CASAOPSNAJ

Inregistrare utilizator nou   -   ?      CUI Parola

25 Mai, 2020
Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 3747/2007        

 

 

Prima pagina
Prelungire contracte Mai 2020

Prelungire contracte


În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relatie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Având în vedere prevederile:

  • Art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. 140/2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Adresa CNAS nr. P4794/13.05.2020.

Contractele încheiate de CASAOPSNAJ cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflate în derulare la data de 14.05.2020 se prelungesc prin acte aditionale, cu acordul părților, până la data de 31.12.2020 (în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor contractuale: documente, condiții de eligibilitate, etc.).

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative menționate mai sus, în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.

Vezi adresa CNAS nr.P4794
15.05.2020 


Relatii publice
email: relatii.publice@aopsnaj.ro

Telefon:
        021.20.24.664
 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00

Carduri Europene si
Formulare Europene

email:   card@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.606
021.20.24.605

 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00Helpdesk - Carduri Nationale de Sanatate

  Precizari - Card National

email card national:   cardnational@aopsnaj.ro
email helpdesk:   helpdesk@aopsnaj.ro

Telefon:

021.20.24.543 (Helpdesk)
021.20.24.554 (Helpdesk)
021.20.24.648 (Carduri)

 

Luni - Joi
08:30-16:30
Vineri
08:30-14:00


Legaturi utile

 Nota privind prelucrarea datelor personale


Tel verde SOLVIT:
0800 672 507
Despre SOLVIT
Cum functioneaza SOLVIT


Ultima modificare : 15 Mai 2020

(C) 2006-2007 CASAOPSNAJ - Pagina optimizata pentru Firefox ,Opera Browser
iPiNOW! Server 252b, Professional Edition, Powered by www.Panthera.ro

SEO