CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

19 Octombrie, 2021
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Carduri Europene

CARDURI EUROPENE

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din UE

In atentia asiguratilor care solicita card european

 1. Incepand cu data de 15.11.2019 se reia procesul de tiparire si distributie a cardurilor europene.
  Acestea vor fi trimise asiguratilor prin servicii postale, la adresa inscrisa in solicitarea tip.

  NOTA:

  Persoanele asigurate pentru care s-au emis doar certificate provizorii in perioada 01.01 - 14.11.2019 pot solicita, in baza unei cereri tip si a copiei actului de identitate, tiparirea Cardului European - cu aceeasi perioada de valabilitate ca si cea a certificatului provizoriu.

 2. Incepand cu data de 07.02.2020 se poate elibera Cardul European Duplicat in situatia pierderii, furtului, deteriorarii, modificarii datelor personale sau in alte situatii justificate.
  Costul acestuia este de 8,33 lei, iar suma se poate achita la casieria institutiei din str. Popa Savu, nr. 45, Sector 1, Bucuresti sau in contul RO28TREZ7005005XXX000145, deschis la Trezoreria Municipilui Bucuresti, beneficiar CASAOPSNAJ, CUI: 11445659.
  In cazul platii in contul bancar mentionat mai sus este necesar sa precizati:
  • CNP-ul titularului cardului european care trebuie retiparit;
  • Mentiunea: "Card European Duplicat";

  Documentele necesare eliberarii Cardului European - duplicat:
  • cererea tip;
  • copia actului de identitate;
  • dovada platii;
  • documente privind modificarea datelor personale (daca este cazul);
  • cardul european emis initial (in cazul deteriorarii sau modificarii datelor personale).


COMUNICAT PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI EUROPEAN/CERTIFICATULUI PROVIZORIU PENTRU TINERII CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18 SI 26 DE ANI

 • Absolventii de liceu, promotia 2020, care solicita card european si nu pot face inca dovada inmatricularii in anul universitar 2020-2021 vor obtine un certificat provizoriu valabil pana la data de 30.09.2020.
 • Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european / formular S1/E 106.

Biroul Relatii Internationale
Si Integrare Europeana-CASAOPSNAJCe este cardul european de asigurari sociale de sanatate?


           Cardul european de asigurari sociale de sanatate este documentul care confera persoanei asigurate dreptul la servicii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE/SEE sau Elvetia (*).
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate si este valabil pentru o perioada de maxim 24 luni. Se utilizeaza numai pe teritoriul statelor membre ale UE/SEE sau al Confederatiei Elvetiene (*). Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.


           Cardul european arata ca în imaginile de mai jos:
          
Card european (Fata)   Card european (Verso)


ACTE NECESARE ELIBERARII CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE

 1. Cerere tip pentru eliberarea cardului european
 2. Act identitate (BI / CI / certificat de nastere) - original si copie
 3. Dovada calitatii de asigurat


In atentia asiguratilor care nu indelinesc conditiile de a li se emite card european pentru perioada maxima de valabilitate de 12 luni

           Prin Adresa nr. P/558/04.03.2014, C.N.A.S. recomanda eliberarea certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european pentru situatia in care perioada de valabilitate a acestuia este mai mica de 12 luni.           CATRE FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind Cardurile Europene prezentate de asigurati din statele membre UE/SEE sau Elvetia (*) care solicita servicii medicale necesare pe timpul sederii temporare in Romania


NOTA :

(*) Incepand cu data de 01.06.2009, Regulamentele C.E.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Elvetia
      Incepand cu data de 01.07.2013, Regulamentele C.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Croatia

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.648


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 12 Octombrie 2021

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO