CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

16 Iunie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Carduri Europene

CARDURI EUROPENE

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din UE

Card European Duplicat

 • Începand cu data de 07.02.2020 se poate elibera Cardul European Duplicat în situația pierderii, furtului, deteriorării, modificării datelor personale sau în alte situații justificate.
  Costul acestuia este de 9,77 lei, iar suma se poate achita la casieria instituției din str. Popa Savu, nr. 45, Sector 1, Bucuresti sau în contul RO28TREZ7005005XXX000145, deschis la Trezoreria Municipilui București, beneficiar CASAOPSNAJ, CUI: 11445659.
  In cazul platii in contul bancar mentionat mai sus este necesar sa precizati:
  • CNP-ul titularului cardului european care trebuie retiparit;
  • Mentiunea: "Card European Duplicat";

  Documentele necesare eliberarii Cardului European Duplicat:
  • cererea tip;
  • copia actului de identitate;
  • dovada platii;
  • documente privind modificarea datelor personale (daca este cazul);
  • cardul european emis initial (in cazul deteriorarii sau modificarii datelor personale).


COMUNICAT PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI EUROPEAN/CERTIFICATULUI PROVIZORIU PENTRU TINERII CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18 SI 26 DE ANI

 • Absolventii de liceu, promotia 2024, care solicita card european si nu pot face inca dovada inmatricularii in anul universitar 2024-2025 vor obtine un certificat provizoriu valabil pana la data de 30.09.2024.
 • Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european / formular S1/E 106.

Biroul Relatii Internationale
Si Integrare Europeana-CASAOPSNAJCe este cardul european de asigurari sociale de sanatate?


           Cardul european de asigurari sociale de sanatate este documentul care confera persoanei asigurate dreptul la servicii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE/SEE sau Elvetia (*).
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate si este valabil pentru o perioada de maxim 24 luni. Se utilizeaza numai pe teritoriul statelor membre ale UE/SEE sau al Confederatiei Elvetiene (*). Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.


           Cardul european arata ca în imaginile de mai jos:
          
Card european (Fata)   Card european (Verso)


ACTE NECESARE ELIBERARII CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE

 1. Cerere tip pentru eliberarea cardului european
 2. Act identitate (BI / CI / certificat de nastere) - original si copie
 3. Dovada calitatii de asigurat
  • Documentele de mai sus se vor incarca in aplicatia online: cardeuropean.ro


In atentia asiguratilor care nu indelinesc conditiile de a li se emite card european pentru perioada maxima de valabilitate de 12 luni

           Prin Adresa nr. P/558/04.03.2014, C.N.A.S. recomanda eliberarea certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european pentru situatia in care perioada de valabilitate a acestuia este mai mica de 12 luni.           CATRE FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind Cardurile Europene prezentate de asigurati din statele membre UE/SEE sau Elvetia (*) care solicita servicii medicale necesare pe timpul sederii temporare in Romania


NOTA :

(*) Incepand cu data de 01.06.2009, Regulamentele C.E.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Elvetia
      Incepand cu data de 01.07.2013, Regulamentele C.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Croatia

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO