CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

19 Decembrie, 2018
Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Carduri Europene

CARDURI EUROPENE

COMUNICAT PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI EUROPEAN/CERTIFICATULUI PROVIZORIU PENTRU TINERII CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18 SI 26 DE ANI

  • Absolventii de liceu, promotia 2017, care solicita card european si nu pot face inca dovada inmatricularii in anul universitar 2017-2018 vor obtine un certificat provizoriu valabil pana la data de 30.09.2017.
  • Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european / formular S1/E 106.
Biroul Relatii Internationale
Si Integrare Europeana-CASAOPSNAJ
29.07.2015


Ce este cardul european de asigurari sociale de sanatate?


           Cardul european de asigurari sociale de sanatate este documentul care confera persoanei asigurate dreptul la servicii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE/SEE sau Elvetia (*).
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre ale UE/SEE sau Elvetia (*). Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.


           Cardul european arata ca în imaginile de mai jos:
          
Card european (Fata)   Card european (Verso)


ACTE NECESARE ELIBERARII CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURARI DE SANATATE

  1. Cerere tip pentru eliberarea cardului european
  2. Act identitate (BI / CI / certificat de nastere) - original si copie
  3. Dovada calitatii de asigurat


In atentia asiguratilor care nu indelinesc conditiile de a li se emite card european pentru perioada maxima de valabilitate de 12 luni

           Prin Adresa nr. P/558/04.03.2014, C.N.A.S. recomanda eliberarea certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european pentru situatia in care perioada de valabilitate a acestuia este mai mica de 12 luni.           CATRE FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind Cardurile Europene prezentate de asigurati din statele membre UE/SEE sau Elvetia (*) care solicita servicii medicale necesare pe timpul sederii temporare in Romania


NOTA :

(*) Incepand cu data de 01.06.2009, Regulamentele C.E.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Elvetia
      Incepand cu data de 01.07.2013, Regulamentele C.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Croatia

 

Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 
 

Luni - Joi
09:00-15:30
Vineri
09:00-11:30

 
Legaturi

 


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 24 Mai 2018

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO