CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

24 Aprilie, 2024
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
 

VALABILITATE ADEVERINȚĂ ÎNLOCUITOARE CARD NAȚIONAL DUPLICAT

Vezi anunțul

09.04.2024


COMUNICAT
Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1386/292/2024 - martie 2024

Vezi lista protocoalelor

21.03.2024


COMUNICAT
A doua ediție a Ghidului asiguratului a fost lansată astăzi

A doua ediție a Ghidului asiguratului, lansată astăzi, are ca scop creșterea gradului de cunoaștere a serviciilor oferite în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și a modului de funcționare a acestui sistem.

Vezi comunicatul CNAS
Vezi ghidul

04.03.2024


COMUNICAT
Începând cu data de 02.02.2024 a fost instituită starea de alertă epidemiologică determinată de gripă

Vezi instrucțiune.
Vezi măsurile recomandate.

05.02.2024


ACCESUL LA ASISTENȚA MEDICALĂ în cazul angajaților instituțiilor UE afiliați SCAS – JSIS (Sistemul Comun de Asigurări de Sănătate – Joint Sickness Insurance Scheme of the European Community Institutions)

Vezi anunțul.

02.02.2024


ANUNȚ CESIUNI

În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care solicită acordul pentru cererile de cesiune de creanță/contracte de ipotecă mobiliară.

Vezi anunțul.

31.10.2023


ANUNȚ
Serviciile medicale care pot fi acordate gravidelor de la 1 iulie

Vezi anunțul CNAS.

26.07.2023


ANUNȚ MODIFICARE PREȚ CARD EUROPEAN DUPLICAT

Prețul cardului european duplicat se modifică începănd cu 03.01.2024 la 9,77 lei (8,21 lei + TVA).

11.01.2024


ASIGURARE pentru Concedii medicale și Indemnizații

Modificări conform OUG nr. 10/2023 (modifică OUG nr. 158/2005) și Ordinului MS/CNAS 1320/227/2023 (modifică Normele de aplicare ale OUG nr. 158/2005)

Detalii OUG nr. 10/2023

28.04.2023


ANUNȚ MODIFICARE PREȚ CARD NAȚIONAL DUPLICAT

Prețul cardului național duplicat se modifică la 13,69 lei (11,50 lei + TVA).

28.04.2023


COMUNICAT
Clarificări privind pachetul de prevenție 40+

Având în vedere afirmațiile apărute în spațiul public, conform cărora CNAS ar dori să limiteze pachetul de prevenție destinat persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, pe portalul CNAS a fost publicat un Comunicat al biroului de presă cu clarificări privin pachetele de prevenție.

Vezi comunicatul CNAS

20.10.2022


În atenția tuturor celor conectați la "PanCare"

CNAS ne transmite informarea, primită prin email de la Punctul Național de Contact din Ungaria, prin care sintem informați că, în perioada 12-14 Octombrie 2022, va avea loc la Budapesta a 28-a conferințăPanCare.

Programul se adresează tuturor celor conectați la "PanCare": Profesioniști din domeniul sănătății (oncologi pediatri), organizații de pacienți, supraviețuitori, părinți, cercetători din Europa Centrală și de Est

Descarcă adresa CNAS

13.09.2022


MODIFICARI FORMULAR PRESCRIPȚIE MEDICALĂ

Începând cu 01.06.2022 intră în vigoare prevederile privind noul formular de prescripție medicală electronică aprobat prin Ordinul nr. 1327/10.05.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

IMPORTANT

Eliberarea rețetelor pe noul formular se face doar începând cu 01.06.2022
Pentru situațiile în care există rețete prescrise pe formularul nou (cel care intră în vigoare cu data de 01.06.2022) furnizorii vor instala ultimul upgrade al aplicației desktop de pe portalul CNAS și vor reprinta acele rețete în formatul vechi.

Farmaciile vor elibera rețetele în formatul nou DOAR începând cu data de 01.06.2022.

Descarcă Ordinul 1327/247/2022

26.05.2022


Informare privind accesul la asistență medicală a cetățenilor ucrainieni

Cu adresa nr. P1702/2022, CNAS ne transmite precizări pentru clarificarea aspectelor legate de posibilitățile privind accesul la asistența medicală pe teritoriul României pentru persoanele care intră în România, în contextul actual, ca urmare a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Descarcă adresa P1702/2022
Descarcă Decretul 165/1961

03.03.2022


În atenția asiguraților și a medicilor interesați de tratamentul fără interferon

Cu adresa nr. P915/2022, CNAS ne informează că începand cu luna februarie 2022 intră în vigoare contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C).

Descarcă adresa
11.02.2022


În atenția medicilor prescriptori aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa nr. P11364/30.12.2021 CNAS ne informează că, în conformitate cu prevederile HG nr. 1289/2021, începând cu data de 01.01.2022, beneficiarii programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.429 lei/luna inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

Se menționează că, modificarea prin H.G. nr. 1289/2021 a plafonului de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii beneficiari ai programului social al Guvernului, de la 1,299 lei la 1.429 lei/lună inclusiv, s-a realizat având în vedere creșterea cu 10% a valorii punctului de pensie de la data de 1 ianuarie 2022 care, potrivit prevederilor art. 86 alin. (2) lit. b)^l din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 1.586 lei.

Descarcă adresa P11364/2021

31.12.2021


În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Reglementări privind eliberarea deciziilor de carantină și a concediilor medicale pentru carantină și izolare (Ordinul MS/CNAS 87/DG185/2021).

Descarcă Ordinul MS/CNAS 87/DG185/2021

29.01.2021


În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Prin adresa nr. P10750/04.12.2020, CNAS ne solicită să informăm furnizorii de servicii medicale implicați în evaluarea, diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților infectați cu virusul SARS-Cov-2, despre publicarea, în Monitorul Oficial al României nr. 1163/03.12.2020, a Ordinului ministrului sănătății nr. 2054/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2.

Descarcă Ordinul M.S. 2054/2020

10.12.2020


În atenția asiguraților C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. și a furnizorilor de servicii medicale

Începând cu data de 1 decembrie 2020, orice asigurat beneficiază de analize de laborator și investigații de radio-imagistică la orice furnizor de servicii medicale paraclinice aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență și indiferent de medicul care a emis biletul de trimitere.

Descarcă informarea CNAS

04.12.2020


În atenția medicilor de familie în contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Începând cu data de 02.11.2020 având în vedere prevederile Ordinului nr. 1822/1105/2020 din 27 octombrie 2020, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, CASAOPSNAJ demarează procedura contractării pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin (3^1) din Legea nr. 136/2020 cu furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară în cadrul cărora își desfășoară activitatea medicii de familie aflați în relație contractuală cu CASAOPSNAJ.

30.10.2020


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P9146/08.10.2020, CNAS transmite precizări referitoare la condițiile de prescriere a medicamentelor din sublista B.

Descarcă adresa P9146/2020
17.10.2020


În atenția medicilor prescriptori și a furnizorilor de medicamente aflați în relație contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa P6234/30.06.2020, CNAS transmite recomandări de prescriere pentru DCI APIXABANUM (Eliquis) și DCI RIVAROXABANUM (Xarelto), medicamente inovative ce fac obiectul contractelor cost-volum.

Vezi tot comunicatul CNAS

08.07.2020


IN ATENTIA:

Furnizorilor de servicii de sanatate acordate in regim ambulatoriu care au obligatia acreditarii, respectiv:

 

 • furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu,
 • ingrijiri paliative,
 • dispozitive medicale personalizate conform unei prescriptii medicale,
 • urgenta prespital,
 • paraclinic radiologie si imagistica medicala

 

Prin adresa nr. 1460/ANMCS/02.04.2020, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, transmite precizari pentru furnizorii de servicii de sanatate acordate in regim ambulatoriu care au obligatia acreditarii:

vezi precizarile de la ANMCS
07.04.2020


COMUNICAT

Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale au intrat in vigoare

Pe data de 27 martie 2020, a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 502/417 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de ....

Vezi tot comunicatul CNAS
Informatii utile

30.03.2020In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ


Cu adresa nr. P11231/23.12.2019 CNAS, ne aduce la cunostinta configurarea calendarelor de raportare pentru raportarea serviciilor aferente lunii DECEMBRIE 2019.

Descarca adresa P11231_2019
24.12.2019


In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor aflate in relatie contractuala cu CASAOPSNAJ


Prin adresa nr. P8164/23.10.2019, CNAS ne transmite "precizari privind tratamentul cu Panobinostatum aria terapeutica oncologie si Ustekinumab aria terapeutica psoriazis cronic sever (in placi) incepand cu 01.11.2019".

Descarca precizarile
26.10.2019


In atentia furnizorilor de servicii medicale in cadrul P.N.S.


       Prin adresa nr. DG 843/27.06.2019, CNAS ne comunica punerea in aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018 si pentru modificarea sectiunii A din anexa la aceasta.

descarca Adresa DG 843/2019
28.06.2019


In atentia furnizorilor de medicamente si a medicilor prescriptori aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Cu adresa RV 4651/04.06.2019, CNAS ne transmite precizari referitoare la eliberarea medicamentelor ce fac obiectul unui transfer de autorizatie de punere pe piata (Brexit) in cazul prescrierii acestora de catre medicul curant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe denumire comerciala

Descarca adresa CNAS nr. RV4651/2019
06.06.2019


In atentia asiguratilor si furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
Comunicat - CNAS reaminteste ca valabilitatea cardurilor de sanatate s-a prelungit la 7 ani

Prin comunicatul din 03.08.2018, CNAS reaminteste asiguratilor si furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca, prin HG nr. 458/28.06.2018, durata de valabilitate a cardului national de sanatate s-a prelungint de la 5 la 7 ani.

Descarca comunicatul
08.08.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Prin Ordinul Comun nr. 942/1175/26.07.2018, al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.652, din 26.07.2018 se modifica art.II din Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 909/1163/2018.

Prin completarea adusa se stabileste ca:

 • Termenul de implementare in PIAS a formularului de prescriptie medicala electronica actualizat este de maximum 3 zile lucratoare de la data Ordinului nr. 909/1163/2018.
 • prescriptiile medicale emise de furnizorii de servicii medicale pana la data implementarii in PIAS a formularului de prescriptie medicala electronica actualizat, se pot elibera de catre farmacii pana la data expirarii termenului de valabilitate a prescriptiei.

 Descarca Ordinul Comun 942/1175/26.07.2018
27.07.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Cu adresa DG/3134/23.07.2018, CNAS ne aduce la cunostinta publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr.634, Partea I, din 20.07.2018 a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 909/1163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica.

Descarca adresa DG/3134/2018 a CNAS
25.07.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

Cu adresa RV5061/29.06.2018, CNAS ne aduce la cunostinta publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr.539/28.06.2018 a Hotararii de Guvern nr. 458/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor termene printre care termenul de 1 iulie 2018 prevazut pt. aplicarea unor reglementari din HG nr.140/2018.

Descarca adresa RV5061/2018 a CNAS
29.05.2018


Comunicat - Durata de valabilitate a cardului national de sanatate se prelungeste la 7 ani

Guvernul a adoptat o hotarare prin care se prelungeste de la 5 la 7 ani termenul de valabilitate a cardurilor nationale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018 si reglementeaza aceeasi durata de valabilitate pentru toate cardurile emise dupa data respectiva.

Citeste comunicatul CNAS privind prelungirea valabilitatii cardurilor nationale de sanatate
29.05.2018


In atentia medicilor prescriptori de dispozitive de protezare - stomii

Cu adresa RV4861/21.06.2018, CNAS ne aduce la cunostinta noile reglementari privind modalitatea de prescriere pentru dispozitive de protezare stomii, incepand cu data 01.07.2018, stabilite in Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui CNAS nr. 397/836/2018.

Descarca adresa RV4861/2018 a CNAS
28.05.2018


In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente

Cu adresa RV 4809/2018, CNAS face precizari privind activitatea furnizorilor de servicii medicale cu certificate digitale noi care n-au putut transmite în PIAS serviciile acordate offline


Descarca adresa CNAS
Vezi anunturile CNAS din 20 si 22 Iunie 2018
Vezi informarea CNAS din 20.06.2018 privind certificate digitale noi
Vezi informarea CNAS din 22.06.2018 privind indisponibilitatea PIAS
25.06.2018

Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a fost repusa in functiune
26.06.2018


IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI care recomanda
INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Incepand cu data de 01.04.2018, activitatea medicilor prescriptori care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in cadrul sistemul de asigurari sociale de sanatate este reglementata de Hotararea Guvernului nr. 140/2018 si Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018.

Formularele de recomandare ingrijiri medicale la domiciliu, pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., vor fi transmise pe adresa de email ingrijiri.domiciliu@aopsnaj.ro, in format pdf, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa/calificata a medicului prescriptor.

Pentru asiguratii altor case de asigurari, formularele de recomandare ingrijiri medicale la domiciliu, vor fi transmise, in format pdf, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa/calificata a medicului prescriptor, la casa de asigurari de sanatate unde este inscris asiguratul, folosind datele de contact CJAS.

Descarca precizarile
Descarca modelul de formular
Date de contact CJAS
Descarca datele de contact CJAS
03.04.2018


In atentia asiguratilor CASAOPSNAJ

Precizari privind contul "contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati"

     Avand in vedere modificarile in clasificatia indicatorilor privind finantele publice incepand cu anul bugetar 2018 va comunicam urmatoarele:
 • noul cont al CASAOPSNAJ, CUI: 11445659 pentru "Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati" este RO56TREZ70026A212500XXXX deschis la Activitatea de Trezoreria si Contabilitate a Municipiului Bucuresti

11.01.2018    


In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in contract cu CASAOPSNAJ

     Prin adresa nr. MB6856/27.07.2017, CNAS transmite precizari referitoare la aplicarea, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a dispozitiilor art. V din OG nr. 17/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Incepand cu data de 30.07.2017 intra in vigoare prevederile Ordinului Comun MS/CNAS nr. 876/824/2017 care reglementeaza faptul ca, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale – persoane fizice, persoane juridice de drept privat sau entitati fara personalitate juridica, nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la casele de asigurari de sanatate ori emise sau incheiate in relatia cu casele de asigurari de sanatate.

Descarca Ordinul Comun MS/CNAS nr. 876/824/2017    
Descarca Adresa CNAS nr. MB6856/27.07.2017    
13.09.2017    


In atentia furnizorilor de servicii medicale prin care se deruleaza Programul National de Oncologie, a farmaciilor, medicilor prescriptori si a pacientilor

     Cu adresa nr MB6372/2017, CNAS ne transmite extrase din protocoale / acte aditionale incheiate de CNAS cu societati importatoare / distribuitoare de medicamente, privind modalitatile de sustinere a eforturilor de compensare ale unor medicamente în vederea:
 • aplicarii lor de catre farmaciile cu circuit deschis/ spitale cu care casa de asigurari de sanatate este in relatie contractuala, sau informarea medicilor prescriptori sau a pacientilor, dupa caz. (Anexa 1)
 • informarii furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala ca casa de asigurari de sanatate prin care se deruleaza Programul National de Oncologie, a medicilor prescriptori si a pacientilor. (Anexa 2)

Descarca Anexa 1    
Descarca Anexa 2    
20.07.2017    


In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente in contract cu CASAOPSNAJ

        Cu adresa nr. MB4223/27.04.2017, CNAS ne transmite Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata la zi, conform informatiilor comunicate de de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Descarca Lista produselor biologice actualizata    
02.05.2017    


In atentia medicilor prescriptori, aflati in relatie contractuala cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

       Urmare a adresei CNAS DG2276/29.12.2016, cu referire la PROTOCOALELE TERAPEUTICE, va aducem la cunostinta urmatoarele:
       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 1050 bis din data de 27.12.2016 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1463/1036/2016 privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordinul nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.
       Pe site-ul CNAS in sectiunea "informatii pentru furnizori – medicamente - protocoale terapeutice" au fost postate toate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul nr. 1301/500/2008, actualizate la zi.
       Subliniem inca o data obligatia, conform prevederilor legale in vigoare, de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoalele terapeutice, ce constituie baza de prescriere si monitorizare a medicamentelor care se acorda asiguratilor, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Deschide pagina CNAS    
03.01.2017    


In atentia furnizorilor de servicii medicale

  Precizari privind prescrierea medicatiei posttransplant

     Cu Ordinul nr. 1074/23.09.2016, completat prin Ordinul nr. 1118/11.10.2016, Ministrul Sanatatii aproba lista unitatilor sanitare si a medicilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru tratamentul starii post transplant in ambulatoriu a pacientilor transplantati.
     Prescrierea medicatiei posttransplant se face de catre medicii prescriptori, la care pacientii se afla in evidenta, in baza scrisorii medicale eliberate de catre medici din centrele acreditate aprobate prin ordinul MS 1074/2016, conform art.31 din ORDIN nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016.

Descarca Ordinul nr. 1074/2016 al M.S.    
Descarca Ordinul nr. 1118/2016 al M.S.    
12.10.2016    


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract exclusiv cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 17.10.2013, conform Ordinului Comun nr. 1170/606 din 2013 al Ministerului Sanatatii si CNAS, publicat in M.O. nr. 640/17.10.2013, plata taxei de evaluare se va face catre C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cod fiscal 11445659, in contul RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti

In atentia furnizorilor de servicii medicale si a asiguratilor care utilizeaza carduri nationale de sanatate

INFORMARE

       Referitor la utilizarea Cardului national de asigurari de sanatate si pentru a asigura accesul persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu adresa nr. P7230/31.03.2015, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, face urmatoarele precizari:
       ".... Reglementarile legale in vigoare privind prezentarea si utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate , precum si acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului national de catre furnizori raman nemodificate si dupa data de 1 august 2015. ...."
       Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale se desfasoara in aceleasi conditii ca si in prezent, potrivit contractului incheiat intre parti pana la eventualele modificari ale actelor normative incidente pe acest domeniu.

       Asiguratii CASAOPSNAJ pot solicita documentele doveditoare privind calitatea de asigurat, atunci cand sunt necesare pentru a beneficia de servicii medicale, potrivit legii, transmitand o solicitare in acest sens, folosind una din urmatoarele modalitati:

 • prin email la urmatoarele adrese:
         evidenta@aopsnaj.ro sau la adresa:
         sabina@aopsnaj.ro
 • prin fax la numarul: 021.20.24.699
 • prin posta sau firma de curierat la adresa:
         C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
         Strada Popa Savu, nr. 45, cod postal 011434
         Sector 1, Bucuresti


       Dupa verificarea calitatii de asigurat, documentele doveditoare a calitatii de asigurat vor fi transmise solicitantilor pe aceeasi cale prin care s-au primit solicitarile.
       Din acest motiv, in solicitarea documentului doveditor a calitatii de asigurat este obligatorie precizarea exacta a adresei unde sa fie transmis raspunsul.

 


In atentia furnizorilor de servicii medicale si a asiguratilor care utilizeaza carduri nationale de sanatate

INFORMARE

       Cardurile de sanatate care, la citirea informatiilor stocate electronic pe chip, prezinta 0000000000000 in loc de CNP - NU SUNT DEFECTE.
       Pe toate cardurile sunt tiparite doar Numele, Prenumele, Codul de asigurat (CID), Nr. de document si data expirarii. Nu este tiparit CNP-ul.
       Din 2012, in sistemul informatic al CNAS (SIUI) a fost introdus CID - ul (Codul de asigurat) care a fost proiectat astfel incat sa fie compatibil cu codurile de asigurat folosite in statele U.E. si urmeaza sa inlocuiasca, progresiv, CNP-ul ca element de identificare a asiguratilor.
       Pe retetele electronice deja nu se regaseste decat CID-ul, pe cardurile nationale de sanatate nu este tiparit decit codul de asigurat (CID) si - incepand cu ultimele loturi de carduri tiparite si la toate care vor urma, CNP-ul a fost inlocuit cu 0000000000000 in informatia stocata electronic pe chip.
       In consecinta furnizorii de servicii medicale NU TREBUIE SA REFUZE efectuarea serviciilor medicale asiguratilor care, pe cardul electronic au 0000000000000 in loc de CNP.
       De asemenea au obligatia de a solicita furnizorilor programelor informatice sa le adapteze astfel incat identificarea asiguratilor sa se faca folosind CID-ul nu CNP-ul.


In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate care emit prescriptii medicale pentru eliberarea de dispozitive medicale

     In conformitate cu prevederile Ordinului nr 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, incepand cu 1 aprilie 2015 intra in vigoare urmatoarele:
 1. noul model de prescriptie medicala-recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (Anexa 1);
 2. noul pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu (Anexa 2)
In special atragem atentia asupra regulilor de prescriere a echipamentelor pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva.(Anexa 3)
Ca urmare, nu vom putea emite decizii decat pe baza prescriptiilor medicale intocmite conform precizarilor de mai sus.

Descarca Anexa 1
Descarca Anexa 2
Descarca Anexa 3
01.04.2015


In atentia asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

     Incepand cu data de 20.09.2012, in conformitate cu prevederile art. 291 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti asiguratii interesati, au posibilitatea de a verifica realitatea serviciilor medicale prestate de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(Click pentru detalii)
18.09.2012

><

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro evidenta@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile
   
   


   


Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 09 Ianuarie 2024

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO