Pomalidomida) privind reducerea la minimum a riscului de aparitie a hepatotoxicitatii grave, bolii pulmonare interstitiale si insuficientei cardiace.

( Descarca informarea )
21.04.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 34124E/05.12.2014, prin adresa nr. P/10434/2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la Noi atentionari privind riscurile de aparitie a hipogamaglobulinemiei si bronsiectaziei asociate cuadministrarea medicamentului CellCept (micofenolat de mofetil).

( Descarca informarea )
12.01.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 34269E/05.12.2014, prin adresa nr. P/10433/2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la "Noi contraindicatii si recomandari pentru reducerea la minimum a riscului de aparitie a evenimentelor cardiovasculare si a bradicardiei severe", referitoare la medicamentul Corlentor/Procoralan.

( Descarca informarea )
12.01.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 34424E/05.12.2014, prin adresa nr. P/10432/2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la Siguranta administrarii medicamentelor care contin Valproat sau substante derivate la copii de sex feminin, adolescente, femei aflate in perioada fertila sau gravide.

( Descarca informarea )
12.01.2015


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 30258E/08.10.2014, prin adresa nr. P8384/24.10.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la informatii revizuite privind siguranta medicamentului SonoVue - punctele Contraindicatii si Atentionari si precautii speciale pentru utilizare.

( Descarca informarea )
28.10.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 3130E/28.08.2014, prin adresa nr. P7681/19.09.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la noi recomandari pentru reducerea riscurilor cardiace asociate cu administrarea medicamentului Oroperidys.

( Descarca informarea )
26.09.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 2985E/28.08.2014, prin adresa nr. P7680/19.09.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la riscul de aparitie a microangiopatiei trombotice si a sindromului nefrotic asociat cu administrarea medicamentelor care contin interferon beta.

( Descarca informarea )
26.09.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 29077E/21.08.2014, prin adresa nr. P7024/19.09.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la informatii actualizate pentru reducerea la minimum a riscului de aparitie a osteonecrozei de maxilar si hipocalcemiei asociat cu administrarea medicamentului Prolia.

( Descarca informarea )
22.09.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 29078E/21.08.2014, prin adresa nr. P7020/16.09.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la informatii actualizate pentru reducerea la minimum a riscului de aparitie a osteonecrozei de maxilar si hipocalcemiei asociat cu administrarea medicamentului Xgeva.

( Descarca informarea )
17.09.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 28238E/19.08.2014, prin adresa nr. DG1449/27.08.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical privind importanta evitarii sarcinii la femei in timpul tratamentului cu medicamentul Vyndaqel si a colectarii informatiilor de siguranta.

( Descarca informarea )
28.08.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 28877E/19.08.2014, prin adresa nr. DG1448/27.08.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical privind riscul de aparitie a afectiunilor cardiovasculare asociat cu utilizarea medicamentului Aflamil.

( Descarca informarea )
28.08.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 28826E/16.07.2014, prin adresa nr. DG1447/27.08.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical referitor la atentionarea privind utilizarea in afara indicatiilor in transpplantul cardiac medicamentului Simulect.

( Descarca informarea )
28.08.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 27626E/16.07.2014, prin adresa nr. DG1283/29.07.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical privind readucerea in atentie a riscului de aparitie a reactiilor grave si letale asociate perfuziei cu medicamentul Arzerra.

( Descarca informarea )
31.07.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 27036E/04.07.2014, prin adresa nr. DG1263/22.07.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la implementarea informatiilor actualizate din "Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru medicamentul Remicade".

( Descarca informarea )
29.07.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale si asiguratilor

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 2110E/05.06.2014, prin adresa nr. DG1135/02.07.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la "Comunicarea catre profesionistii din domeniul sanatatii pentru readucerea in atentie a conditiilor privind utilizarea medicamentului Corlentor/Procoralan pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile in scopul evitarii bradicardiei potential periculoasa, in paralel cu evaluarea rezultatelor studiilor clinice".

( Descarca informarea )
03.07.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 25352E/20.05.2014, prin adresa nr. DG895/02.06.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la actualizarea importanta a informatiilor de prescriere privind profilul de siguranta al medicamentului Invirase (saquinavir).

( Descarca informarea )
06.06.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 24561E/06.05.2014, prin adresa nr. DG760/15.05.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical cu privire la falsificarea medicamentului Herceptin (trastuzumab) - flacon 150 mg. pulbere pentru concentrat, pentru solutie perfuzabila.

( Descarca informarea )
20.05.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente

     In conformitate cu adresa M.S. nr. 1603E/06.05.2014, prin adresa nr. DG761/15.05.2014, C.N.A.S., ne aduce la cunostiinta masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale pentru informarea corpului medical privind retragerea preventiva, din cauza unor probleme de calitate, a tuturor seriilor de medicament Thiogamma 600 injekt, concentrat pentru solutie perfuzabila.

( Descarca informarea )
20.05.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     Cu adresa nr. P2724/09.04.2014 , C.N.A.S. ne aduce la cunostiinta informarea transmisa de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale nr. 22873E/2014 cu privire la inregistrarea reactiilor adverse raportate de profesionistii in domeniul sanatatii. Se fac precizari privind obligativitatea respectarii procedurii de raportare a acestora prin sistemul national de farmacovigilenta ( www.anm.ro, sectiunea "raportare reactie adversa").

( Descarca informarea )
10.04.2014


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     Cu adresa nr. CB/11955/10.12.2013, in conformitate cu adresa M.S. nr.4859E/09.10.2013, inregistrata la C.N.A.S., Serviciul medical - DMSSM cu nr. 4500/22.10.2013, ni se transmite, in copie, documentul: "Utilizarea de temozolomida (medicamentul Temodal) se asociaza cu aparitia hepatotoxicitatii severe".

( Descarca comunicatul )
12.12.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     Cu adresa nr. CB/10959/07.11.2013, in conformitate cu adresa M.S. nr.5395E/01.11.2013, inregistrata la C.N.A.S., Serviciul medical - DMSSM cu nr. 4762/04.11.2013, ni se transmite, in copie, documentul: "Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin rituximab, MabThera ".

( Descarca comunicatul )
08.11.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     Cu adresa nr. CB/10901/06.11.2013, in conformitate cu adresa M.S. nr.31815E/30.10.2013, inregistrata la C.N.A.S., Serviciul medical - DMSSM cu nr. 4618/31.10.2013, ni se transmite, in copie, documentul: "Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind aparitia unei erori de medicatie la prepararea solutiei perfuzabile de medicament Jevtana (cabazitaxel) ".

( Descarca comunicatul )
08.11.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     Cu adresa nr. CB/10761/01.11.2013, in conformitate cu adresa M.S. nr.31290E/25.10.2013, inregistrata la C.N.A.S., Serviciul medical - DMSSM cu nr. 4593/30.10.2013, ni se transmite, in copie, documentul: "Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin fier si cu administrare intravenoasa ".

( Descarca comunicatul )
05.11.2013


In atentia furnizorilor de servicii medicale

     Cu adresa nr. CB/10425/24.10.2013, in conformitate cu adresa M.S. nr.4859E/09.10.2013, C.N.A.S. ne transmite, in copie, documentul: "Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind asocierea Valdoxan/Thymanax cu aparitia afectarii hepatice".

( Descarca comunicatul )
30.10.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     Cu adresa nr. CB/9696/02.10.2013, in conformitate cu adresa M.S. nr.30230E/27.09.2013, C.N.A.S. ne transmite, in copie, documentul: Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin agonistilor beta

( Descarca comunicatul )
03.10.2013


In atentia farmaciilor cu circuit deschis

     Cu adresa nr. CB9098/17.09.2013 , C.N.A.S. ne informeaza ca Protocolul privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare a unor medicamente nr. DB/2899/29.03.2013 incheiat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu SC ROCHE ROMANIA SRL isi inceteaza valabilitatea incepand cu 31.08.2013.

( Descarca adresa )
17.09.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     C.N.A.S.ne transmite, in copie, documentul: Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind riscul de aparitie a sindromului de permeabilitate capilara asociat cu Filgrastim (Neupogen) sau Pegfilgrastim (Neulasta) la pacientii cu cancer.

( Descarca comunicatul )
16.09.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     C.N.A.S.ne transmite, in copie, documentul: "Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind riscul de aparitie a sindromului de iris flasc intraoperator (SIFI) corelat cu tratamentul cu risperidona sau paliperidona la pacientii care sufera o interventie chirurgicala pentru catatacta".

( Descarca comunicatul )
16.09.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     In data de 12.09.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a transmis, in copie, comunicarea directa adresata profesionistilor in domeniul sanatatii privind asocierea clopidogrelului cu aparitia hemofiliei dobandite.

( Descarca comunicatul )
12.09.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     In data de 12.09.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a transmis, in copie, comunicarea directa adresata profesionistilor in domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin dihidroergotoxina.

( Descarca comunicatul )
12.09.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     In data de 12.09.2013, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a transmis, in copie, comunicarea directa adresata profesionistilor in domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin nicergolina.

( Descarca comunicatul )
12.09.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     Casa Nationala de Asigurari de Sanatate comunica, profesionistilor in domeniul sanatatii, recomandarea privind suspendarea autorizatiilor de punere pe piata pentru medicamentele cu administrare orala care contin KETOCONAZOL.

( Descarca comunicatul )
10.09.2013


In atentia profesionistilor din domeniu sanatatii

     Cu adresa nr. CB 7560/06.08.2013, C.N.A.S.ne transmite, in copie, documentul: "Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind aprovizionarea cu medicamentul DepoCyte (DepoCyte 50 mg suspensie injectabila care contine citarabina inclusa in lipozomi) flacoane pentru administrare intrarectala" pentru avertizarea corpului medical si a furnizorilor de servicii medicale asupra unor probleme de siguranta in administrarea medicamentului DepoCyte (DepoCyte 50 mg suspensie injectabila care contine citarabina inclusa in lipozomi) flacoane pentru administrare intrarectala.

( Descarca comunicatul )
06.08.2013 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO