CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

30 Iunie, 2022
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Dovada calitatii de asigurat

CARDURI EUROPENE
Dovada calitatii de asigurat

 • Salariati:
  • adeverinta de salariat, conf. Ord. nr. 1549/28.11.2018, publicat in M.O. nr. 1036/06.12.2018 anexa 2, (Model adeverinta);


 • Pensionari:
  • copie decizie de pensionare (pentru situatiile in care nu s-a realizat plata pensiei);
  • copie asupra capacitatii de munca (cu termenul de revizuire) in cazul pensiilor de invaliditate;
  • talon pensie din luna anterioara; calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;


 • Copii 0-18 ani:
  • act identitate-copie.


 • Tineri 18-26 ani, elevi, studenti sau ucenici care nu realizeaza venituri din munca:
  • document valabil din care sa rezulte ca au calitatea de elev/student, avizat de institutia de invatamant;
   pentru absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dovada calitatii de asigurat se face cu un document valabil din care sa rezulte ca au absolvit studiile lieceale in cursul anului curent;
  • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile (Anexa 3).


 • Studentul-doctorand
  • copia contractului in baza caruia desfatoara activitati didactice in limita a 4-6 ore;
  • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza si alte venituri asupra carora se datoreaza contributia potrivit Codului fiscal;
  • adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte ca are calitatea de student-doctorand;


 • Sot, sotie, parinti, care nu obtin venituri, aflati in intretinerea unei persoane asigurate (coasigurati):
  • declaratie pe propria raspundere, a asiguratului care doreste sa coasigure persoana aflata in intretinere (Anexa 4);
  • declaratie pe propria raspundere, a persoanei aflate in intretinere, care solicita sa fie coasigurata, privind veniturile realizate (Anexa 3).
  • copie act identitate al persoanei asigurate (inclusiv dovada calitatii de asigurat)
  • act identitate persoana coasigurata
  • copia actului de rudenie cu persoana asigurata (copie certificat de nastere sau de casatorie, dupa caz)


 • Pentru persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din venitul asigurarilor de somaj:
  • decizia si/sau adeverinta eliberate/eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor, talonul de plata prin cont deschis la o unitate bancara, din luna anterioara;


 • Lucratori independenti / persoane fara venit ce platesc C.A.S.S. la venitul minim brut pe tara:
  • dovada ca au depus Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (inclusiv copia Declaratiei unice);


 • Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:
  • document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
  • document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3);


 • Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001:
  • adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, in conditiile legii;


 • Beneficiarii legilor nr. 189/2000, 44/1994, 309/2002, 341/2004, 309/2002, 189/2000, 105/1999, 51/1993:
  • document care atesta incadrarea in una din categoriile de mai sus;
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3).


 • Persoanele cu handicap:
  • certificat de incadrare intr-un grad de handicap;
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3).


 • Bolnavii cu afectiuni incluse in Programele Nationale de Sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni:
  • adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate;
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3).


 • Femei insarcinate sau lauze care nu realizeaza venituri din munca sau nu se incadreaza in categoria de persoana coasigurata:
  • act de identitate;
  • certificat de nastere a copilului - pt. lauze;
  • adeverinta medicala;
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3).


 • Persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:
  • decizia emisa de agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a Municipiului Bucuresti;


 • Personal monahal al cultelor recunoscute:
  • adeverinta eliberata de unutatile de cult;
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3).


 • Voluntari care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de urgenta voluntare:
  • copia contractului de voluntariat (conform cu originalul);
  • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3).  NOTA:
 • In situatii speciale, pentru a stabilirea corecta a categoriei de asigurat, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante;

 


Relații publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.664

 Program cu Publicul
 

Carduri Europene și
Formulare Europene

 email:   card@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 Program cu Publicul
 

Evidență Asigurați și Carduri Naționale de Sănătate

 - Precizari - Card National

 - Transmitere cereri duplicat:

 email:

cardnational@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.504
021.20.24.681
021.20.24.682


 - Deblocare card national:

 email:

deblocare.carduri@aopsnaj.ro

 Telefon:

021.20.24.543
021.20.24.673
021.20.24.554

 Program cu Publicul
 

Helpdesk SIUI

Serviciul Helpdesk asigura asistenta tehnica pentru furnizorii de servicii medicale in contract cu CASAOPSNAJ.

Luni - Vineri
08:30-17:00

email:

helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.638
021.20.24.687

Suport tehnic Corona Forms

Formular solicitare suport CNAS.

Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 24 Iunie 2022

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO