CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

20 August, 2019
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Carduri Europene

CARDURI EUROPENE

In atentia asiguratilor care solicita card european

  • Incepand cu data de 13.12.2018 nu se emit carduri europene, se emit certificate provizorii care au aceeasi valoare juridica si aceeasi valabilitate ca si cardul european.

COMUNICAT PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI EUROPEAN/CERTIFICATULUI PROVIZORIU PENTRU TINERII CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18 SI 26 DE ANI

  • Absolventii de liceu, promotia 2019, care solicita card european si nu pot face inca dovada inmatricularii in anul universitar 2019-2020 vor obtine un certificat provizoriu valabil pana la data de 30.09.2019.
  • Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european / formular S1/E 106.

Biroul Relatii Internationale
Si Integrare Europeana-CASAOPSNAJCe este cardul european de asigurari sociale de sanatate?


           Cardul european de asigurari sociale de sanatate este documentul care confera persoanei asigurate dreptul la servicii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE/SEE sau Elvetia (*).
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre ale UE/SEE sau Elvetia (*). Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.


           Cardul european arata ca Ón imaginile de mai jos:
          
Card european (Fata)   Card european (Verso)


ACTE NECESARE ELIBERARII CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE

  1. Cerere tip pentru eliberarea cardului european
  2. Act identitate (BI / CI / certificat de nastere) - original si copie
  3. Dovada calitatii de asigurat


In atentia asiguratilor care nu indelinesc conditiile de a li se emite card european pentru perioada maxima de valabilitate de 12 luni

           Prin Adresa nr. P/558/04.03.2014, C.N.A.S. recomanda eliberarea certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european pentru situatia in care perioada de valabilitate a acestuia este mai mica de 12 luni.           CATRE FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind Cardurile Europene prezentate de asigurati din statele membre UE/SEE sau Elvetia (*) care solicita servicii medicale necesare pe timpul sederii temporare in Romania


NOTA :

(*) Incepand cu data de 01.06.2009, Regulamentele C.E.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Elvetia
      Incepand cu data de 01.07.2013, Regulamentele C.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Croatia

 


Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 

Luni - Joi
08:30-17:00
Vineri
08:30-14:30

Carduri Europene si
Formulare Europene

email:   card@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 

Luni, Marti, Joi, Vineri
08:30-16:30
Miercuri
08:30-18:30


Helpdesk - Carduri Nationale de Sanatate

  Precizari - Card National

email card national:   cardnational@aopsnaj.ro
email helpdesk:   helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.543 (Helpdesk)
021.20.24.554 (Helpdesk)
021.20.24.648 (Carduri)

 

Luni, Marti, Joi, Vineri
08:30-16:30
Miercuri
08:30-18:30


Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 05 August 2019

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO