CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

16 Iunie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Rambursarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala transfrontaliera

Rambursarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala transfrontaliera

     COMUNICAT referitor la modificarile aduse de HG nr.304/16.04.2014 privind rambursarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala transfrontaliera


     Documentele necesare pentru constituirea dosarului de rambursare:

 1. Cerere tip completata de catre asigurat, un membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau o persoana imputernicita de acesta;
 2. Act de identitate in copie;
 3. Dovada calitatii de asigurat sau adeverinta de asigurat (in cazul in care este deja emis un document valabil);
 4. Bilet de internare- pentru servicii medicale spitalicesti, bilet de trimitere -pentru servicii medicale ambulatoriu, prescriptie medicala -pentru medicamente si prescriptii medicale plus decizia de aprobare a Casei de Asigurari de Sanatate -pentru dispozitive medicale; aceste documente se solicita pentru servicii medicale care nu necesita autorizare prealabila;
 5. Facturi in original care sa cuprinda nivelul preturilor/tarifelor distinct pentru fiecare serviciu medical efectuat;
 6. Dovada in original a achitarii serviciilor medicale efectuate si data la care s-a realizat plata acestora (chitante, ordine de plata externe sau extrase de cont);
 7. Autorizare prealabila-pentru serviciile medicale de la art.1 din Normele metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera;
 8. Inscrisuri medicale din care sa reiasa diagnosticul si traducerile autorizate;

 • Dupa intocmirea notei de calcul CASAOPSNAJ solicita acordare de prevedere bugetara de la CNAS.
 • Rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere de catre CASAOPSNAJ se efectueaza in termen de maximum 60 de zile de la data alocarii de prevedere bugetara de catre CNAS.


     Documente necesare obtinerii autorizarii prealabile:

           (pentru serviciile medicale enumerate la art.1 din Normele metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera) :
 • solicitare din partea asiguratului, unui membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau unei persoane imputernicite de catre asigurat - CERERE TIP pentru acordarea autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere;
 • copia actului de identitate sau a certificatului de nastere;
 • dovada calitatii de asigurat;
 • confirmare scrisa din partea furnizorului de servicii medicale din statul membru al UE in care urmeaza sa se acorde asistenta medicala transfrontaliera cu privire la disponibilitatea acestuia de a acorda respectiva asistenta medicala transfrontaliera in perioada indicata pentru situatiile prevazute la art.1 nr. crt.1 si 2;
 • document eliberat de punctul national de contact pentru asistenta medicala transfrontaliera din statul membru al UE in care urmeaza sa se acorde asistenta medicala transfrontaliera;
 • documente prevazute la art.1, dupa caz; (model de raport medical pentru serviciile medicale spitalicesti enumerate la pct. 2, art.1);


NOTA:

(  *) Incepand cu data de 01.07.2013, Regulamentele C.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Croatia
(**Termen de prescriptie: 3 ani de la plata serviciilor medicale acordate intr-un stat membru

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO