CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

1 Decembrie, 2023
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Contractare servicii medicale și medicamente - Septembrie 2022

CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRARII, ORDINII PUBLICE, SIGURANȚEI NAȚIONALE ȘI AUTORITĂȚII JUDECĂTOREȘTI
- C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. -

CONTRACTARE IUNIE 2023

În atenţia furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi programe naţionale de sănătate

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. anunță deschiderea sesiunii de contractare pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi programe naţionale de sănătate.

Vezi Comunicatul privind organizarea contractării

Procesul de contractare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și programe naţionale de sănătate (doar pentru farmaciile noi) precum și pentru încheierea de convenții pentru eliberarea de concedii medicale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. se desfășoară în perioada 07-30.06.2023, pentru toate tipuri de servicii medicale.

Data Activitatea
14-19.06.2023, orele 16:00
  (data și ora depunerii la Registratura C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. sau pe adresele de email specificate la fiecare tip de asistenţă medicală)

Depunerea documentelor necesare pentru încheierea contractelor;

20-23.06.2023

Analiza documentelor depuse;

26.06.2023
  (ora 14:00)

Afișarea pe site-ul C.A.S. (www.aopsnaj.ro) a furnizorilor respinși;

27.06.2023
  (până la ora 17:00)

Eventualele contestații se vor transmite electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal, prin e-mail, la adresa: secretariat@aopsnaj.ro;

30.06.2023

Afișarea rezultatelor finale pentru furnizorii de servicii medicale și medicamente.


07.06.2023


RESPINȘI CONTRACTARE IUNIE 2023

 • Furnizori de servicii medicale CLINICE:   
  • Furinizori respinși la contractarea din iunie 2023
 • Furnizori de servicii medicale PRIMARE:   
  • Furinizori respinși la contractarea din iunie 2023
 • Furnizori de MEDICAMENTE:   
  • Furinizori respinși la contractarea din iunie 2023
 • Furnizori de servicii medicale SPITALIZARE DE ZI:   
  • Furinizori respinși la contractarea din iunie 2023

26.06.2023


Modelele de documente și detaliile tehnice privind mapa de contractare precum și condițiile de contractare

Atenție Notă: Atragem atenția furnizorilor de servicii medicale care pot elibera concedii medicale că este obligatorie depunerea solicitării în acest sens și a celorlalte documente, prevăzute mai jos pentru încheierea de convenții de eliberare concedii medicale, separat de mapele pentru celelalte tipuri de contract.
 • Furnizori de Dispozitive Medicale:   
 • Furnizori de Medicamente (Medicamente cu şi fără contribuţie personală   precum și  Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut  /  Materiale sanitare specifice - utilizate în Programele Naţionale de Sănătate cu scop curativ):
 • Furnizori de servicii în asistența medicală Primară:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale Primare
 • Furnizori de servicii în asistența medicală Primară-Ecografii:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale Primare - Ecografii
 • Furnizori care vor să încheie convenții noi de Concedii Medicale:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii care vor să încheie convenții noi de Concedii Medicale
 • Furnizori de servicii medicale Clinice:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale CLINICE
 • Furnizori de servicii medicale de Medicină Dentară:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale de MEDICINĂ DENTARĂ
 • Furnizori de servicii medicale de Recuperare în Ambulatoriu:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale de RECUPERARE în AMBULATORIU
 • Furnizori de servicii medicale Paraclinice-Laborator și Anatomie Patologică:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale PARACLINICE-LABORATOR și ANATOMIE PATOLOGICĂ
 • Furnizori de servicii medicale Paraclinice-Radiologie și Imagistică:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale PARACLINICE-RADIOLOGIE și IMAGISTICA
 • Furnizori de servicii medicale Spitalicești, Urgență, Recuperare, Ambulanță și Îngrijiri la domiciliu:
  • Comunicat privind cerințele și termenele de depunere a mapelor de contractare
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale Spitalicesti;
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale de Spitalizare de zi (care nu furnizeaza servicii de spitalizare continua);
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale de Recuperare în unități sanitare cu paturi;
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale de Îngrijiri la domiciliu;
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale de Îngrijiri paliative la domiciliu;
  • Mapa de contractare pentru Furnizorii de Servicii Medicale de Consultații de Urgență la Domiciliu și activități de Transport Sanitar. 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile

 

Verificare asigurat
(SIUI online)
   
SIUI - Asistenta tehnica
(pt. Furnizori)
   
Portal CNAS-SIUI
SIUI-Kituri
SIUI-3.7_Update
SIUI-4.0_Update
SIUI-Nomenclatoare
Liste Medicamente
Depre listele de medici


   
C.N.A.S.
M.S.
M.Ap.N.
M.A.I.
S.R.I.
S.I.E.
S.T.S.
S.P.P.
M.J.
M.Finante


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 25 Aprilie 2023

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO